Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. március 25., csütörtök

5.110 - A vád és a remény hangján... > B.Kiss-Tóth László

From: B.Kiss-Tóth László
Date: 2010. március 25.
Subject: Kutasi József <antal@jozsef-kutasi.de>,


B.Kiss-Tóth László: A vád és a remény hangján...
 
     KIÁLTVÁNY
        A MAGYAR NEMZETHEZ!
 
HONFITÁRSAIM!
                                
Újra eljött az az idő, amikor élhettek törvényadta lehetőségeitekkel és jogaitokkal, hát válasszatok! 
 
Az idegenszívű élésködők: az ingyenélők, a haszonlesők és a bebetonozódott zsírosállásúak kasztjához tartozók, saját jól felfogott érdekükben  minden bizonnyal most is a változatlanra adják a voksukat.
Azokra adják, akik az elmúlt 20 évben a magyar társadalom és az ország kárára hazudtak, loptak, csaltak, sikkasztottak,okiratot hamisítottak, a társadalmi vagyont hűtlenül kezelték, velejükig korruptak voltak és amikor a nemzetünk jobb érzésű fiai ellenük szólni és tenni merészeltek, a diktatórikus hatalmukhoz
és egzisztenciájukhoz való görcsös ragaszkodásuk megtartása érdekében a velük hitben és lélekben egy húron pendülő pribékekkel és gazságszolgáltatókkal kivonatták őket a forgalomból.
Miközben minden alkalmat megragadva etnikai feszültséget szítottak és a kisebbségekhez tartozókat a többség ellen uszították...
-Honfitársam, Te közéjük tartozol?
 
Sokan lesznek olyanok, akik hitük szerint a kisebbik rosszra szavaznak.
Azokra, az álláshalmozókra, akik az elmúlt 20 évben az államigazgatás és közigazgatás jól fizetett berkeiben sem itt, sem ott nem voltak, ha voltak is, csak elvoltak, mint az iszap. szinte semmit nem tettek a nemzet felemel/ked/éséért: nem indítványoztak, a kormánypárti köznépellenes megnyilvánulások ellen nem tiltakoztak.
Nemegyszer azonban a  háttérerők érdekében megkötött paktumoknál asszisztáltak és a diktatórikus kormányzatok antiszociális intézkedéseihez hozzájárultak...
-Honfitársam, Te közéjük tartozol?
 
A kisemmizettek, a reményvesztettek, a mélyszegénységbe taszítottak, a társadalom perifériájára kerültek, az önhibájukon kívül munkahelyüket vesztettek és a politikai üldözöttek nevében szólok: -Elég volt! A színlelt szerződések  semmissé tételét, a kétes privatizációk felülvizsgálatát, az érintettek anyagi elszámoltatását, jogi felelősségrevonását és az állam részére  okozott kár megtérítését követeljük!
-Honfitársaim, válasszatok!
 
A 800 ezernyi regisztrált, önhibáján kívül munkahelyüket vesztettekhez /és szavazóképes családtagjaikhoz/ szólok:
-Akarjátok-e a segélyezésben-tengődés helyett képzettségeteknek, végzettségeteknek, rátermettségeteknek és készségeteknek megfelelő munkahelyen történő munkavégzéssel a családotok jobb megélhetését biztosítani?
-Akarjátok-e segélyezés helyett több évre, kényszervállalkozói engedéllyel, az egyszerűsített adminisztrációval járó, adómentes kis-vagy mikrovállalkozás beindítását?
 
A kormány köznép-ellenes gazdaságpolitikája  és a bankok uzsorakamatos üzleti politikája miatt BAR-listára került, kilakoltatás előtt álló 800 ezernyi bedőlthiteleshez /és szavazóképes családtagjaikhoz/ szólok:
-Akarjátok-e az uzsorabankok megregulázását és a bankkonszolidáció helyett az adóskonszolidációt?
 
A kormány által becsapott vagy a felvásárlók szerződésszegése miatt csődközeli helyzetbe került, több tízezer mezőgazdaságból és állattenyésztésből élőhöz, őstermelőhöz, egyéni gazdálkodóhoz /és szavazóképes családtagjaikhoz/ szólok:
-Akarjátok-e, hogy terményeitek és termékeitek tisztességes termelői áron kerüljenek felvásárlásra?
 
