Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. május 6., csütörtök

5.760 - Csíksomlyói kegytemplom és a pilisszántói Boldogasszony kápolna közös pünkösdi miséje!

Csíksomlyói  kegytemplom

és a

pilisszántói Boldogasszony kápolna

közös pünkösdi miséje

 

A keresztényi nemzet összetartozásának évszázados történelmi zarándokhelyén Csíksomlyón 2010. május 22-én szombaton, 12 óra 30 perckor, a Somlyó hegy nyergében misét mutatnak be. A keresztaljak sora népesíti be ilyenkor a hegyoldalt, ahol a Szűzanya oltalma alatt együtt imádkozik itt békességben a román a magyarral, közös Istenünkhöz.

Vágyaink ellenére, a távolság miatt sokan nem tudnak elzarándokolni Magyarországról Csíksomlyóra, bár érzelmileg együtt szeretnénk lenni velük, erdélyi testvéreinkkel, hogy törleszthessünk tartozásunkból. Ezért itt a Pilis hegy oldalában, a pilisszántói Boldogasszony kegyelmével, a csíksomlyói misével egy időben, szintén misét tartunk, az idő eltolódás miatt, az itteni idő szerint 11 óra 30 perckor.                                                                                                        

A szántói misét a pilisi pálosok szülőföldjén bemutatja:

 Bátor Botond, a Magyar Pálos Rend Tartományfőnöke.

A mise színvonalát Pitti Katalin és Gulyás Dénes operaénekesek segítik méltó rangjára.

 

Hasonlóan a Csíksomlyóihoz, az itteni keresztaljak is a kápolnához vezető Csillagösvényen érkeznek a misére imával, énekléssel, ahol a Szűzanya oltalma alatt itt is békességben, a Szentlélek egyesítő erejével együtt imádkozik a szlovák, szerb, sváb és cigány a magyarral közös Istenünkhöz a Szent Korona és Szent István szellemében, az ország mai erkölcsi mélységéből való felemelkedéséért!

Terveink szerint a két mise bevezetéseként itt a Pilis oldalában kihangosítjuk Csíksomlyó üzenetét. Így rövidül meg a 700 km távolság testvéri ölelés közelségére, így alkotunk szellemi hidat, így kötjük össze ismét a fizikai és lelki kapcsolatot erdélyi testvéreinkkel, így fog kezet egymással Kárpát-medence két szent hegye, a Hargita és a Pilis, így kérünk bocsánatot 2004. dec. 5-én elkövetett vétkünkért.

Ezen a misén szivárvány ível át Kárpát-medencén, melynek egyik lábát a csíksomlyói Babba Mária kegytemplomában, a másik lábát a szántói Boldogasszony kápolnában támasztja meg.

Így duplázódik meg, közös imáink által, a két azonos lelki tartalmú keresztényi zarándokhely nemzet egyesítő ereje!

Pilisszántó  2010                                       

 

Pilisszántóért Egyesület

Szőnyi József  Tel: +36 30 2685953