Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. május 13., kedd

902 - Dr. Bene Gábor: A munkáltató és a biztosító is láthatja genetikai adataink - Frigyesy Ágnes: Több százezren vettek részt a csiksomlyói búcsúban .

Von: Nemzeti Hirhalo [mailto:hirhalo@fw.hu]
Gesendet: kedd, 2008. május 13. 13:38
An: Kutasi József
Betreff:  
Demokrácia?


 

Több százezren vettek részt a csiksomlyói búcsúban

442. alkalommal tartották meg a pünkösdi búcsút Csiksomlyón 2008. május 10-én. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek elmondta: Szent István tiz egyházmegyét alapitott, köztük egy erdélyit. Az egyházmegyék 1000 éves fennállásának millenniumi évfordulójára szeptember 13-án emlékeznek majd a katolikus hivek, az emlékév 2009. szeptember 29-én zárul.

   Schönberger Jenő szatmárnémeti megyés püspök Szüz Mária példamutató életéről szólt. Mint mondta: Szüz Máriának nem volt saját útja, Mária Jézus útján járt. A szatmárnémeti megyéspüspök utalt rá, hogy a hivek is szavazzanak bizalmat Istennek, és legyenek az Ő gyermekei. Legyenek Krisztust hordozók! A csiksomlyói búcsú idei mottója: Egészen szép vagy Mária!

   Idén is több százezren hallgatták áhitattal a szentmisét, annak ellenére, hogy a szentbeszéd alatt megeredt az eső.
   
A pünkösdi zarándoklatot 1567 óta, vagyis a Nagyerdei, Tolvajos győztes csata után tartják annak emlékére, hogy a csiki és gyergyói katolikusság elháritotta szülőföldjétől az erőszakos hittérités veszélyét. A csiksomlyói Mária-kegyhelyre, a Szűzanya csodatévő szobrához való pünkösdi zarándoklat - a fent emlitett okok miatt - elsősorban a katolikus székelység életének nagy eseménye. De mára már bátran mondhatjuk - felekezeti hovatartozás nélkül - az összmagyarság kiemelkedő eseménye, éljenek testvéreink bárhol a világban.

   Régi hagyományok szerint közelebbi, de sok esetben távolabbi egyházközségek keresztaljai is gyalog teszik meg az utat Csiksomlyóra.

Idén különvonat indult Budapestről a búcsúba


Az Erdély szivén áthaladó mintegy 420 zarándokot magyar cimeres mozdony vitte Csikszeredáig, illetve a szállásadó falvakig: Csikrákosig, Csikszentdomokosig, Csikkarcfakváig, Csikdánfalváig. Amerre a vonat elhaladt, mindenütt magyar testvérek álltak a házak ajtaja előtt, a kertekben, az út szélén, vagy épp a hegyormon. Kolozsváron az Erdélyi Magyar Ifjak lelkes csapata fogadta az érkező vonatot a következő felirattal: "Isten hozott vissza Erdély fővárosába, kincses Kolozsvárra!" A másik transzparensen ez állt: Jó utat az ezerévres határig! A könnyekkel küszködő utasok és a kolozsvári magyar ifjak találkozását több száz román rendőr vigyázta.

Erdő Péter biboros, primás külön levélben köszöntötte a csiksomlyói búcsúba igyekvő különvonat utasait: "A zarándoklat kifejezi az ember Isten felé való törekvését, fizikai megvalósulása annak a lelki küzdelemnek, melynek nehézségeit napról napra megtapasztaljuk. De ebben a zarándoklatban nem vagyunk egyedül: velünk van Mária, aki már eljutott célunkhoz, és onnan segiti a vándorló egyházat - olvasható Erdő Péter biboros, primás, érsek levelében.

Külön emlitést érdemelnek a vendégfogadók, akik gondoskodtak a kűlönvonat utasainak elszállásolásáról, mint például a csikrákosi Kovács-Anna Mária és családja, akik összefogva a falu aprajával, nagyjával mintegy 170 embernek biztositották az otthon érzését.

