Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. szeptember 26., szombat

3.510 - Dr. Bene Gábor S., Szeged: A jelenlegi hatalombitorlók állama és kormánya, de még a parlamentje is, csak azt a célt szolgálja, hogy vakulj magyar!

Dr. Bene Gábor S., Szeged

Szerkesztette: admin   

2009. szeptember 24. csütörtök, 19:12

Olvasom az internetes híreket, mert a közmédiumok számomra már régen hiteltelenek!       

Azt írják, hogy: „bármilyen kényszerítő eszközt be kellene vetni a magyarkodókkal szemben. (mi is az a magyarkodás?) A szabálysértésüket (sic!) súlyosan büntethető cselekményre kellene változtatni egy kormányrendelettel (ez nem diktatúra szagú, hanem totálisan az!) és az egész országot sittre vágni, a Jobbikot meg betiltani!!!” Mindez persze egy kicsit fekete humorral mutatja a jelenlegi hatalom hisztériáját és a Rákosi időkre emlékeztető rendőri és bírósági túlkapásait. Egy másik hozzászóló azt írja, hogy: „Aki ezt nem érti, az nem érti...”

Pedig a kérdés korántsem ilyen egyszerű, mert éppen a nem-értés miatt kerülhettek a globál-bolsevik rablóbanda tagjai a hatalomba! Éppen a nem-értés miatt várják most messiásként a nemzeti oldalnak titulált parlamenti képviselőket vissza a hatalomba. Pont azokat, akik nem látták be a „rendszerváltásnak” nevezett olcsó trükk (cheap trick) hibás alapállását, és a késő kádári korszak tolvajainak és politikai bűnözőinek átmentéséből eredő óriási kárainkat. Akik ma sem szólalnak meg erőteljesen, sem az illegitim állam „csaló lenyúlása” ellen, de még a rasszizmus és fasizmus állandó szoc-lib sulykolása ellen sem lépnek fel komolyan, miközben azok végig jajveszékelik a világot ellenünk! (a többi problémáról nem is beszélve!)

Érdekes, amikor pl. cigány rabol ki cigányt, akkor nincs visítozás, hogy bűncselekmény történt! Mostanában szinte hetente történik egy-egy gyilkosság, amit romák követnek el a legutóbbit például különös kegyetlenséggel: legalább húsz rúgást mért a vézna, öreg magyar áldozat fejére a börtönben megizmosodott cigánybűnöző! Ez azonban nem veri ki a biztosítékot a „közszolgálatinak” csúfolt médiában. Sőt, a szocialistának és liberálisnak hazudott pártok – hiszen az egyetlen valódi liberális párt a Fidesz –, valamint az értelmiségnek titulált lakájok és kollaboránsok gyülekezete, csak akkor elégedett, ha sikerül bűntudatot gerjeszteni a magyar politikai nemzet tagjaiban.

A rasszistázók logikája szerint ugyanis, az áldozat mindig csak cigány lehet (szerintük roma), a tettes pedig: mindig csak magyar.

Vajon mire jó ez a kettős mérce? Vajon komolyan gondolják-e a szociál-liberálisnak feldicsért hazudozók azt, hogy a magyarság – amely mindig is befogadó nemzet volt –, valóban rasszista? Miért nem veszik észre a jó szándékú magyarok, hogy mire is megy ki a játék? Már a Jobbikot is be akarják tiltani, mert kimondja az igazságot? Megrémülnek a Gárdától, s a gondolatbűnt akarják büntetni?

Ma Magyarország a hazudozás kórságában szenved. Az egyszerű emberek számára olyan helyzetet teremtett a hatlombitorló banda, hogy mi azért hazudozunk: ne haljon éhen a családunk! A hatalombitorló politikusok azért, hogy elterelődjön a figyelem róluk és tetteikről, hogy ne legyen elszámoltatás, és ne kelljen megfizetniük azért a bűnökért, amelyeket folyamatosan követtek el a kisemberek, a haza tisztességes polgáraival szemben. A kettő között óriási a különbség, de ne mentsük fel magunkat. Hiszen azért garázdálkodhatnak ezek a bűnözők a hatalomban, mert bűntudatot keltenek bennünk annak ellenére, hogy éppen ők az okozói a hazugságállam létrejöttének!
A jó szándékú, tájékozatlanul naiv magyarok tömegei el sem tudják képzelni, hogy valaki önös érdekből megvádoljon egy egész nemzetet rasszizmussal azért, hogy mentse a bőrét. (Inkább elhiszik szegények, hogy ha ők nem is, de a magyarság egy része rasszista!)

Pedig valójában nem ez a helyzet! A jó szándékú, tájékozatlanul naiv magyarok, azt sem értik sajnos, hogy miként merik a globál-kapitalista pénzhatalmat kiszolgálók, (tehát a valódi fasiszták) a nemzetben gondolkodó kisembereket és a hazafiakat: szélsőjobbosnak, fasisztának, rasszistának beállítani, mindezt hogyan tudják szétkürtölni a világban?
Ennek a felismerését kellene segíteni és eljuttatni minden jó szándékúnak ezt a gondolat sort.

Magyarok!

