Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. január 16., hétfő

21.796 - Péteri Attila Árpád: Hogyan menthető meg Hazánk? - Megvalósítható PROGRAM!


Feladó: Attila Árpád Péteri
Dátum: 2017. január 15. 23:37
Tárgy: Hogyan menthető meg Hazánk? - Megvalósítható PROGRAM!
Címzett: jozsef@kutasi.eu


Tisztelt Honfitársak! /Itthon és bárhol a nagyvilágban!/  

                                                   

Korszakváltó 60 percet ajánlok minden Hazánkért felelősséget érző nemzettársunknak.

Klikk ide:

https://www.youtube.com/watch?v=aqfswOr71-Q


Aki hajlandó meghajolni a tények előtt és képes levonni a konzekvenciákat, a Bene Gábor előadásában elhangzottak kapcsán.

Belátva, hogy amennyiben a saját magunk érdekében és boldogulása céljait megvalósító, példaadó országban kívánunk élni utódaikkal, akkor nincs más választásunk, mint a mellérendelő szerepviszony kialakításával, a nemzeti alapérdekek megvalósításáért való, elkötelezett, közös kiállásunk.

Mindenféle hezitálást és a sehová sem vezető huzavonákat félretéve, mellékzöngék nélkül haladva a kitűzött céljainkért.

Úgy itthon, az anyaországban, mint a határon túlra kényszerített Testvéreink együvé tartozását kihangsúlyozva, ahogyan a messzi távolba szakadt véreinkkel egyetemben, velük is azonosulva.

A közérthető érvelés és a kivetített képi meghatározások, egyértelműen hozzájárulnak, a vázolt PROGRAM-TERVEZET alapszintű megértéséhez. Mit és miként lesz kötelessége cselekedni, minden gondolkodni kész embertársunknak, a következő választásokon?


Megalapozva az ÉLHETŐ MAGYARORSZÁG fejlődőképességét és biztos jövőjét elérhetővé téve, az elmúlt 27 évben működő, szemforgató, kettős mércével operáló hatalmon lévők, törvényes keretek közti leváltásáért.

Első helyre téve az erkölcsi alapú, a közösségi szempontok prioritásának megőrzését. Nem tévesztve szem elől, az ebből fakadó értékek védését, a minden mást fölülíró, egyúttal az eltökélt tenni akarásunkat bizonyító, követendő lépéseinkkel azonosulhatóan összefogva történő, határozott kiállásunk életre hívását, folyamatosan, tántoríthatatlanul szorgalmazva!

Nagy az eddigi veszteség, amely az elmúlt évtizedekben, de úgyis mondhatjuk évszázadokban érte szeretett szülőföldünket s ez kell, hogy erőt adjon, a kristálytiszta szempontok figyelembevételével formálódó NEMZETÉPÍTÉSÜNK megvalósíthatóságához.


Arra kérek Mindenkit, akihez eljut ezen anyag, haladéktalanul terjessze, baráti, ismeretségi körben, bárhová, ami csak módjában áll. A dörzsölt ellenfeleink és létező ellenségeink által, önérdeküktől vezérelten, gátlástalanul, lelkiismeretlenül, röviden szólva szándékosan -leginkább a média által-  eltévelyedésben tartott embertársaink felvilágosítása és minél szélesebb körű öntudatra ébresztése céljából!


Nem várhatunk a sült galambra, csak rajtunk múlik, milyen társadalmat adunk át utódainknak! A 24. óra határán, sőt részben már azon túllépve!

Meggyőződésünk, minden velünk együtt érző és cselekvésre kész küzdőtársunknak, hogy  az egységes erő, megkerülhetetlenül, elnyeri méltó jutalmát. A hosszú idő óta félrevezetett polgártársaink meggyőzésével, új világot formálhatunk, követhető példát mutatva -mint oly sokszor már a történelem folyamán-  a földgolyó minden lakosának. Amennyiben nem hátrálunk meg és kellőképpen hozzáállva feladatainkhoz, elősegítjük az eltorzított szellemiséggel megfertőzött, választójoggal rendelkező lakosság, lelki és érzelmi együtthatásai harmóniájának meggyökerezését. 


Szigorúan, az arra alkalmas személyek kiválasztása után, az egészséges cselekvési programok levezénylését garantálva.

ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!

Budapest, 2017. január 15.

Honfitársi köszöntéssel:

/Péteri Attila Árpád/

     ált. koordinátor                                                                                                                                                                      

    MJB elnökségi tag

 a csömöri Gloria Victis

   alapítvány t. kurátora                                       

www.gloriavictis.hu

MJB = Magyar Justitia Bizottság

----------------------------------------------