Őrház avató az ezeréves határnál


Másnap, május 11-én történelmi eseményre került sor: a különvonat zarándokai Gyimesbükkön részt vettek a Rákóczi vár tövében, az ezeréves határon álló, felújitott 30. számú MÁV Őrház, a Magyar Királyi Államvasutak egykoron legkeletibb őrháza ünnepélyes átadásán, ahol az őrházban időszaki hely- és vasúttörténeti kiállitás nyilt. A különvonaton utazók még nagyobb élményben vehettek részt, ami a testvéri fogadtatást illeti. A csodálatos Gyimesekben haladva, az országúton hosszú dudáló autósor köszöntötte a Különvonat utasait, melynek ablakaiból nemzeti szinű zászlók sora lobogott. A Goj motorosok is elrobogtak az országúton, s a történelmi eseményre többezren érkeztek. A gyimesi állomáson többszáz magyar testvér fogadta a különvonat utasait, illetve az eseményre érkezőket, s közösen elénekelték a Himnuszt, a Székely himnuszt és a Boldogasszony anyánk egyházi éneket. Felvillant Kondor Katalin, Wittner Mária, Pap Lajos és Korbuly Péter arca.

Bontsuk ki a szeretet virágait -
Böjte atya prédikált a Gyimesekben


Böjte Csaba e napon hálaadó szentmisét mutatott be paptársai kiséretében, az Erdélyi főegyházmegye legkeletibb kápolnája előtt, ahol a történelem során sok ferences atya imádkozott. Előtte a gyimesbükki legújabb házavatóra várta Csaba testvér a hiveit. Mint mondta:Bontsuk ki az Isten által belénk ültetett "virágot" és legyünk a szeretet hordozói!

Végezetül meg kell emlitenünk a Kárpáteurópa Utazási Iroda és az Indoház Vasuti Magazin munkatársainak zseniális ötletét, külön kiemelve Mező Tibor és Hámori Ferenc nevét, akiknek köszönhetően valósulhatott meg az a történelmi néhány nap, melynek eredményeként magyar cimeres mozdony vontatta vonat röpitette a zarándokokat a csiksomlkyói búcsúba és a Gyimesekbe! Legyen folytatása e lélekemelő történelmi eseménynek!

Frigyesy Ágnes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A munkáltató és a biztosító is láthatja genetikai adataink
2008-05-12 12:34 hírTV

Szigorúbb szabályozást szeretnének a humángenetikai adatok védelmére a jogvédő szervezetek és az adatvédelmi biztos. A nemrég megszületett jogszabály a genetikai adatok kezelésének kutatási és vizsgálati területeire vonatkozik. De azt a törvény nem zárja ki, hogy a munkaadók és a biztosítók genetikai adatokkal csökkentsék kockázataikat. Egy DNS vizsgálattal ugyanis súlyos betegségekre való hajlam, sőt titkolt betegségek is kideríthetőek.

A genetikai mintavétel feltétele az érintett személy előzetes, részletes tájékoztatása és írásos belegyezése. A vizsgálat eredményének automatikus megismerésére az érintetten kívül csak a közeli hozzátartozót jogosítja fel a törvény, hiszen az esetleges örökletes betegségek az ő sorsukat közvetlenül befolyásolják. Bárki más csak a vizsgálaton átesett személy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt engedélyével kaphatja meg az adatokat. Írástudatlan vagy írásra képtelen ember két tanú jelenlétében adhatja meg a hozzájárulást. Bár a törvény szerint csak személy jogosítható fel a genetikai vizsgálat eredményének megismerésére, az ombudsmanok törvényi garanciát szerettek volna a munkáltatók és a biztosítótársaságok kizárására.

A munkáltatókat és a biztosítótársaságokat a Fidesz és a KDNP is kizárta volna a jogosulti körből, de az ellenzéki frakciószövetség módosító javaslatait leszavazta a parlament. Ennek ellenére a Fidesz szakpolitikusa szerint az elfogadott törvényszöveg kellően védi a különleges személyes adatokat.

