Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. szeptember 24., csütörtök

3.482 - Kásler Árpád, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete elnökének nyílt levele Sólyom Lászlóhoz, a Magyar Köztársaság Elnökéhez!

Von: Apu Lengyel
Gesendet: csütörtök, 2009. szeptember 24. 11:29
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: 2009-09-20_KÁSLER ÁRPÁD NYÍLT LEVELE SÓLYOM LÁSZLÓHOZ

 

Kásler Árpád, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete elnökének nyílt levele Sólyom Lászlóhoz, a Magyar Köztársaság Elnökéhez!

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete megalakulása óta minden alkalmat igyekezett megragadni nézeteinek bátor kifejezéséért, amelyet ezúttal is megteszünk az igazsághoz való elkötelezettséggel, az elnyomottak, becsapottak, kisemmizettek és reménytelenek védelmében.

Mi sem bizonyítja jobban létezésünk szükségességét, mint az, hogy Önhöz - a Magyar Köztársaság Elnökéhez - végső kétségbeesésükben segítségért folyamodó, az uzsora bankok fogságában vergődő, becsületes családanyákat az Ön hivatala hozzánk irányítja. Szomorú megtiszteltetésnek és tevékenységünk méltó elismerésének vesszük, amely tükrözi a kilátástalan mai magyar valóságot.

Tisztelt Elnök Úr!

Ki és mi védi meg ma Magyarországon az elnyomottak, kisemmizettek, átvertek és becsapottak jogait, hol keressenek igazságot? Talán a mi civil szervezetünknél, amely a konyhapénzből kiszorított keretekből és önfeláldozó önkéntesek munkájából működik? Talán a mi civil szervezetünknél, amelynek érdekérvényesítő ereje egyenlő a nullával, a mai magyar, velejéig korrupt és idegen érdekeket kiszolgáló közigazgatásban? A részben Ön által elkészített

Alkotmány segítségével szüntették meg a valódi alkotmányos rend lehetőségét Magyarországon. A politikai réteg maffiaszerű összefonódása révén, nyolcvan évekre titkosítják a kétes üzleti szerződéseket vagy például az olajmaffia aktáit, ami arra enged következtetni, hogy ezzel, állami hivatalnokok érintettségét leplezik. A Magyarországon működő bankrendszer, a nemzetközi bankárdinasztiák által pénzelt, kitervelt és működtetett uzsorarendszer. A hétköznapi ember felfogó képességével szemben aránytalanul bonyolult, tartalmilag az átlagemberek kisemmizésére irányuló banki kölcsönszerződések segítségével, a politikai réteg asszisztálásával, nyomorba taszították és taszítják a társadalmat. A jogi útvesztőket Önök, az elmúlt húsz év politikusai, úgy alkották meg, hogy azok nem nemzetvédő szerepet töltenek be, hanem a nemzetrombolás fő eszközévé váltak. Önök, a felelősök az elmúlt húsz év politikusai, a nemzeti közvagyon elrablásáért, az államadósság visszafizethetetlen mértékének felduzzasztásáért. Ezeknek a kölcsönöknek soha nem is volt célja a visszafizethetőség, ezeknek az a célja, hogy kamatrabszolgaságban tartsák Magyarországot, ugyanúgy, mint az úgynevezett deviza alapú hitelek, amelyek mindig is forint alapúak voltak, csak devizában tartják nyilván, így megteremtve azt az átlagember számára átláthatatlan csapdát, amellyel egyik napról a másikra több millió forint, a valóságban soha fel nem vett többlet tartozást varrtak a családok nyakába. A deviza alapú hitelek valójában uzsora hitelek, amelyek ezáltal törvényellenesek. A hitelek kezelési költségei oly aránytalanul magasak az elvégzett szolgáltatásokhoz viszonyítva, hogy valójában ezek a bujtatott kamatok lesznek azok, amelyeknek mértékét a feltüntetett kamatokkal és a mesterségesen előidézett devizaárfolyam különbözet többletköltségeivel összeadva, nyilvánvalóvá válik az uzsorahitelezés.

A nap mint nap dolgozó és értéket előállító embereknek semminemű beleszólása az ország ügyeinek intézésében nem volt, sőt, a kormány az elmúlt években saját bevallása szerint is hazugságban tartotta a társadalmat, így a hitelfelvevőknek nem lehetett tudomásuk az ország valós gazdasági állapotáról, ennek következtében a kormány csalásának áldozatai mindannyian. A Btk. világosan kimondja a tévedésben ejtés és tévedésben tartás fogalmát. A politikai osztály ennek a kirablásnak a cinkosa. A becsapások, félrevezetések, megfélemlítések sorozata megszámlálhatatlan és folytatódik, ide sorolnám a Liszaboni Szerződést is aminek ratifikálási előkészületei gőzerővel folynak. Ez lenne az új világ szava? Tájékoztatták-e Önök a polgárokat, mit jelent ennek életbelépése Magyarországra, mint független nemzetállamra nézve?

