Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. május 11., kedd

5.816 - Kutasi József > Dúró Dóra: NAGYON HELYES: AZ ELSŐ FELHÍVÁSA A JOBBIKNAK MIÓTA PARLAMENTI PÁRT LETT GYERMEKÁLDÁSSAL Foglaljuk vissza a hazánkat!

Von: Magdolna Bukovec (Kanada)
Gesendet: kedd 2010. május 11. 21:29
An: Kutasi József
Betreff: Hazánk mezőgazdaságának megmentése

 

Budapest, 2010. május 10.
Dúró Dóra, Farkas Gergely, Samu Tamás Gergő, Bana Tibor az Országgyűlés korjegyzői -

                 Nyílt levél!
                                                               Vidéki emberként agráregyetemmel, családi gazdaságból nyugdíjas vagyok. Ha csak tehetem, árgus szemekkel figyelem az agráriumról szóló híreket. Az elmúlt országgyűlési választások után, a számomra nem megnyugtató új kormány felőli hírek miatt határoztam el, hogy nyílt levelet írok, a mezőgazdaság valódi rendszerváltása érdekében. Ugyanis az a helyzet állt elő, hiába ígért az új Orbán kormány valami forradalom -szerű rendszerváltoztatást, hogyha már az első lépésnél elvétik a hangoztatott célkitűzésüket. Aki felvállalná a levelem alapján, az alábbi témakörnek a terjesztését, vagy közzétételét a médiákban, sokkal nagyobb szolgálatot tehetne a nemzet érdekében, mint azt bárki is gondolná. Ugyanis csak azt az egy lehetőséget látom, mint érdekelt a mezőgazdaság megmentéséért szólnom, ha sikerülne a közvélemény elé tárnom meglátásaimat. Ha megértenék segítség -kérésemet, valamint közvetlen és gyorsan segítenék a társadalom tisztánlátását kibontakoztatni ez ügyben, minden nagy szavak nélkül az ország javát szolgálhatnánk.

                                                               Szeretném kihangsúlyozni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr az első nagy kudarcát épp a mezőgazdaság átalakításával kapcsolatban szenvedheti el, ha nem jut el köreihez az alábbi javaslatom. Ugyanis, az eddigi kijelentésekből következően, nem az első és a legfontosabb kérdése a magyar mezőgazdaságban a tulajdonviszonyok nemzeti kézben tartása. Ennél sokkal sürgetőbb lenne az idegenek által haszonbérleti szerződéssel már használatukban levő akár 1 millió hektár sorsának a rendezése! Tehát,  a legeslegelső kérdés az idegenek haszonbérleti szerződéseinek az átvilágítása és rendezése, majd csak ezután lehetne hozzálátni a tulajdonviszonyok végleges rendezésének. Ugyanis hiába tiltaná meg törvényileg az új Fidesz kormány az idegenek termőföld tulajdonlását Magyarországon, ha haszonbérlettel még vagy 20 évig, de újabb szerződésekkel a világ végéig idegen használatban maradhatna a termőföldünk. Ők így is röhögve ráérnének kivárni egy újabb kormányt, amelyik talán lehetővé tenné a hivatalos földtulajdonszerzést, vagy addigra már elegendő profitot rabolnának ki az országból. Az adózási és munkanélküliségi anomáliákról már nem is beszélve. Tudvalevő, hogy akár százezer munkanélküliből lett gazdát is lehetne foglalkoztatni az említett területnagyságon.

                                                                A fentiek szerint, hiába jelenti ki az új kormány, hogy magyar földet idegenek nem tulajdonolhatnak a hatalomátvételük után, attól még bérbe vehetik, és így jogosan használhatják a magyar termelők helyett. Az hogy nem most, esetleg majd 20 év múlva  fogják a tulajdonukba venni, nekik másodrangú kérdés. Továbbá, amíg egész lakóközösségektől elveszik a megújulás lehetőségeit, a már berendezkedett idegen birtokokkal, addig Magyarországon semmilyen rendszerváltásról sem beszélhetünk. Ha az új Orbán kormány nem ismeri fel, vagy nem jut el hozzájuk az általam földhasználati, illetve haszonbérleti rendezés elsődlegességének gondolata, akár a teljes Fideszes kormány lejáratódását, bukását is okozhatja ez a súlyos politikai tévedésük.