"Azon igyekeznek a különböző országok, hogy identikus, egymáshoz illeszkedő jogszabályokat alkossanak a humángenetikai adatok védelmére, a magyar jogszabály ennek megfelel semmiféle genetikai adatot nem kérhet be a biztosító sem a munkaadó és azt nem lehet kiadni" - nyilatkozta Mikola István.

A Társaság a Szabadságjogokért pontosított volna

A genetikai mintát és a vizsgálat eredményét biobankban őrzik, ha az érintett hozzájárult. Az egyik jogvédő szervezet pontosította volna a szabályozást.

"Szükséges lett volna kimondani alapelvszerűen, hogy senkit sem lehet genetikai adatok közlésére, illetve szolgáltatására kötelezni. Még az is nagyon fontos lett volna, hogy arról döntsenek a törvényhozók, hogy a biobankok működhetnek-e profit alapon, tehát hogy én pénzért kutathatóvá tehetem-e a genetikai adataimat" - mondta el Kapronczay Stefánia, a TASZ betegjogi programvezetője.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosát aggasztja, hogy a biobankokra vonatkozó szabályozás visszaélésekre ad lehetőséget a tőkeerős biztosítótársaságoknak vagy nagyvállalatoknak. Halott emberből egyébként csak akkor nem vehetnek genetikai mintát, ha ezt írásban tiltotta meg életében. A vizsgálat eredményéből egy elhunyt esetében is következtetni lehet a felmenők és a leszármazottak örökletes betegségeire.


Demokrácia?

"A rendszerváltás idején valahogy mindannyian úgy képzeltük, azért akarunk demokráciát, mert az önmagában véve jó dolog, ami... idővel mindent megold. Minden gazdasági bajt, társadalmi nyavalyát. Ma már ez naiv elképzelésnek tűnik. Megértettük, hogy a demokrácia nem varázsszer...
....Magyarok milliói ezért kiszolgáltatottak ma is - ott állnak munkavállalóként, kamarai, szakszervezeti, munkahelyi védelem nélkül. Kiszolgáltatottak fogyasztóként, fogyasztóvédelmi oltalom nélkül. Kiszolgáltatottak homo sapiensként a természeti környezetet védeni képes szervezett erő nélkül. Kiszolgáltatottak választópolgárként a demokráciába vetett, egyre vékonyodó hittel és a demokrácia mibenléte felől egyre súlyosbodó kételyekkel" ORBÁN VIKTOR


Minden rendszer a saját világnézetét igyekszik ráerőltetni a társadalomra és törekszik a kizárólagosságra. Ha ma diktatúrát kiálltok, akkor csak észlelem a rendszer kizárólagosságra való törekvését és azt, hogy nem viseli el a hagyományos magyar világnézetet, mert a fejébe verték:"a föld fog sarkából kidőlni, semmik vagyunk, s minden leszünk"! Az internacionálén felnőtt újkapitalisták, magukkal hozták a pártiskolák szellemiségét és a filozófia kizárólagosságának hitét. Közben szigorúan dolgoznak az állam elhalásának nem lenini, hanem globalista megoldásán. A hazaárulókból álló - volt orosz gyarmati adminisztráció emberei - ma is keletre tekintenek, de kiszolgálják a multinacionális nagytőke gyarmatosító politikáját, sőt ebből bőséges haszonra is szert tesznek. A helyzet tehát hatvankét éve változatlan: a bűnöző parazita-politikusok teszik tönkre és nevetségessé a magyar államot.

Mi lehet ennek - a látszólag butaságnak - a valódi célja?