A jelenlegi hatalombitorlók állama és kormánya, de még a parlamentje is, csak azt a célt szolgálja, hogy vakulj magyar! Ne vedd észre azt, hogy mi történik körülötted, ne vedd észre a veszélyt, amely az államilag szervezett népirtást palástolja el, s beburkolja valami ködös „jogosnak látszó” intézkedés halmazba, amely látszatra rendben van ugyan, de minden tisztességes magyar állampolgárnak – cigánynak, zsidónak, ruszinnak, stb. –, egyaránt káros!
A látszatra hibbant agyú politikusok, nagyon is tervszerűen teszik a dolgukat, és rendezik meg a cigánygyilkosságoktól az egészségügy lezüllesztéséig azon eseményeket és intézkedéseket, amelyek a magyarság elveszejtését célozzák. Teljességgel hihetetlen! Mert a józan magyar ésszel felfoghatatlan,  hogy miért akarna elveszejteni minket éppen azon „elit”, amelyet mi tartunk el a keservesen megdolgozott adóforintjainkból.

Ugye milyen hihetetlen?

Vizsgáljuk csak meg: felderítették-e az utóbbi időszak „különös” eseményeit a rendőrök? Megtalálták-e a rendőrpalotára lövöldözőket? Kiderítették-e a móri gyilkosok személyét? Megtalálták-e a körmendi gyilkosság valódi elkövetőit? Sajnos inkább itt is találtak egy magyar balekot, akit le lehetett csukni, majd kiengedni, s ezzel eltusolni és elfelejtkezni az egészről! Sajnos – szerintem – ma sem más a helyzet, pl. cigánygyilkosságok kapcsán!

Hm. Rasszizmus?

Vessük csak össze a megölt, kirabolt magyarokat, ezen kategóriába számítva a dolgozó és tisztességes cigányokat is, nézzük csak hogy milyen is az arány?

Ugye, nem a cigányoknak kellene félniük, hanem sokkal inkább nekünk! Mert ez a statisztika mindennél jobban mutatja a lakájmédia és a politikai bűnözők álságosságát és feledékenységét.

Megfeledkeztek arról, hogy kik is számolták fel azon vállalatokat és üzemeket, ahol a segélyre váró cigányemberek egykor dolgozhattak, s nem kényszerültek rá a felelőtlen gyermekvállalásra, a politika által támogatott „megélhetési” bűnözésre, és a jelen – bűnbakkereső – magyar ellenességére.

Nem tisztem a cigányságot védeni, de többnyire őket is belehajszolták ebbe a helyzetbe!
 
Magyarok!

Arra kell rábírni a tisztességes embereket az országunkban, hogy gondolkozzanak és utasítsák vissza a megélhetési – vagy inkább meggazdagodási – rasszizmust, amellyel a politikai bűnöző banda telekürtöli a világsajtót. A rasszizmus valóban létező probléma a világban, de nem a magyarság között, hanem azok között, akik megpróbálják a felsőbbrendűségi tudatukat ráerőltetni a világra, s eközben védtelen civileket, gyermekeket és nőket gyilkolnak le, s közben önvédelemről fecsegnek egy idegen országban és megszállóként! Veres Péter írta egykor: a
liberálisokból lesznek a fasiszták! Nálunk már nincsenek liberálisok – teszem hozzá – csak szélsőségesen magyargyűlölő fasiszták, akik ellenünk uszítják a befogadott és éppen az általuk képviselt gazdaságpolitika nevében a munkájuktól megfosztott cigányságot.

Ha a politika nem veti ki magából ezt az álságos liberális bandát és gondolatait, ha a cigányság tisztességes részére való tekintettel nem szűrjük ki a bűnözést és a terror elkövetői hajlamot a cigányság lejtőre került részéből, akkor igaza lesz annak cigánynak, aki munkáért könyörögve mondta ki az igazságot: olyan társadalmi konfliktus lesz, amely hosszú időre megmérgezi a magyar cigány együttélést. Mert nem minden cigány bűnöző, de a neoliberális gazdasági gyakorlat és a profit hajszolók embertelensége azzá fogja őket tenni! Nekünk szent kötelességünk megmenteni minden lelket, akár cigány, akár ruszin, akár tót! Nekünk nem szabad a gyűlöletre gyűlölettel válaszolni, de nem szabad hagyni az ámokfutást sem! Világossá kell tennünk a politika számára, hogy minden felelőst meg fogunk találni. Minden bűnözőt börtönbe fogunk juttatni és nem hagyjuk, hogy a Kanadába „menekült” cigányok miatt kiírják az ottani üzletekben, hogy magyarok ne lopjatok!

Nekünk – akik a Szent Korona Országának egyenjogú tagjai vagyunk –, megadatott a hazaszeretet élménye, megadatott a végtelen szeretet hitbizománya. Én soha nem tudnék elmenni a szülőhazámból, s való igaz, mi a lelkünket a Magyarok Istenétől – a Jóistentől –, kaptuk. Sajnos ezt kevesen ismerik fel. Sőt sokan még a vallásokat is felhasználják a belső megosztásunkra, pedig, minden megosztás előbb-utóbb ellenükre fordul, ha megérti minden ember a jelenlegi ál-rasszizmus lényegét.
Ha megérti minden ember, hogy nem az számit, ami elválaszt, hanem ami összeköt minket: magyarokat, hungarusokat. Nem a vagyon szerzés számít és nem a pénz,  hanem a logikus felismerés, hogy kik is azok, akik elvették mindannyiunktól a tisztességes megélhetés lehetőségét, a becsületes élet örömét és hitét.


 Nem a test számít - mondta Feri bátyám -, hanem a lélek.

 Szeged, 2009-09-23                                             

Dr. Bene Gábor S.
Kárpáti Harsona főmunkatársa

-----------------------------------------------------------------