Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. december 17., csütörtök

4.112 - Új Magyar Gárda Mozgalom: Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a döntésben jogellenesnek nem minősített tevékenységeket a gárdisták továbbra is folytatni fogják.

Az Új Magyar Gárda Mozgalom közleménye
a Magyar Gárda Egyesület ügyében hozott felülvizsgálati ítélettel kapcsolatban
2009. December 15.

    
Adjon az Isten!

    Az Új Magyar Gárda Mozgalom a Fővárosi Ítélőtábla döntését helybenhagyó ítéletet tiszteletben tartja, azonban a gárdisták között kialakult bajtársi, baráti kapcsolatokat nem tudja és nem is kívánja szétszakítani.

    Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a döntésben jogellenesnek nem minősített tevékenységeket a gárdisták továbbra is folytatni fogják. Így jelen leszünk ünnepi megemlékezéseken, szervezünk karitatív akciókat, a segítségre szoruló becsületes, a bűnözéstől szenvedő emberek pedig továbbra is számíthatnak ránk katasztrófa-elhárítás, helyreállítás vagy akár véradás keretein belül is.
    Sem a Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, sem pedig a vele nem azonosítható Magyar Gárda Mozgalom működése sem közvetve, sem közvetlenül nem járt mások jogainak és szabadságának sérelmével, amely a feloszlatást indokolttá tette volna.
    A döntés a korábbiakhoz hasonlóan sérti az egyesülési jogra és egyéb alkotmányos alapjogokra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, így az Alkotmány több rendelkezését, az egyesülési jogról szóló törvényt, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény 11. cikkének, az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga fényében értelmezendő tartalmát és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát.
    A jogsértést el nem követő, hatályos jogszabályok betartásával működő egyesület és mozgalom feloszlatására irányuló ítéletek nemcsak a tételes jogszabályi előírásokkal ellenkeznek, hanem egyúttal a nemzeti értékek és érdekek védelméért tevékenykedő egyesület és mozgalom, nemzet javát szolgáló törekvéseinek ellehetetlenítésére is irányulnak. Azonban le kell szögezni: ezt a szellemiséget és az ezen szellemiségben való tevékenykedést jogi eszközökkel kiiktatni nem lehet.
    Ez a döntés sem akadályozza meg a polgárokat abban, hogy a jogszerűség talaján saját értékrendjüknek megfelelő közösségeket hozzanak létre, akár olyat is, amely külsőségeiben sok tekintetben hasonlít a Magyar Gárda Mozgalomhoz. A július 11-én életre hívott Új Magyar Gárda Mozgalomban való tevékenység ezért sem minősül feloszlatott szervezetben való részvételnek, ezért az ilyen emberek zaklatása, üldözése jogellenes.
    Az Egyesület jogi képviselője jelezte: az Emberi Jogok Európai Bíróságán támadja meg ezt a soha nem látott nemzetközi és belpolitikai nyomás körülményei között született döntést. Hiszünk abban, hogy a nemzetközi precedensjog, mely számtalan alkalommal megváltoztatta az egyes nemzeti hatóságok döntését immár nem csak jogot, hanem igazságot is szolgáltat, és elmarasztalja a társadalom jelentős részének igazságérzetével szembehelyezkedő döntséekért a magyar államot.

    Az Új Magyar Gárda Mozgalom vezetői megvizsgálják annak jogi lehetőségét, hogy az egyes gárdisták ellen kilátásba helyezett retorziókat milyen módon tudják a leghatékonyabban kivédeni. Az elkövetkező hetekben kerül kidolgozásra ennek konkrét módja, de addig is üzenjük minden bajtársunknak, pártolónknak, szimpatizánsunknak: a Magyar Gárda egy közösség, mely jogi úton nem szüntethető meg!

    Szebb Jövőt!

    Új Magyar Gárda Mozgalom
    Országos Sajtóiroda