A politikai réteg saját részvénytársaságának tekinti az országot, a polgárokat pedig őket eltartó szolgáknak.

Az emberek hiába fordulnak bírósághoz, rendőrséghez hasonló ügyekben.

Ezek nem fantazmagóriák, hanem halálosan komoly tények. Ezeknek alátámasztására engedje meg, hogy személyesen átélt borzalmakról tájékoztassam a Magyar Köztársaság Elnökét.

2005 július havában el kellet menekülnöm éjnek évadján családi otthonunkból családommal együtt, a cigány terror miatt, hosszú évek munkáját elveszítve, de az életünk volt a tét.

Hiába fordultunk a rendőrséghez, a polgármesterhez, az üldözöttek védelmi hivatalához, a belügyminisztériumhoz.

Történt mindez, nem egy a harmadik világbeli országban, hanem Kecskemét városában, Magyarországon, az Európai Unió tagországában.

A rendőrség még a jegyzőkönyvet is meghamisította és megzsarolt: amennyiben nem írjuk alá, nem biztosítanak annyi védelmet sem, hogy iratainkat magunkhoz vegyük. A rendőrök bevallása szerint, nem tudnak mit kezdeni a cigány bűnőzéssel, mert egyből panaszt emelnek Brüsszelben

Tisztelt Elnök Úr!

Az ártatlan emberek, akik eltartják Önöket, politikusokat és a dolgozni nem akarókat, kinél emelhetnek panaszt?

Ez a hétköznapi ember jogállamisága és a magyar valóság!

Elhangzottak olyan kijelentések, hogy a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete politikai erődemonstrációt tart. Ebből annyi igaz, hogy nem „csak néhány” bedőlt hitelért szálltunk harcba, hanem a magyar nemzeti érdekek védelméért, a kisemmizettek összefogására és támogatására, a puszta létünk, megmaradásunk, túlélésünk érdekében. Nem egy öngyilkossági esetről tudunk, amelyek egyenesen köthetőek a banki átverések, kisemmizések által keletkező kilátástalansághoz. Eme kilátástalansághoz vezet az is, hogy habár többször, erőteljesen felszólítottuk a kormányt, a miniszterelnököt és az ellenzéki pártok képviselőit, hogy soron kívül tűzzék napirendre a magáncsőd intézményének bevezetésére irányuló tárgyalásokat, ezt mind a mai napig nem tették meg. A magáncsőd intézménye nem azért nélkülözhetetlen, mint a Bankszövetség elnöke cinikus megfogalmazásából kiolvasható, hogy a felelőtlen adósok mentesüljenek fizetési kötelezettségük alól, hanem azért, hogy akinek elárverezik házát, legyen esélye az újrakezdésre. Ne történhessen meg az, hogy az ingatlanmaffia, jóval a piaci ár alatt hozzájut az ingatlanhoz, a fennmaradó összeget pedig a bank vagy behajtócége letiltatja a kisemmizett adós havi fizetéséből. A Bankszövetség elnökének cinizmusát, de fogalmazhatnék úgy is, hogy az állami szervek cinizmusát mi sem jellemzi jobban, mint azon kijelentése, hogy azért nem vonják be a civil szervezeteket az egyeztetésekbe, mert szakmai felkészültségük nem meggyőző.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Ön és az Ön Elnöki Hivatala miért irányítja az Önökhöz segítségért folyamodó állampolgárokat, nem meggyőző szakmai felkészültségű civil szervezetekhez? Miért nem olyan szervezethez, ahol a szakmai felkészültség meggyőző. Vagy ha Önök, a politikusok, szakpolitikusok, jogászok és közgazdászok szakmai felkészültsége annyira meggyőző, miért tart ott az ország, ahol tart? Ha szakmai tudásuk meggyőző, talán szándékos nemzetrombolásról lehet szó? Vagy azért mert kormány és ellenzék ugyanattól a háttérhatalomtól kapnak és fogadnak el utasításokat, s a nemzet erőforrásainak elszívása érdekében tett szolgálataikért cserébe, ezt a megalkuvó politikai réteget - a rejtőzködő hatalom - megvédi az emberek haragjától?

Tisztelt Elnök Úr!

Itt már többről van szó, mint arról, hogy több vagy kevesebb jut az emberek asztalára! Itt a túlélésről, az önvédelemről, a jövő nemzedéke életfeltételeinek biztosításáról van szó!