                                                               Befejezésül kérem, hogy e levelemet minél több emberhez juttassuk el. Kiemelten a kormányzó erők illetékeseihez. De ha ők, az ígéretük ellenére, nem hajlandók meghallgatni az emberek hangját, akkor juttassuk el az ellenzék vezetőihez. Fontos lenne tudni, hogy példaként Vona Gábor és a Jobbik meghallja e az üzenetem fontosságát. Hiszen ők kiemelten támogatnák a termőföld kérdés végleges megoldását. Esetleg a zöld színekre áhítozó Schiffer András az LMP élén? A magyar jövőnk kardinális kérdése, hogy sikerül-e hazánkat az újrateremtett magyar gazdák által termelt jó minőségű magyar élelmiszerekkel ellátni. Ha valaki igényelné, további fontos részletekkel is tudnám támogatni a rendezés folyamatát.

                                                               Üdvözlettel:

                                                               Tácsi István.

                                               Kérem, tekintse meg a honlapomat is:
                                               http://www.fiberweb.hu/taara

NAGYON HELYES: AZ ELSŐ FELHÍVÁSA A JOBBIKNAK MIÓTA PARLAMENTI PÁRT LETT GYERMEKÁLDÁSSAL Foglaljuk vissza a hazánkat !

Az Országgyűlés korjegyzőinek (AZAZ A LEGFIATALABBAKNAK A) kiáltványa a magyar ifjúsághoz Az elmúlt húsz év kilátástalanságot, reményvesztettséget jelentett a magyar fiatalok számára. A politikusok nem tudatosították, hogy az ifjúságnak mennyire meghatározó szerepe lehet hazánk sorsának formálásában. Sőt a hazug kormányfő útmutatása az volt a reményvesztett honfitársainknak: „El lehet menni Magyarországról". A fiatalok jelentős része ma már nem énekli, legfeljebb hallgatja a Szózatot, és nem veszi komolyan sorait, melyek pedig aktuálisabbak, mint valaha. A szülőföldön maradás már nem csak a 90 éve elszakított magyarságnak kihívás. A szebb jövő érdekében elődeinkre, a márciusi ifjakra és a pesti srácokra emlékeztetünk. Az ő példájuk bebizonyította: az ifjúságnak kiemelt történelmi szerepe van. Most újabb fordulóponthoz érkeztünk, a gyökeres változás lehetősége kecsegtet: visszafoglalhatjuk hazánkat, új otthont teremthetünk fiataljainknak, hogy ne más országokban keressék a boldogulás lehetőségét, hanem tervezett, népes családjaikkal belakhassák a Kárpát-medencét. Mi, az Országgyűlés korjegyzői ennek fokozottabb támogatása érdekében is kérjük az ifjúságot a közéletben való aktív részvételre. A fiataloknak tudniuk kell: hazájukat szeretni és szolgálni nem egyoldalú kötelesség, hiszen a haza is szereti, élteti őket. Meg kell becsülni az ifjúságot, hiszen rájuk lehet építeni a magyar jövőt. A nemzetét, nemcsak az országét. A fiatalságnak ugyanis nem hibája, hanem kötelessége a korlátok feszegetése, az új utak keresése, hiszen ez viszi előre a világot. Persze nem mindegy, miként lázadunk és minek a korlátait feszegetjük: az ostobaságét-e, avagy a tudományét; az önzését vagy az összetartásét; az anarchiáét vagy a rendét; a hazaárulásét vagy a hazaszeretetét. Legfiatalabb képviselőkként nem feledkezhetünk el az ifjúság felelősségéről sem, hiszen rajtuk múlik, megtartjuk-e csodálatos anyanyelvünket, kultúránkat, szülőföldünket és természeti kincseinket. Tamási Áron szállóigévé vált gondolatainak szellemében fogunk az Országgyűlésben minden magyar fiatalt képviselni: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." Mindent meg fogunk tenni azért, hogy visszaszerezzük a magyar ifjúság elrabolt hazáját és jövőjét. De ehhez a nemzet fiataljait is segítségül hívjuk: ne csak várják a változást, tegyünk együtt a szebb jövőért!

Budapest, 2010. május 10.
Dúró Dóra, Farkas Gergely, Samu Tamás Gergő, Bana Tibor az Országgyűlés korjegyzői -

Unokáink jóléte a jövőjüktől számunkra kölcsön kapott boldogság, amivel mi mind itt a Földön elszámolással tartozunk nekik. Nem tehetjük meg, hogy tovább herdáljuk utódaink életének alapjait! Add tovább mindenhol, mert hamarosan neked mondják ugyanezt, és akkor késő lesz! Tanítsd erre gyermekeid, s ameddig teheted unokáidat is. Mindenki annyit várhat a jövőtől, amennyit annak jobbításáért ma hajlandó megtenni. Most!