Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. május 30., hétfő

9.741 - Pergel Éva és Nirsché Henn Edith > Nyílt levél Benis Miklósnak - kiegészítve részletesebb információkkal és egy javaslattal

From: Éva Pergel

Date: 2011. május 30.
Subject: Nyílt levél Benis Miklósnak - kiegészítve részletesebb információkkal és egy javaslattal
To: Kutasi József Antal


Tegnap délután óta, miután elküldtem a levelemet ÉRDEKES ÉS TANULSÁGOS LEVÉLVÁLTÁS A MAGYAROK SZÖVETSÉGÉBEN!!! címmel, több levelet is kaptam az msz közösségből. Kivétel nélkül mind az én állításommal ért egyet. Egyetlen levél sem érkezett Benis Miklós védelmében, és ő maga sem próbálta védelmezni  saját állásfoglalását. Tehát ez egyértelműen azt jelenti, hogy az msz közössége elzárkózik Benis Miklós eszmefuttatásától.
 
Küldtek egy nyílt levelet, mely Benis Milóshoz szól. Ez a levél nyilvánosan megjelent a Szilaj Csikó újságban. Nagyon örülök neki, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki nyíltan fel meri vállalni a véleményét, és az igazát meri hangoztatni. Benis Miklóst nemcsak egyedül én tartom cinikusnak.
 
Az első időkben Benis Miklóst nemcsak Vukics Ferenc jobbkezének mondták, de a barátjának is. Én már akkor is azt a választ adtam erre, hogy szerintem nem lehet a barátja. Igen, ő valóban eljátszotta a jóbarát szerepét.
 
2009. decemberében a kőbányai csapatot próbáltam figyelmeztetni, hogy megjelent közöttük egy farkas Zéher Andor személyében. Szépen bedugta az alaposan belisztezett lábát a hiszékeny kis kecskegidák közé.  Hiába kiáltottam farkas-farkast, senki nem hitt nekem, és én lettem a rosszindulatú kecskegida. Ő azzal a hátulról jövő tervvel érkezett, hogy a Magyarok Szövetsége csatlakozzon a FIDESZ-hez, vagy pedig hasonló módon pártosodjon. Lehetett látni azt is, hogy ez nem az ő eredeti terve, megbízatást kapott erre valakitől. Akkoriban én nem akartam olyasmivel foglalkozni, hogy ki is lehetett az ő megbízója. Most már tudom. Ma már egyértelmű a válaszom erre, Benis Miklós. Biztos vagyok abban is, hogy ő lehetett az, aki minden egyes msz csoport közé országos szinten küldött egy-egy embert, akik igyekeztek fertőzni a csoportszellemiséget sajnos sikerrel. Hát ilyen jó barát ő. Zülleszteni valóban így lehet, közelkerülve a tűzhöz, beférkőzve a legfelsőbb vezető bizalmába.
 
Mostanában a kettéválás folyamata történik minden szinten, mindenféle közösségben. Jó ideje olyan energiák érkeznek fentről az égiektől, - bekerült a Földbolygó teljes egészében a fotonövbe - aminek hatására senki nem képes eltitkolni valódi kilétét. Mindenki rákényszerül arra, hogy valódi önmagát adja akár akarja, akár nem.
 
Ezért én azt javaslom, mivel úgyis természetes folyamattá vált a szétválás, az átrendeződés, átszerveződés, váljon ketté a Magyarok Szövetségének csapata is. Mindazok, akik a TV-ből szeretnek tájékozódni, kedvelik a vég-nélküli vitákat és pártosodni szándékoznak, valamint szimpatikus számukra Benis Miklós eszmefuttatása, azok csatlakozzanak őhozzá. Az igazhitű tiszta szívűek csoportja pedig alkosson valódi egységet, és kérje meg Vukics Ferencet, hogy újra álljon az élükre. Így mindenki jól jár, és mindenki nyíltan vállalhatja azt a minőséget, ami a valódi sajátja.
 
Baráti üdvözlettel: Pergel Éva
 
Most pedig következik Nirsché Henn Edith nyílt levele Benis Miklósnak címezve
 
From: Magyarok Szövetsége [mailto:msz.kronika
Sent: Thursday, May 05, 2011 6:55 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Nyílt levél Benis Miklósnak
 
www.szilajcsiko.hu

Nyílt levél Benis Miklósnak
Az alábbi nyílt levél szerzője Nirschné Henn Edith, egyebek közt a Nemzeti Feltámadásunk Ünnepe (Verőce, 2011. január 9.) fő szervezője. Ha a címzett, Benis Miklós, válaszával megtisztelné lapunkat, írását szintén közölni szándékozik.. - a szerk.   

