Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. szeptember 22., kedd

3.464 - Dr. Bene Gábor S. > Szeged. 2009-09-08 > Kik azok akik csak irigykedni, gyűlölködni tudnak és minden suttogó propagandának felülnek?

From: Bene Gabor
Date: hétfő, 2009. szeptember 21.
Subject: Re: 3.462 - VÁLASZ a Barikádnak, a Magyar Gárdának, a Szent Korona Rádiónak, a Dr. Varga Tibor alapította Szent Korona Tv-nek és mindenkinek aki meggyalázott egy ártatlan embert!
To: Kutasi József <antal@jozsef-kutasi.de>

Jóska bátyám!

Csak ámuldoztam az olvasás közben!
Kik azok akik mindig megtalálják a réseket, repedéseket hogy éket erősítsenek belé és ha lehet akkor minél nagyobb darab sziklákat hasítsanak le a nemzet-hegy testéről?
Kik azok akik csak irigykedni, gyűlölködni tudnak és minden suttogó propagandának felülnek?
Kik azok akik nem építik ugyan a nemzetet, de a megosztásban élen járnak?

Köszönöm a soraidat és viszonzásul én is küldök neked egy gondolatsort!

Üdv: BG

 
AZ ÉRDEKVEZÉRELT TUDATLANSÁG MEGNYILVÁNULÁSAI.
 
A hatalombitorlókat értem…a nemzeti oldalt akarva-akaratlanul megosztókat viszont nem.
 
Mert szerintem nincs baloldal és nincs jobb!  
 
Csak tisztességes és tisztességtelen ember és szervezet van! Széchenyi szerint: a pártoskodás megosztja a nemzetet.
 
A megosztás pedig, nem magyar érdek! A megosztás idegen érdek, s idegeneket kiszolgáló egyéni érdek.
 
 Ne osszuk meg magunkat!
 
 „Aki tudja, csinálja jobban, vagy hallgasson!”
 
A szégyentől ég az arcom. Ma tértem haza külföldről, s máris rámdőltek az elmúlt két hét arculcsapásai a nemzeti oldal részéről, s a cinkos elhallgatás a hatalombitorlók oldaláról. Az utóbbira számítottam, az előbbi miatt szégyenkezem. Igen. Én szégyenlem a nemzeti oldal vádaskodását és csúsztatásait!

Ha igaza is lenne mindenkinek - aki most támadja a Magyarok Szövetségét -, akkor sem lenne szabad elfelejtkezni arról, hogy ez (mint társadalmi önszerveződés) valójában a nemzetépítés feladatára szerveződött és nem politikai önjelöltek, konjunktúra kihasználók és zavarosban halászó megmondóemberek kiszolgálására. A nemrégen megválasztott elöljáróság nem politikusok gyülekezete, hanem önkéntes munkavégzők, akik a nemzet oltárára tették a pénzüket, szabadidejüket és a tudásukat.

 
Ez a jelenlegi, összehangoltnak tűnő támadás viszont az MSZ sikerességét mutatja. Képtelen ugyanis lenyelni a Magyarok Országos Gyűlésének sikerét a hatalombitorlók népes tábora. De ugyanígy képtelenek erre az eddig sikertelen, vagy csak alacsony eredményességű nemzeti szerveződések is. A kb. 250 ezer ember megjelenése az Országos Gyűlésen, begyorsította a támadásokat. Bezzeg ha csak 2-3 ezren lettünk volna….

Minden nemzeti oldalról jött támadás leleplező jellegű, azt bizonyítja, hogy ezek az alacsony sikerszintű szervezetek képtelenek az alázatra, az összefogásra. A nemzeti ügy aprómunkáit elvégezni sem tudó csapatok eredménytelen vezetői pedig, egyrészről nagymellénnyel és máris "politikusként" inkább csak támadnak, mint sem leülnének tárgyalni, s tisztességes megállapodással egyesítenék a nemzeti erőket. A Magyarok Szövetsége semmilyen tárgyalás elől nem tér ki és nem támadja a nemzeti oldal egyetlen szervezetét sem, pedig vannak olyanok, akik erre biztatják őket.

 
A sikertelenek félnek a sikerestől, s alaptalanul tekintik vetélytársnak azt a potenciális szövetségest, aki tanult a nemzeti oldal pártoskodásainak és a civilek által elkövetett eddigi hibákból és nem kívánja az eddig eredménytelennek bizonyult utakat megismételni, hanem új - valóban nemzetépítő - lehetőségeket keres a végső cél: a jogállam, illetve a történelmi alkotmányhoz való visszatérés megvalósításához.

Ez a támadás a naiv, félig naiv és álságos nemzeti oldalról, valamint a hatalombitorlók teljes bösztörpusztai rendezvényelhallgatása és közben a rendezvény látványos utaztatási látszattámogatása a hatalom részéről: felismerhetően bolsevik típusú ármánykodás.

 
A MÁV és a Volán részére - még a kedvezményes jegybiztosítás esetén is -, komoly bevételt biztosított a rendezvény, amelyet az állambiztonságiak előre feltérképeztek, s valószínűleg mérlegelték azt is, hogy mennyiben tudja hitelesíteni vagy elhitelteleníteni a rendezvényt az, ha letiltják a különjáratokat, ha akadályokat gördítenek a rendezvény elé, ha elmozdítják az állásából Vukics Ferencet.
 
Az állambiztonsági szervek nem hülyékből állnak, s közülük sokan komolyan hisznek abban, amit az érdekvezérelt tudatlanságban szenvedő Szili Katalin írt válaszában: "A Magyar Köztársaság alkotmányos keretek között működő demokratikus jogállam. Magyarországnak demokratikus elveken nyugvó alkotmánya van. Így az alkotmányos rend helyreállítására vonatkozó követelésük alapjaiban kérdőjelezhető meg."

