Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. szeptember 25., péntek

3.493 - Orbán Éva: A Jobbik programját új, és az eddig szokásostól való más megközelítés, valamint teljes értékrend váltás jellemzi.

Von: Nemzeti Hirhalo

Gesendet: csütörtök, 2009. szeptember 24. 17:59
An: Kutasi József
Betreff: Radikális magyar érdekképviselet

 

Radikális magyar érdekképviselet
2009.09.24, 16:06 Nemzeti Hírháló

 

Orbán Éva

Merőben más erkölcsi alapállás a képviselői munkában

Sajtótájékoztatót tartott a Jobbik szeptember 24-én 11 órakor a Nemzeti Kávézóban.

Az eltelt id
őszak szakmai munkájáról, a választásokra történő felkészülésről tájékoztatta Vona Gábor, a Jobbik elnöke, a megjelenteket.

Véleménye szerint szakmai és szervezeti szempontból is felkészültek a - legrosszabb esetben - csak tavasszal bekövetkez
ő országgyűlési választásokra.

A Jobbik munkájában alapvet
ő kérdés - ellentétben másokkal - a nemzeti érdekeknek történő megfelelés. Szakmai programjuk is ennek jegyében készült, melyet 2010. január 16-án kívánnak nyilvánosságra hozni.

Meggy
őződésük, az eddigi tapasztalataik alapján, hogy a Parlamenten belüli munkában is, és nemcsak kívül, képesek eredményeket elérni. Ezt bizonyítja az Eu-képviselőik tevékenysége is, akik az elmúlt rövid időszak alatt is elismerésre méltó aktivitással és eredménnyel végzik munkájukat Brüsszelben.

Alapvet
ő paradigmaváltás jellemzi programjukat minden területen. Nem választási kortes-beszédnek és megtévesztésnek szánták a választópolgárok szavazatainak megnyerése céljával. Komolyan gondolják és felelősséggel az ország helyzetének jobbra fordítása végett fogalmazzák meg a cselekvési programjukat.

A végleges programot négy szakmai konferencia el
őzi majd meg:

Október 4. Közbiztonság-rendvédelem, ahol a csend
őrség felállításának szükségessége is téma lesz.

November 8. Az ifjúsággal kapcsolatos (oktatástól a munka és otthonteremtésig) témák széleskör
ű megvitatására kerül sor.

December 6. Az magyar egészségügy áldatlan helyzete, az azon történ
ő változtatás a gondolatcsere tárgya.

Január 6. A gazdaság és mez
őgazdaság égető kérdései kerülnek napirendre.

Mivel a Jobbik kormányzásra készül, programjuk Magyarország nemzeti érdekeket els
ődlegesen szem előtt tartó irányítását foglalja magába. Magyarország belpolitikai helyzete még nem lefutott, a társadalmi folyamatok rendkívül felgyorsultak, a közhangulat kiszámíthatatlan.

A Jobbik, az adott id
őben a választópolgárok elé tárja a programját. Nyílván más pártok is ezt teszik majd. A különböző pártok, érdekcsoportok programjait a választópolgárok megismerve dönthetnek majd, hogy kit választanak.

Dr. Morvai Krisztina Eu-képviselő a szakmai munka új lendületéről, annak mérföldkő szerepéről beszélt.

Ez a lehet
ővé teszi, hogy a marginalizálódás és szélsőségezés háttérbe szoruljon a nemzeti érdekeket radikálisan képviselőkkel kapcsolatban. Elfogadhatatlan állapot, hogy akiknek van bátorságuk nemzeti érdekek képviseletére, és szembe mernek menni a globális világrend urainak érdekeivel, azokat kriminalizálják. Tégy, hogy itt az idő a radikális változásokra.

2006. hazugságbeszéde és az ellene tiltakozók brutális megfélemlítése és bántalmazása a bukott rendszer talpon tartását szolgálta.

A jobbikos Eu-képvisel
ők státusza kinyitotta az ajtót nemcsak Brüsszelben, ahol a jobbikos képviselők megismertetik az igaz magyar helyzettel az ottani képviselőket, akik nem hallottak a valós magyar állapotokról, hanem a magyar parlamentben is.

A Jobbik 3 Eu-képvisel
őjének jogában áll a magyar parlamentben is felszólalni, a bizottságok munkájában részt venni, bár szavazati jog nélkül. Az állami szerveknek kötelességük kérdéseikre tájékoztatást adni.

Ez lehet
őséget nyújt a szakmai programok összevetésére is, és választásra is.

Brüsszelben dr. Morvai Krisztina az európai és svéd biztost is tájékoztatja az itthoni problémákról. A bizottságok munkájában aktívan részt vesznek. Különösen éget
ő kérdésként értékelte a mezőgazdaság, azon belül a tejtermelők gondjait. Tapasztalatait gazdafórumokon gyűjtötte össze, és tárta a nyilvánosság elé. Miközben a magyar piac 100%-át kötelező volt felajánlani a csatlakozáskor, mindössze a mezőgazdasági támogatás csak 25 %-a osztódik vissza. Követelmény, hogy vagy a 100 % visszaosztása történjék meg, mint a korábbi tagállamok esetében, vagy biztosítsák a magyar termékeknek a megfelelő piacot.

Ezzel kapcsolatban, különösen a tejtermel
ő gazdák érdekében Gráf József miniszterhez is levélben fordult:

A tejtermel
ők helyzetének javítására irányuló kormányzati intézkedésekről kért felvilágosítást (forgalmazási előírások betartása, egyéb intézkedésekkel, az előrehozott közvetlen kifizetésekkel, a magántárolással, a visszatérítéssel, támogatások átcsoportosításával). A versenyhatósági intézkedésekkel kapcsolatban tejágazat mellett az almatermelés válsághelyzének megoldására vár válaszokat a minisztertől.

A napokban levélben fordul a legfels
őbb ügyészhez is Budaházy György ügyében. Választ vár arra, hogy a politikai célzattal letartóztatottak élhetnek-e jogaikkal, nem ismétlődik-e meg, ami 2006-ban történt a fogvatartottakkal.

Pösze Lajos a korszakváltás programjaként minősítette a Jobbik programját, mely teljes változást hoz

A magyar érdekek felvállalásában. 20 kabinet sok száz szakemberrel dolgozik a kimunkálásán, mely nemzeti, szociális, gazdasági program, melyben az ország minden értékére tekintettel vannak, tájra, kultúrára, múltra stb.

Szakmai konferenciák kezd
ődnek a jövő héttől.

Péntekenként 11 órától lesznek a sajtótájékoztatók.

A Jobbik programját új, és az eddig szokásostól való más megközelítés, valamint teljes értékrend váltás jellemzi.
Orbán Éva

---------------------------------------------------------------------------------