Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. március 25., csütörtök

5.109 - A Civil Összefogás Fórum sajtóközleménye

From: Frigyesy Ágnes
Date: 2010. március 25.
Subject: A Civil Összefogás Fórum sajtóközleménye
To: Kutasi József

Továbbította: Frigyesy Ágnes
A Civil Összefogás Fórum sajtóközleménye 

 

A Civil Összefogás Fórum elképesztőnek és abszurdnak tartja az MDF budapesti listája körül kialakult helyzetet. Nem a mi tisztünk állást foglalni jogi kérdésekben, de jogunk és kötelességünk megkövetelni a törvényesség maradéktalan betartását a választási eljárás teljes folyamatában!

A Fővárosi Választási Bizottság a jelöltállítást több ponton szabálytalannak találta. Az MDF esetében az ajánló szelvények kitöltése igen nagy arányban nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek.

Melyek a jelenleg ismert tények?

Az ajánlószelvények nagy arányánál merült fel a gyanú, hogy nem a választó valódi akaratát tükrözik.

Az MDF-nek súlyos nehézségei voltak a cédulák megszerzésében.

E két tényt összevetve józan paraszti ésszel – civil kurázsival – nehezen hihető, hogy az utolsó pillanatban mégiscsak összegyűjtött ajánló céduláknak éppen a jelöltre vonatkozó adatait – nemcsak egy-két, hanem jelöltenként több száz esetben – „véletlenül” töltötte ki valaki más a választó helyett.

A Civil Összefogás Fórum követeli, hogy az OVB mindaddig biztosítsa a vitatott ajánlószelvények megőrzését, amíg a feljelentések kapcsán az illetékes nyomozó hatóságoknak a bizonyítás érdekében arra szükségük lehet, vagy maguk a nyomozó hatóságok tegyék meg az ehhez szükséges intézkedéseket.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy a szelvények érvényességét van mód egyértelműen megállapítani. Úgy, hogy a szabálytalan kopogtató cédulák aláíróit törvényes eljárásban nyilatkoztatni kell az átadás körülményeiről, és arról, hogy a cédula átadásának valóban az MDF jelölt támogatása volt-e a közvetlen célja.

Az országgyűlési választás az a folyamat, amikor a választók jogaikat közvetlenül gyakorolhatják. Ha ezt bármely párt manipulálja, nemcsak törvénysértést követ el, de hátba támadja magát a demokráciát.

A választások lebonyolításában közreműködő minden egyes személy és testület – így az OVB és tagjai is – vizsgáznak a most már nagyon figyelő választók előtt. Jogi értelemben is felelősek azért, hogy feladatukat elvégezzék, azaz őrködjenek azon, hogy a választások tisztaságára a gyanú árnyéka se vetülhessen. Ha ez mégis megtörténne, a törvényes felelősségre vonásnak e téren is be kell következnie.   

Budapest, 2010. március 25.

Civil Összefogás Fórum:

Bencze Izabella, Csizmadia László,Fricz Tamás, Schulek Ágoston szóvivők