Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. december 9., szerda

4.081- Magyarok Szövetsége > Meghívó a Szövetkezeti Hitelintézet tagjai közé!

Magyarok Szövetsége

Meghívó a Szövetkezeti Hitelintézet tagjai közé

A nyugati, vagy fejlett jelzőkkel illetett világ bankjai, pénzügyi intézményei komoly bajban vannak. Több száz éves, fényes üzletmenet közeleg a végéhez, mert a pénzvilág egyre inkább szól a pénzről és egyre kevésbé a világról.

Mi arra szövetkezünk, hogy az általunk kezelt, forgatott pénz a körülöttünk levő közösség, gazdaság, társadalom egészséges működését segítse, a valódi világban forogjon. Ebben a körben munkatársaink figyelemmel kísérik a hitelt felvevők sorsának alakulását, tanácsokkal segítik a nehézségek megoldását. A szerződéses feltételek kiegyensúlyozottak, átláthatóak, azok a pénzintézet által egyoldalúan nem módosíthatóak. Szervezetünkben a tisztességnek értéke van, az adott szó kötelez.

E közösségi bank termékei, szerződései átlagember, átlagos vállalkozás számára felfoghatóak lesznek, az ésszerűségen és a méltányosságon alapulnak.

A banki tevékenységnek takarékszövetkezetünkben is ára van, de törekszünk a méltányos árra, amely biztosítja a működés és fejlesztés költségeit a tartalékolás terheit, a kockázat megosztását és a tisztességes nyereséget.

1. Küldetés
Az alapító közösségnek és a környezetükben élő embereknek hosszú távú fennmaradását és harmonikus működését szolgáló pénzintézet létrehozása és működtetése.

2. Működési Alapelvek
a. Biztonságos, stabil működés
b. Takarékos gazdálkodás
c. Átláthatóság a működésben a finanszírozásra, hitelkihelyezésekre és a belső működési költségekre vonatkozóan
d. Érthető és követhető konstrukciók a betétesek és hitelt felvevők számára
e. Visszahívható tisztségviselők vezetők
f. Közösségileg hasznos projektek kiemelt kezelése
g. Társadalmat bomlasztó tevékenységek elkerülése
h. Pénzügyi képzés, tanácsadás a bank ügyfelei számára
i. Ne húzzon hasznot, ha abból másnak kára van
j. Érdekközösség megvalósítása tulajdonosok és hitelezettek között
k. Közösségi tulajdonlás és felügyelet
l. A közösségek érdekét szolgálja, nem egy szűk befektetői kör profitját
m. Képzett alkalmazottak és megbízottak, hogy az alapelvek a működés minden területén érvényesüljenek
n. Gyermek- és családbarát munkahely létrehozása

3. Célunk:
Legfontosabb célunk egy működő, stabil, megbízható pénzintézet létrehozása.
A 2010-es évben ehhez elsődleges feladatunk a működési feltételek megteremtése és a fennmaradáshoz szükséges létszámú ügyfélkör megszerzése, további energiáinkat az országos hálózat szervezésére fordítjuk.
A következő, 2011. évben kiteljesítjük országos ügynökhálózatunkat, így takarékosan működő, az egész országot lefedő pénzintézetté válunk.

4. A hitelintézet tevékenysége
A tervezett pénzintézet elsősorban betétgyűjtéssel, hitelkihelyezéssel, számlavezetéssel foglalkozik. A továbbiakban elképzelhető, hogy tevékenységét csereklubok belső forgalmának vezetésére, helyi pénzek kibocsátásra illetve elszámolására, kezelésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására is kiterjeszti. A pénzintézetben a banktitok kereteinek betartása mellett átlátható módon zajlanak a folyamatok a betétesek, ügyfelek és hitelt felvevők számára. A megszokottól eltérő minőségű és hangulatú ügyfélkapcsolatokat tart fenn, nem bürokratikus, a lehető legszerényebb megjelenésű.

5. A hitelintézet szervezete
A hitelintézet szövetkezeti tulajdonláson alapul, az egy részjegy-egy szavazat elve itt is érvényesül. A szövetkezet tagsága a vezető tisztségviselőket meghatározott időtartamra választja, azok elmozdíthatóak.

A hitelintézet a lehető legkisebb állandó belső létszámmal, kevés szokásos „bankfiókkal” fog működni. A pénzintézeti funkciók alapvetően interneten és tanácsadói, megbízotti hálózaton keresztül érhetőek el. Ebben nagy szerepük lesz az országos hálózatban megszervezett pénzügyi tanácsadóknak, akik az elsősorban az ügyfelekkel való kapcsolattartásban működnek közre. Őket segítik a laptopos fiókokat működtető megbízotti hálózat tagjai, akik a hagyományos fióki dolgozókhoz hasonló szakmai támogató feladatokat látnak el.

A dolgozók, tanácsadók és megbízottak folyamatos képzéseken vesznek részt, hogy a szokásos termék- és piacismereti oktatásokon túl azonos elvi megfontolásból adhassanak válaszokat a felmerülő kérdésekre.
A banknál etikai felügyelő tanács fog működni, amely elemzi a vezetés, a működés döntéseit, tapasztalatait, és azokat folyamatosan összeveti az alapelvekkel, célokkal, a küldetéssel. Az etikai felügyelő tanács jelentést tesz a közgyűlés számára, kiemelt esetekben javaslatot tehet a vezető tisztségviselők részére.

Információ:
Balogh József Tel: 06-20/350-9721
E-levél: msz.pest.penz@gmail.com