Ennek függvényében és következményeként az írott és íratlan, hazai és nemzetközi, emberi jogok minimális betartása és betartatása érdekében, önvédelmi ellenállásra jogosult minden ember a saját maga és családja anyagi és fizikai biztonságának megvédésére. Önvédelem mely nem zárja ki a fizikai erő használatát sem a veszély mértékével arányosan. Nincs hova tovább hátrálnunk. Sokan vagyunk, egyre többen, akik úgy köszönünk el családunktól mindennap, hogy nem biztos a viszontlátás. Amióta a BAÉSZ elnökeként kifejtem tevékenységemet, sok minden megváltozott körülöttem! Igen Elnök Úr! Én vagyok az a személy, aki „ Alkotmányos keretek között forradalomra szólítom a nemzetet” (www.becsapottak.hu). A demonstratív megfigyelésekkel nem fognak megfélemlíteni. Vállalkozásomat tönkretehetik, életemet elvehetik, de az utolsó szívdobbanásig kiállok a magyar nemzeti érdekek védelmében. Egyre többen vagyunk azok, akik hajlandóak akár az életüket is feláldozni a nemzetért.

Tisztelt Elnök Úr!

Ön azzal hárítja el az Önhöz segítségért folyamodó állampolgárokat, hogy nincs jogköre. Ezt elfogadjuk. De a személyes bátorsághoz nem kell jogkör. Álljon ki a nemzet elé, és mondja ki, hogy ez így nem mehet tovább! Nagy szolgálatot tenne ezzel nemzetének és országának, melynek megtisztelő elnökségét elvállalta. Önnek megvan a lehetősége ahhoz a médianyilvánossághoz, amely média a valós tényeket mélyen elhallgatja és a háttérhatalom érdekeit szolgáló tényeket felnagyítja, teszi mindezt közpénzből és nevezik közszolgálati médiának. Így hallgatott ez a média a Magyarok Szövetségének háromnapos csodálatos rendezvényéről is ahol közel kétszáz ezer ember volt jelen egy helyen egy időben. Viszont a zsidó fesztivált élőben közvetítették, nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy az ettől sokkal nagyobb magyar fesztivált miért nem? Tisztelt Elnök Úr, mielőtt antiszemita vagy cigány gyűlölő megbélyegzéssel illetnének higgye el, nem vagyok egyik sem, habár sérelmeim alapján akár lehetnék is. Az embereket tetteik és cselekvéseik alapján szemlélem, s nem faji, vallási vagy egyéb hovatartozásuk alapján, de a tények önmagukért beszélnek.

Az ország elnökeként az a feladata, hogy atyáskodjon tágabb családja, a magyar nemzet nagy családja felett. Egyszer mindenkinek az életében elérkezik az a pillanat, amikor tudatosan igent kell mondjon valamire, ami nagyon nagy kockázatot hordoz magában. Egy ország elnökének kötelessége vállalni ezt a kockázatot!

John F. Kennedy - egykori Amerikai Elnök - ezt megtette és az életével fizetett érte. De biztos vagyok benne, hogy ha újra választania kellene, újból megtenné és ezért, habár meghalt, örökre halhatatlan maradt. Engedelmével, az elnöki üzenet teljes szövegét emlékeztetőül bemásolom.

J.F.K. Amerikai Egyesült Államok Elnöki üzenete:

„A titkos szó ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban, népünk örökletesen és történelmileg ellenzi a titkos eskükkel létrejött titkos társaságokat és titkos eljárásokat. Ellenszegülünk a világ egy monolitikus és szégyenteljes összeesküvésének, mely kizárólag titkolt eszközökön alapul, hogy befolyását növelje, inkább beszivárgással, mint nyílt támadással, felforgatással, megfélemlítéssel a szabad választás helyett. Ez egy rendszer, amit megterveztek, óriási emberi és anyagi forrásokkal egy igen hatékony gépezetben, amely katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos és politikai műveletekből áll. Munkálkodásai rejtettek, nem pub­li­ku­sak. Hibáit eltemetik, nem reklámozzák, ellenzőit elhallgattatják, nem dicsőítik. Nem kérdőjelezik meg kiadásaikat, titkaikat. So­lo­mon az Athéni törvényalkotó megtiltotta, hogy megtörjünk az összeesküvések nyomására. Kérem, informálják az amerikai közvéleményt. Az embernek annak kell lennie, aminek született. Szabadnak és függetlennek.”

Tisztelt Elnök Úr!

Kérem, tegye meg a szükséges lépéseket, amelyek visszaállítják a Magyar Köztársaság Elnökében és a jogállamiságban vetett hitet.

Kérem, tájékoztassa a magyar közvéleményt. „Az embernek annak kell lennie aminek született. Szabadnak és függetlennek.”

Ha ezt megteszi igen nagy kíntól, és nyomorúságtól szabadítja meg Magyarországot.

 

Tisztelettel, Kásler Árpád

a BAÉSZ elnöke.

Kelt Gyulán 2009. szeptember havának 20. napján.

----------------------------------------------------------------------------