Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. szeptember 28., hétfő

3.516 - Titkos földárverések folytak és folynak jelenleg is az egész ország területén a nyilvánosság kizárásával.

A Jobbik békéscsabai szervezetének titkos földárverésekről szóló sajtónyilatkozata!

 

2009-09-27. 19:38

http://kuruc.info/r/1/47451/

 

       Titkos földárverések folytak és folynak jelenleg is az egész ország területén a nyilvánosság kizárásával.

Egy magánszemély jelzése után vizsgálódásba kezdett a békéscsabai Jobbik tagsága a tervezett földárverésekkel kapcsolatban.

Információink szerint már történtek hasonló ügyletek az elmúlt évben a városban, és a megyében - Gyomaendrődön - is.

Az árverések lebonyolítását teljes titokban szervezték, hiszen ezek kiírásai a Városházán, illetve a vagyonkezelőnél nem voltak kifüggesztve. A cikkekben és a Hanó Miklós képviselő úr nyilatkozatában szereplő GPS-es terepjárósok is arra kérték a minket erről az ügyről tájékoztató magánszemélyt, hogy ne beszéljen a tervezett árverésekről, mert ha nem lesz több jelentkező, akkor úgynevezett "folyosón történő megállapodással" a lehető legkisebb áron tudnak a földekhez jutni.

A békéscsabai vagyonkezelőnél érdeklődésünkre elmondták, hogy tudomásuk van az árverésekről, ami ellentmond a helyi képviselők nyilatkozatainak.

Fontos felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy nem a régi kárpótlási jegyek felhasználásáról van szó, melyek az 1991-es kárpótlási törvény által lettek kiosztva, hanem egy új törvény által.

Ez a 2006. évi XLVII. Törvény. Hivatkozva az Igazságügyi Hivatal honlapján megtalálható 2008. 07. 04-én közzétett közleményére, az említett törvény a következőket tartalmazza:

"A 2006. évi XLVII. törvény alapján kárpótlási jegy megítélésére kizárólag a II. világháború során (1941. június 27- 1945. május 9. közötti időszakban) faji, vallási, politikai okokból teljesített munkaszolgálat után van lehetőség."

Szintén az említett honlapról szerzett információ, hogy ezen törvény alapján, 2009. közepéig összesen 2.030.016.194 Forint kárpótlási összeg lett a jogosultak részére kiutalva, illetve összesen 18.201.000 Forint összegű kárpótlási jegy került kifizetésre! A kárpótlások tervezett befejezési dátuma 2011. év eleje.

Az Igazságügyi Hivatal honlapján talált adatok szerint Békés megyében összesen 548 ha földterületet kívánnak árverésre bocsátani, ezért felszólítjuk Draskovics Tibort és Gráf Józsefet, hogy ne csak a II/2-es földalapba tartozó 112 ha árverését tiltsa meg, amely a több részletben szereplő árverés első része, hanem a II/1-es földalapba tartozó 436 ha értékesítését is!

Igen fontos információnak tartjuk - amely szintén nem szerepel a nyilatkozatokban -, hogy az árverésre szánt területek egy része "helyi jelentőségű, Natura 2000-es védett terület, melyeket sajnos egy jogi kiskapuval szintén árverezhetővé tettek az 1991. évi XXV. törvény 18.§ (2) alapján.

Ugyanezen törvény 22.§ (1) lehetővé teszi a következőket:

"Az árverésen résztvevők az egy aranykorona értéknek megfelelő forintértékre licitálnak. A kikiáltási ár 3000 Ft/ AK. Ha e kikiáltási áron vagy afelett nincs ajánlat, a kikiáltási ár folyamatosan, de legfeljebb 500 Ft/ AK értékig csökkenthető.

Ez a békéscsabai árverések tekintetében a következőt jelenti, a legmagasabb: 337,67 AK értékű, közel 15 ha, Natura 2000, védett területen:

3000 Ft/ AK értéken a terület ára: 337,67 x 3000= 1.013.010 Ft

Egyetlen licitáló esetén, a vonatkozó törvény betartása mellett (!!!), 500 Ft/ AK értéken számolva a terület ára: 337,67 x 500= 168.835 Ft!!!

A helyi gazdálkodóktól kapott információk alapján azon a területen a föld piaci értéke 25-30 ezer Ft/AK között van. Az alacsonyabb értékkel számolva, az említett rét valós értéke a következő:

337,67 x 25.000= 8.441.750 Ft.

 

A szóban forgó földterület lehetséges vételi ára és a piaci értéke közötti különbség: 8.272.915 Ft.

 

A sokkoló számadatok ismerete után kötelességünk tájékoztatni a közvéleményt a háttérben már idáig lezajlott, minden megyét érintő, ugyanilyen típusú árverésekről, melyek hasonló mértékben károsították meg a magyar államot!

Bejelentjük továbbá, hogy a birtokunkban lévő információk alapján Baranya megyében 2009. október 19-re tervezett árverést minden eszközzel meg fogjuk akadályozni!

Követeljük Draskovics Tibor és Gráf József miniszterektől az eddig elkótyavetyélt állami földek árverési ügyeinek felülvizsgálatát és a földek visszaállamosítását! Követeljük továbbá az előbbiekben említett törvény alapján történő kárpótlások, illetve a háttérben folyó, titkos és aránytalanul előnytelen földárverések megszüntetését!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Békéscsabai Szervezete aggályosnak tartja az Igazságügyi Hivatal honlapján talált héber nyelven szereplő információkat, különösen annak fényében, hogy még fel sem ocsúdtunk a sukorói ingatlan-panama hatása alól, most megvalósulni látjuk Simon Perez, Izrael államelnökének 2007-ben tett kijelentését, miszerint felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot.

Álságosnak és hiteltelennek tartjuk továbbá országgyűlési képviselőink azon nyilatkozatait, miszerint mindent megtesznek a jogi kiskapuk bezárása érdekében, illetve meg fogják lépni a jogszabályi módosításokat! Ha az ilyenfajta kárpótlások következményeit valóban komolyan vették volna, éltek volna 2006-ban azzal a lehetőséggel, hogy megakadályozzák az ezt lehetővé tevő törvény megalkotását. Az is elhangzott a részükről, hogy a város politikusai már korábban megakadályoztak egy hasonló árverést, viszont ezen kívül nem tettek semmit, nem tárták a közvélemény és a parlament elé ezeket az ügyeket, így felmerül a felelősségük a kialakult helyzet tekintetében. Asszisztálásuknak és hallgatásuknak is köszönhető, hogy sok ezer hektár állami tulajdonú föld került az elmúlt években magánkézbe, melyek nagy valószínűség szerint sohasem kerülnek művelés alá, hanem ingatlan-spekulánsok adják-veszik, és gazdagodnak meg rajta.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Szent Korona eszméjének feltétlen híve, ezért azt valljuk, hogy a magyar föld nem elidegeníthető!!! Éppen ezért a jövőben fokozott figyelemmel fogjuk kísérni az állami földek sorsát, és minden eszközzel fel fogunk lépni az állami vagyon kiárusítása ellen!

 

Békéscsaba, 2009. szeptember 25.