Megszólalok hát, Miklós, pedig nehezemre esik. No, nem miattad, hanem a sok jó szándékú, kilátástalan helyzetben lévő, de igaz szívű magyar testvérem miatt. Nehezemre esik, mert sok jó ember hitte és hiszi, hogy a Magyarok Szövetsége kiutat jelent hazánk súlyos válságából. Ezeket az embereket sajnálom akkor, amikor az igazmondás kötelez. Mert kötelez Miklós az igazmondás akkor is, ha ez sokaknak, közöttük nekem is fájni fog. Az utolsó csepp a hallgatásom poharában az a rád jellemző cinikus megnyilvánulásod volt, amivel egy ember személyes ügyét nyilvánosságra tártad, ráadásul a suttogó propagandára emlékeztető alávaló, sejtető és kétértelmű módon. Szégyelld magad, Miklós, ez se férfi emberhez, se magyar emberhez nem méltó!

„Kedves Ferkó!
A Magyarok Szövetsége Mozgalom nevében köszönöm a mozgalom alapításában végzett áldozatos munkádat. Sajnálattal vesszük tudomásul mindannyian (akik, akár csak Te, esküt tettünk a Szent Korona előtt), hogy az általad diktált tempót Te magad sem bírtad, hiába vártuk fél éven keresztül, hogy kipihened magad és folytatod az általad megkezdett munkát, amihez sokan hoztunk erőnkön felüli áldozatot. Kívánjuk, hogy további életed boldog és munkád sikeres legyen, kívánjuk, hogy egészséged helyreálljon és elmúljon szemedről a hályog.” Szeretném, ha tudnád, Miklós, hogy miattad állt és áll félre sok ember a szövetség kötelékéből, így én is. AZÉRT, MIKLÓS, MERT KELLŐ TUDÁS, MŰVELTSÉG HIÁNYÁBAN, GŐGÖS ÉS ÖNFEJŰ MÓDON, MÁSOK VÉLEMÉNYÉT KIZÁRVA NEM LEHET NEMZETET EGYESÍTENI, NEM LEHET MAGYAR SORSOT RENDEZNI. Amióta módszeresen, lépésről lépésre átvetted a hatalmat a Magyarok Szövetsége Egyesület és mozgalom fölött, azóta csak a romok gyülekeznek. Fenti írásodban is csúsztatsz, hazudsz, Miklós. Mert pontosan tudod, ahogy én is, hogy Ferkó nem elfáradt, hanem nem látja értelmét a hazugságokra, lustaságra, erkölcstelenségre építkezni. Azért állt fel, mert sokan, többek között te is elárulták.

Tudod, Miklós, szomorú vagyok, mert éppen most, amikor például az én tagozatom munkájának eredményeként Magyarország Alaptörvényében – mely végre úgy kezdődik, hogy „Isten álld meg a magyart!” – a tíz pontos követelésünkből kilenc megjelent, úgy éreztem, hogy segítenünk kellene a törvényalkotókat a sarkalatos törvények kidolgozásánál is. Úgy éreztem, hogy folytatnunk kellene azt a munkát, amelyet Ferkó elkezdett és végzett oroszlán módon, fenyegetésektől sem riadva vissza, egészen a tavalyi MOGY-ig, a magyar nemzet felemelkedése reményében. De így, Miklós, így nem lehet, mert alkalmatlan vagy a közösség, a közös munka vezetésére. Jut eszembe, hogy vajon hány saját gondolatod tükröződik az Alaptörvényben, ami olyan, amilyen, de mindenképpen egy új irány, mely kereteket ad Nemzeti

Feltámadásunkhoz?

Szomorú vagyok, Miklós, mert nekem a Szent Korona egészen mást jelent. Nem csupán hivatkozási pontot egy nemtelen vagdalózásban, hanem életre szóló kötelességet. Így sokkal nehezebb Őt szolgálni, de tudd, hogy nem lehetetlen…

A tisztesség jegyében,
Nirschné Henn Edith