Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. május 29., vasárnap

9.726 - Vukics Ferenc búcsú levele!

Megújul a Magyarok Szövetsége, Búcsú Vukics Ferenctől

SzLenke, 2011, május 2 - 08:47

Kedves Ferkó!

A Magyarok Szövetsége Mozgalom nevében köszönöm a mozgalom alapításában végzett áldozatos munkádat.
Sajnálattal vesszük tudomásul mindannyian (akik, akár csak Te, esküt tettünk a Szent Korona előtt), hogy az általad diktált tempót Te magad sem bírtad, hiába vártuk fél éven keresztül, hogy kipihened magad és folytatod az általad megkezdett munkát, amihez sokan hoztunk erőnkön felüli áldozatot.
Kívánjuk, hogy további életed boldog és munkád sikeres legyen, kívánjuk, hogy egészséged helyreálljon és elmúljon szemedről a hályog.

A Magyarok Szövetsége megújulása az eredeti célkitűzés megvalósításában, a magyar nemzet és társadalom megszervezésében rejlik, aminek első lépéseként önmagunkat, a Magyarok Szövetsége Mozgalmat szervezzük meg. A Magyarok Szövetsége Egyesület megújításával és a mozgalom újjáépítésével, továbbá olyan feladatok felvállalásával, amik szervezettségünkhöz és erőnkhöz mérten vállalhatók, folytatjuk az utunkat.

A III. Magyarok Országos Gyűlésén kerül meghirdetésre a Magyarok Szövetsége gazdasági programja: Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében. Reményeim szerint az újjászervezett Magyarok Szövetsége képes lesz gazdasági és társadalmi kiutat mutatni a magyar nemzet számára.
Ezért indultunk el és ezért folytatjuk az utat.

2011-05-04
Benis Miklós Mihály

Vukics Ferenc búcsú levele az alábbiakban olvasható:

Nyilatkozat (2011.04.29.)

2009. augusztus 23-án a Bösztörpusztán összegyűlt Magyarok Szövetsége küldötteinek kívánságára egy évre elvállaltam a mozgalom vezetését. 2010. augusztus 23.-án lejárt a megbízatásom ill. a küldötteknek tett ígéretem. A nyár elején jeleztem a vezető testületek tagjainak, illetve a közösségek vezetőinek, hogy a megbízatás lejártával nem kívánok semmilyen tisztséget betölteni a mozgalomban. Ennek elsődleges oka fizikai. Két éven keresztül a munkahelyi feladataim mellett vettem részt a szövetség építésében. Sokszor hónapokon keresztül nem sikerült a napi egy óra alvásidőt biztosítanom magamnak, naponta több száz kilométert utaztam, családtagjaimmal hetekig nem találkoztam. Sajnos a feladatokat nem sikerült a megfelelő módon szétosztani. A túlvállalt feladatok következtében felemésztődött a három évtized sportmunkájával fölépített fizikai állóképességem, lelki erőm és testi egészségem. Az új vezetők választásának rendje nehezen alakul ki, amelynek következtében 2010. októberéig a folyamatban lévő ügyeket vinnem kellett. 2010 októbere óta a mozgalomban történt eseményekre nincs befolyásom. Miután 2010 januárja óta semmilyen módon nem tudtam az Aranykorona Szövetkezet működésére befolyással lenni, így azt követő tevékenységüktől elzárkózom. 2010 májusában a Korona Vagyonkezelő (korábban Korona-Hitel Szövetkezetként hirdetett) Szövetkezet igazgatótanácsi tagságáról lemondtam, mivel a KVSZ és a KoronaNet vezetésének összetételével és az újonnan megfogalmazott gazdasági stratégiájával nem tudtam azonosulni. 2010 szeptembere óta a Magyarok Szövetsége honlapon megjelenő, valamint a MSZ levelezésen érkező hírekre és anyagokra nincs befolyásom. 2011 januárjában jeleztem a Magyarok Szövetsége Egyesület felé, hogy nem kívánok a továbbiakban az egyesületnek sem elnöke, sem pedig tagja lenni. A mozgalom vezetői felé jeleztem, hogy a honlapon megjelenő örökös alapító elnöki címet nem kívánom elfogadni, mivel azt senki sem szavazta meg és én sem vállaltam el. Egyetértve a mozgalom új vezetésével abban, hogy az egyesület és a mozgalom vezetésének egységét helyre kell állítani, átadtam a Magyarok Szövetsége Egyesület vezetését a mozgalom vezetőinek. A 60 napos hivatali ügyintézés visszásságai miatt a lemondást követően az új vezetést segítettem abba, hogy jogi mozgástere az ügyintézési időszakban ne szenvedjen csorbát. Mivel személyes meglátásom szerint a Magyarok Szövetsége mozgalom és egyesület jelenleg egy céljaiban, létszámában beszűkülő, új feladatokat kereső, számomra újszerű arculatot felmutató közösséggé formálódott (amihez egyébként joga van), ezennel kijelentem, hogy január óta nem tartom magam a Magyarok Szövetsége mozgalom és a Magyarok Szövetsége egyesület tagjának. Sem az egyesület, sem pedig a mozgalom körül lezajló vitákban nem kívánok részt venni. Ennek az új közösségnek önmagának kell megoldania a problémáit. A természetesen szerveződő, nemzetet testben, lélekben, szellemben egyesíteni szándékozó, a magyar társadalom felnőtté válásán fáradozó, nyílt közösségeket formáló, a pártoktól függetlenül működő, a teremteni szándékozó embereket gyűjtő Magyarok Szövetségét soha el nem hagyom. Azok a szövetségesek, települési közösségek, akik, illetve amelyek elfogadják barátságomat, segítségemet, testi, szellemi és fizikai munkámra egyaránt számíthatnak. A Magyarok Szövetsége Egyesület és mozgalom vezetőinek és tagjainak, az Aranykorona Szövetkezetnek, a Korona Vagyonkezelő Szövetkezetnek további sok sikert, eredményes munkát kívánok. Minden olyan tevékenységüket támogatni fogom, amellyel maradéktalanul egyet tudok érteni és önmagam előtt el tudok számolni. A baranta közösségek döntése következtében 600 barantással és kb. 18 000 munkaórával támogatjuk a Magyarok Országos Gyűlése megrendezését. A közösségek véleménye szerint a MOGY-ot elsősorban a magyar gyermekekért kell és érdemes megrendezni. Találkozunk Bösztörpusztán. A Teremtőnek hála, a puszta egy olyan hely ahol mindenkinek az elvégzett munkával kell elszámolnia...

Vukics Ferenc