Nem kívánom hosszasan elemezni a mondatokat, de talán annyit, hogy a jogfolytonos magyar állam nem köztársaság, a magyar alkotmányos kereteket 1949-ben, de 1989-ben is elhallgatták a magyar társadalom elől, s egy ránk erőszakolt idegen jogrend alatt élünk. Egy erőteljes látszatdemokráciában és nagyon megkérdőjelezhető jogállamiságban, amely sokkal inkább következménynélküli a hatalombitorlók számára és diktatúra a magyar jogrendhez ragaszkodók számára.

 
Valóban van nekünk demokratikus és hagyománytisztelő elveken nyugvó alkotmányunk, csak éppen letagadják és helyettesítik egy „buherált és álságos” 1949-es keltezésű alaptörvénnyel, amelyet még népszavazásra sem mertek bocsátani, s amely minden magyar jogi hagyománnyal szemben áll, s így az alkotmányos rend helyreállítása a legfőbb kötelességünk!

A hatalombitorlók tehát sunyítanak és áltudományoskodva lenézik a szándékainkat. Ez viszont részükről teljesen természetes, mert féltik az „erkölcstelenül szerzett zsákmányt”! A magát nemzetinek nevezett oldalon viszont érthetetlen a félelem, mert aki csak egyszer meghallgatta Vukics Ferencet az tudja, hogy a titkosszolgálat nem küld át a nemzeti oldalra olyan karizmatikus embert, aki valódi erőt tud szervezni, aki valóban képviseli a „Magyarnak lenni, büszke gyönyörűség” gondolatiságát, aki erősíti a nemzettudatot!

Még abban az esetben is, ha lenne alapja azon vádaknak és csúsztatásoknak, amit olvastam és hallottam ügynököktől és javarészt irigykedő nemzeti gondolkodóktól, mégiscsak azt kellene a vádaskodóknak vizsgálni, hogy milyen eredményt produkált az őrnagy úr!

 Több írásomban próbáltam felhívni a figyelmét a Magyarok Szövetségét támadó személyeknek arra, hogy az ellenségképet ott kell keresni, ahol nem folyik nemzetépítő munka! Vannak az ún. nemzeti oldalon szépszámmal olyanok, akiknek roppant foltos a múltja és a jelenben sem tesznek meg minden tőlük telhetőt a nemzet egységesítéséért, sőt inkább a megosztásban érdekeltek. Az MSZ nem érdekelt másban csak a nemzet önszerveződésében és az érdekérvényesítő képesség mielőbbi megerősödésében. A jelenlegi lakosságnak vagy népnek a politikai szervezettsége alacsony fokú, s csak a világosan látók és józanul gondolkodók önszerveződésében rejlik azon erő, amely képes kimozdítani a hatalombitorlók alól az összerabolt vagyont és a de jure illegitim állam "eltérített" intézményrendszerét.

 
Az első olyan csoportosulás jött létre Magyarországon, amelynek tagjai nem csak nemzetépítő munkára jelentkeztek önkéntesen, hanem elutasítottak minden egyéni érdeket, s a közjó előmozdítására szerződtek, nem pártpolitikai alapon!
 
Nem kívánnak képviselőkké válni, hatalmi tényezőként is csak a magyarság érdekképviseletre való alkalmasságát akarják elérni, s közjó érdekében is fellépni képes - politikailag szervezett népet -, mint a valóban egységessé szervezett nemzeti erőt kívánja mozgósítani.
 
Lehetséges az is, hogy rossz emberismerő vagyok.
 
S, az is lehetséges lenne, hogy minden jó szándékom ellenére rossz ügyet szolgálok?

Az általam nagyon tisztelt Mihályi Molnár László írja: „Nem lehet mindent összetenni, egyberakni, bár mégoly szép gondolat is lenne, de soha nem voltunk egységesek, sem a honfoglaláskor, sem 1848-ban, sem 1956-ban... és egyáltalán nem 1989-ben !”

 
Erre a válaszom: Mindez igaz, de nem jelentheti azt, hogy ne törekedjünk erre!
 
Posta Imre barátomat idézem:

„Kritizálni és mocskolódni a legkönnyebb. A Jobbik elkezdett valamit és ma már messze jár. Meg kell nézni hol is? Az MSZ ugyanebben a cipőben topog. Ígértek valamit, s nem biztos, hogy az összejött. Tanulnak belőle, s újra csak tanulnak a következő tapasztalatból. Soha nem lesz nemzeti egységre esély, ha a kifogások kerülnek túlsúlyba a munkás kezek helyett. Aki tudja, csinálja jobban, vagy hallgasson! Sok tekintetben értjük félre egymást, mi emberek, s néha tényleg a rosszindulat is munkál bennünk, ez is igaz, de nem kellene tovább feszíteni a húrokat, s ellenséget keresni ott, ahol a barátok is vannak. Az árulókat ki kell vetnünk magunk közül, és ez meg is történik azt hiszem az MSZ-ben és a Jobbikban, de a Gárdában is, mert akkor van értelme a munkánknak.

A hibákra fel kel hívni a figyelmet és dolgozni kell azon, hogy kijavítsuk azokat.”

 
Hozzáteszem, hogy csak az hibázik, aki csinál is valamit!
 
Olvassátok el a A Psalmus Hungaricus kapcsán - írt gondolataimat! Érdemes!
 
Szeged. 2009-09-08                                Dr. Bene Gábor S.
----------------------------------------------------------------------------------------------