Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. március 30., kedd

5.170 - Prof. Dr. Bokor Imre: Demszky-féle 1990-ben megjelent fizetett hirdetés

www.nemzetihirhalo.hu *************

Prof. Dr. Bokor Imre
Demszky-féle 1990-ben megjelent fizetett hirdetés

A Magyar Hírlap-ban jelentette meg Demszky Gábor ezt a fizetett hirdetését 1990-ben az önkormányzati választások apropójából, minden "földi jót" ígérve a választópolgároknak, hogy bekerüljön a főpolgármesteri bársonyszékbe.

Az eltelt húsz év alatt egyetlenegy ígéretét sem valósította meg, Budapestet tönkretette, úgy hazudott, mint Gyurcsány vagy Kóka, többek között a 4-es metró építésével ámította a "bunkó" rászavazókat, miközben tevékenységével több kárt okozott Budapestnek, mint egy szőnyegbombázás!

Volt képe, - minden év március 15-én, a Petőfi szobornál, hazudozni és vicsorogni a hallgatósága előtt, bár az utóbbi időben a tojászápor hatására kellő távolságot tartott az összegyűltektől, és nagyszámú fekete esernyős védőlegényekkel körülvéve biztosította szerepének végigjátszását.

Most a korrupciós ügyek miatt szorul a hurok a nyaka körül, perek sokaságával fenyegeti a piszkos ügyeinek kiteregetőit, külön kiemelve, hogy eddig még minden pert megnyert.

Javaslom Demszkynek, hogy most - a változatosság kedvéért - perelje be önmagát, sorozatos hazugságai, munkaköri kötelezettségének elmulasztása, Budapest elhanyagolása és a választópolgárok megtévesztése miatt. Én is tanúskodom mellette, de több ezer jelentkezőre is számíthat.

Biztos lehet abban, hogy ezt a pert is megnyeri, ha pedig mégsem, akkor fizetem az ügyvédi és a perköltségét is! Ha kell, akkor közjegyző előtt hitelesített "ígérvényt" is átadok számára.

Feltételezem, hogy az alábbi fizetett hirdetését elolvasván, lesz bátorsága feljelenteni magát vagy a szamurájok példáját követve önbíráskodáshoz folyamodni.

Merthogy: ritkaságnak számít, hogy egy ilyen hazug, ígérgetős, világjáró, saját vagyonának gyarapításán kívül semmi maradandót nem produkáló, közel 300 milliárd forintnyi adósságot összehozó senkiházi,- 20 évig bitorolja a főpolgármesteri helyet és még a fenyegetőzéstől sem riad vissza.

(Prof. Dr. Bokor Imre)
a Justitia Bizottság elnöke

Az olvashatóság megkönnyítése érdekében mellékelem a fizetett hirdetés gépelt anyagát.

HÖLGYEIM ÉS URAIM! FŐVÁROSI POLGÁROK!

Az a megtiszteltetés ért, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége budapesti önkormányzati listáján társaim bizalmából az első helyre kerültem. Ha az a hatalmasabb megtiszteltetés érne, hogy Önök is megajándékoznak a bizalmukkal, nem lehetetlen, hogy rám hárulna Budapest főpolgármesterének nagyszerű és megrendítő felelőssége.

A főváros közszolgálata olyan sokágú, annyiféle érdek, tudás és tapasztalat együttműködését igényli, hogy ezek egyeztetését szerencsésebb politikusra bízni, akinek ez a mestersége.

Jön a tél, nehezedik az élet, az én első gondom az lenne, hogy városunkban senki se fagyoskodjon, senki se éhezzen. Aki beteg, kapja meg a gyógyszerét.

A főváros tartalékait arra mozgósítanám, hogy a szegénység ne súlyosodjon megalázó nyomorrá. A lakbérüket, közüzemi díjaikat önhibájukon kívül ideiglenesen fizetni nem tudó családok adósságát enyhíteném.

Jön a tél, a még szennyesebb füstköd, meg kell védenünk a tüdőnket, gyerekeink agyát az aggasztó károsodástól. Ennél életbevágóbb közérdek nincsen.

Vezetésem alatt - ha ehhez hozzásegítenek - Budapest elöljárósága gyors és erélyes intézkedéseket fog tenni a levegőszennyezés csökkentése érdekében. Azonnal tehermentesíteni fogom a legszennyezettebb levegőjű útvonalakat. A törvény minden erejével meg fogom akadályozni a zöldterületek beépítését.

Szabad polgárok nem akarnak félni. Sem a hatóságtól, sem a bűnözőktől. Azon leszek, hogy a budapesti rendőrség civilizált legyen és hatékony.

Igyekeznék a város energiáit a környezetbarát tömegközlekedés fenntartására és fejlesztésére fordítani. Megkülönböztetett figyelmet fordítanék a közellátás és közszolgáltatások megbízható működésére.

Ha Önök megválasztanak polgármesterüknek, több szellemi forrásból merítenék. Támaszkodnék a választott elöljárók hozzáértésére. A fővárosiak akaratát közvetlenül kifejező polgári kezdeményezésekre, kisebb-nagyobb népszavazásokra szakmailag egyaránt indokolható városfejlesztési tervek között. Azon lennék, hogy a fővárosi és kerületi önkormányzatok a feladatok megosztásában úgy egyezzenek meg, hogy a kisebb-nagyobb városnegyedek a maguk önálló életét élhessék, hogy a város önkormányzatának arca legyen.

Támaszkodnék a fővárosi tisztviselői karra, amelynek szakmai színvonala és keresete reményem szerint nőni fog, létszáma azonban nem. Dolgos politikusnak tartom magamat. A szókimondás, a gondos munka és némi humor megkönnyíti az együttműködést velem. Hálával fogadnám a megszólaló közvélemény minden használható gondolatát városunk ügyeiről. Szellemi Tanács kezdeményezését tervezem, hogy a város legjobb elméi együtt gondolkozzanak a városi politikával és adminisztrációval, mert csak magáról szabadon gondolkodó város tud vagyonosodni és bölcsen költeni.

Nemhogy nem sértődnék meg a sajtóbírálattól, de éppenséggel igényelném a legteljesebb sajtónyilvánosságot, hogy minden pesti és budai polgár tájékozott legyen városa dolgai felől, s hogy Önök hölgyeim és uraim, ne csak a lakásukat, de az egész várost is sajátjuknak érezhessék.

Megérdemeljük budapestiek, hogy városunk félelemtől mentes, nyílt, szabad és otthonos hely legyen Európa közepén.

Demszky Gábor