A változó politikai diktatúrákban életüket végiggürcölő nyögdíjasokhoz szólok:
-Akarjátok-e, hogy minimálnyugdíjatok rendezésre kerüljön, emberhez méltó megélhetést biztosítson és a későbbi években is értékálló legyen?
 
A magyar társadalom beteg, nagyon beteg.
Gyógyításra, ápolásra szorul...
A tönkretett közegészségügy fiatalabb dolgozói mégis a jobb anyagi és szakmai megbecsülés reményében külföldön keresnek munkalehetőséget.
-Akarjátok-e a közegészségügy rendbetételét, az orvosok, ápolók marasztalását, a betegek minél nagyobb szakértelmű és színvonalú gyógyítását?
 
Az agyonliberalizált közoktatás Nemzeti/etlen/ Alap Tanterv-e alapján oktató tanárokhoz és a felesleges tananyaggal /agyon/terhelt, szavazóképes diákokhoz szólok:
-Akarjátok-e az közoktatás rendbetételét?
 
-Akarjátok-e az elmúlt 20 év és előbbi dilettáns országvezetései által - a nép engedélye nélkül- felvett hitelek: kül-és belföldi államadósságok  visszafizetésének felülvizsgálatát, újratárgyalását és átütemezését?
 
-Akarjátok-e a családszerető, több gyermeket vállaló fiatal házasok első lakáshozjutásának segítését a külföldi bevándorlók támogatása helyett?
 
-Akarjátok-e, hogy  a Magyarországon működő bel-és külföldi szolgáltató,
kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági és pénzügyi cégek egyaránt a magyarországi törvények szerint adózzanak?
 
-Akarjátok-e, hogy a magyar föld mélyében rejlő természeti kincseink, édesvízkészleteink, energiahordozóink, ipari és építőipari  nyersanyagaink kibányászási joga a magyar állam tulajdonában maradjon?
 
-Akarjátok-e, hogy folyóink, tavaink, barlangrendszereink, hidjaink, közútjaink, vasútjaink és légterünk, középkori vagy régebbi műemlékeink tulajdonjoga a magyar állam tulajdonában maradjon?
 
-Akarjátok-e, hogy a magyar termőföldet külföldi illetékességű cégek és magánszemélyek  részére ne lehessen tulajdonjogilag elidegeníteni, termőföld tulajdonjogot csak a legalább 20 éve Magyarországon életvitelszerűen tartózkodók kaphassanak?
 
-Akarjátok-e, hogy alanyi jogon a trianoni nemzetgyalázat során Magyarországtól elszakított területeinken élő nemzettestvéreink, polgártársaink visszakaphassák, egyenesági utódaik pedig megkaphassák a magyar állampolgárságot?
 
-Akarjátok-e, hogy az elmúlt 65 év politikai diktatúráinak üldözöttei és áldozatai erkölcsileg és anyagilag rehabilitálva legyenek?
 
-Akarjátok-e, hogy a parlamenti képviselőink ne pártérdekek vagy idegen csoportérdekek szerint, hanem kizárólag a nemzet érdekében tevékenykedjenek és ennek elmaradása vagy bármely bűncselekmény elkövetése esetén  a képviselő mentelmi jogának kötelező felfüggesztésére és bizonyítás után a képviselő visszahívhatóságára lehetőség legyen?
 
-Akarjátok-e a többször toldozott-foldozott sztálinista fércalkotmányunk hatályon kívül helyezését és /a jelenlegi gazdasági-politikai körülmények figyelembevételével,/ a Szent Korona Tanra-és értékrendre épülő, nemzetvédő történelmi alkotmányunk lehetőség szerinti visszaállítását?
 
...Akkor válasszátok meg képviselőknek azokat a jelölteket, akik lehetőség szerint mindezt nyílvánosan fölvállalják és megvalósításuk érdekében hajlandóak akár Társadalmi Szerződést is kötni a választóikkal...
 
Honfitársi üdvözlettel: 
 B.Kiss-Tóth László
/társadalomkritikus, politikus, közíró, nemzeti-radikális költő,/ 
nyugalmazott szakközépiskolai oktató.
Szombathely, Sé, 2010. március 20-23.