Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. március 29., hétfő

5.163 - Charles Sucsan > Kettös államolgársági vitához!

From: charles sucsan (Kanada)

Date: 2010. március 28.
Subject: kettös állampolgársághoz
To: Kutasi József

Kettös államolgársági vitához!
 
Martonyi János, Magyar Rádiónak adott interjú, 2000 júliusában: "A kettõs állampolgárság kérdésérõl már folytattunk a véleménycserét, én magam is elmondtam a véleményemet többször is. Automatikus, mindenkire kiterjedõ állampolgárság adást én nem látok megvalósíthatónak különbözõ okokból."
"A kormány, korábbi felfogásával ellentétben, határozottan deklarálta, hogy nemcsak Magyarország tartozik felelõsséggel a határon túli magyarokért, hanem az ottani magyar szervezetek is Magyarországért. Tudomásul kell venniük az anyaország nemzeti érdekeit, így NATO- és EU-tagságát, s az ezzel járó kötelezettségeket, ezért aligha lehet szó a kettõs állampolgárság bevezetésérõl, illetve autonómiák kiharcolásáról."
így NATO- és EU-tagságát, s az ezzel járó kötelezettségeket, ezért aligha lehet szó a kettõs állampolgárság bevezetésérõl, illetve autonómiák kiharcolásáról."
 
Az ilyen kijelentések csak olyanoktól jöhet, akik  teljes szolgálatba vannak a jelenlegi világrendel és föleg az erőszakos és diktatórukus  machiavelista módra felépített EU rendel. Ezért képtelenek, vagyis nem hajlandók alkotó megoldásokat feltalálni a most már türhetetlen Trianoni átok beszüntetésére.
Martonyi szerint: így a magyarság fogadja el a sorsát az EU-n belül, aki nem engedi a nemzeti azonosság védelmét kolektívan az elszakitott területi magyarságnak semilyen formába. Hihetetlen, hogy egy józan ésszel gondolkodó ember ilyesmit elfogadjon. Kétségtelen, hogy a kettős állampolgárság jogi kihatása labilissá teszi a kettős állampolgárság  gyakorlatát az elszakitott területeken, vagyis csak akkor lehet jogerős, ha az illető annak a védelme alá helyezi magát, de akkor mint idegen állampolgár él  az adott állam keretein belül. Ebben az esetben, az adott állam dönthet a sorsán több formába. Persze lehet kettős állampolgársága az elszakitott területeken élő magyarnak, mint ahogy lehet minden idegenben élő vagy születet magyar leszármazottnak, de annak érvényesítése csak a magyar állam területén belül lehetséges. Ha pedig egy USA születésü magyar leszármazott magyar állampolgársága alapján kér magyar útlevelet, nem utazhat ki, be USA-ból, vagyis kimehet de nehezen jöhet vissza. Ezért a magyar állampolgárság vagyis kettős állampolgárság előnyei nem olyan egyszerüek. Persze statisztika szempontjából arra jó, hogy igazolja mennyi a  magyar nemzet létszáma és más önérzeti megnyugvást.
Az idgen területeken élő magyarok állammpolgárságát nem kötelesek elismerni az államok, ahol ilyenek élnek, ha csak nincs bilaterális megegyezés az államok között. Az ilyen megegyezést csak a magyar kormány harcolhatja ki. Az azt jelenti, hogy a magyar kormánynak minden szomszédországgal meg kell egyeznie a területükön élö magyar állampolgárok gyakorlati ssztáuszukról. Nem lehetetlen, ha megvan a jóindulat mindkét részről, azonban a helyzet erre nem mutat lehetőséget egyenlőre.
Közbe a magyarság sorsa csak romlik az  elszakított területeken, tehát akkor mi a tendő ebben a helyzetben ???
Először is felszólitani az EU vezetőséget, hogy változtassák meg az alkotmányukat, hogy  biztositsa a kölönböző nemzeti azonosságokat a területükön élő nemzetiségeknek. Persze ezt már hivataloson visszutasították. Mégis meg kell kisérelni az új viszonyok érvelésével. Nem könnyű feladat, ami az eredményt illeti. Természetesen ez még nem oldhatná meg a magyar nemzet területi egyesítésének szükségességét, de mondjuk lehetővé tenné az autonómiákat, amitől retteg az EU vezetőség. Végülis akárhogy nézzük a magyar nemzeti probémát, amit okozott Trianon, nem marad hátra mint annak a Diktátumnak a felülvizsgálási követelése, igazságszolgáltatás érdekébe. Ez, azonban egy eddig elódázodott kemény harcot követel a magyarságtól. A kérdés, hogy erkörcsileg van e olyan erős, hogy elődeikhez képest harcoljon nemzete és hazája érdekében ??? A választások erre választ adnak. Ezért fontos a vita a kettősállampolgárságról, hogy minden szavazó tisztába legyen, kik lesznek azok, akik ezt a harcot vívni fogják. A jelek szerint nem a Martonyiak!
 
Charles Sucsan
Montréál, Kanada