A világháborús diktatúrák - a rövid nyilas és a hosszú bolsevik - után a későkádári liberalizált diktatúra is kitermelte a legkártékonyabb harácsoló réteget, amely politikusi szerepben tetszelegve teszi tönkre - nem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg is - azt az államot, amely egyedüli védelem lehetne a számunkra a globalizáció hihetetlenül káros mellékhatásaival szemben. A Magyar Állam elhalását tehát ez a későkádári politikusi garnitúra vagy célul tűzte ki, vagy annyira gátlástalan, hogy az egyéni érdekeit még az állam tönkretételén át is érvényesíti. Lehet azt mondani, hogy elfogult vagyok, de még egy Spiró György is kijelentette: "a demokráciában a hülyék választanak hülyéket" Sajnos ebben, (és csak ebben) egyet értek vele. A söpredék uralma feltételezi a söpredékszavazót és a becsapott naivak millióit is. A későkádári kor biztosította a söpredéket, a folyamatos média butítás pedig a naivakat vette rá, az önérdekével ellentétes szavazásra. A kezdő idézetben OV azt írta, hogy a demokrácia (azt gondo lta) idővel mindent megold. Pedig az athéni demokrácia is megbukott a söpredék miatt, s a Svéd modellről is tudják a közgazdászok, hogy szegény országban nem működik.

A Magyar Állam elhalása.

A jelenlegi - felelősségre vonástól reszkető - köztörvényes csalókból álló államvezetés önmaga építi le az állam produktív funkcióit. Sajnos az erősebb államokban is ez történik, csak lassabban és kevésbé észrevehetően. Építkező, növekedő, munkahelyteremtő programok kellenének, de ez a globalizáció pénzügyi gyarmatosítása miatt lehetetlen. A világ vezető közgazdászai már régóta tudják, hogy le kellene számolni a neoliberális dogmákkal. A belső lobbizást és a csúszópénzes építkezéseket, értékesítéseket meg kellene szüntetni egy erős és rendpárti kormánnyal, de sajnos erre kevés a kilátás, mert a háttérerők nem ebben, hanem az államcsődben érdekeltek. Ez esetben ugyanis az állam "elhal" és a pénzügyi elit irányításával a háttérhatalom egy új állam felépítését kezdheti meg. Ma a gyarmatosítás és az adósságspirál olyan mértékű, hogy naponta 1000 Md forint körüli összeg áramlik ki az országból. Az adósságszolgálat elérte a GDP 88%-át, s az infláció is 7% felett van. Ráadásul a szociális segélyre szorulók havonta kb. 4000 fővel gyarapodnak, ami drámai növekedés akkor, amikor az összlakosság csökken.

Mi lehet a kiút?

Veszélyben vagyunk, de még mindig van mozgásterünk. A Magyar Nemzeti Bank devizatartalék számláján 17 Md euró van jelenleg. Erre a fedezetre lehetne közpénzt kibocsájtani, hogy a gazdaságélénkítéshez legyen elegendő pénz, hiszen ma a gazdaság pénzszükségletének csupán 40 %-a van forgalomban, tehát mesterséges pénzhiány van. A környező államok ezzel szemben az ötszörösét forgatják, s így nincs pénzszűke, s a hitelek is kedvezőbbek. Ha az állam testét is megtisztítjuk az élősködő, csúszópénzes, lobbi gengszterektől és valódi megtisztulás következne be a közélet minden területén, akkor új és tisztességesebb alkut lehetne kötni a nemzetközi tőkevilággal, mert a nemzet újratermelő képességének lerombolása, nem érdeke a teljes pénzvilágnak. Ehhez persze véget kellene vetni a műdemokráciának és egy új politikai struktúrában a "megszorítások vagy növekedés" hamis dogmáját elfelejteni. Ki kell kerülni abból a szorításból, amelyet a Világbank, Valuta Alap és Frankfurt jelent. A megoldást Siklaky István dolgozta ki a Létbiztonság és harmónia c. munkájában, s az ebben szereplő ún. Fehér Program ma is aktuális.

Orbán Viktor nem tévedett: a demokrácia nem csodaszer.

Talán tovább kellene gondolni és megtalálni a valódi szert, ami csak a tradicionális magyar közjogi gondolkodás produktuma lehet, hiszen az, minden elnyomás és ármány ellenére működött a történelmünk folyamán. Sőt a nemzetvédő harcok alatt megtizedelt és a Habsburgok által zömmel lecserélt magyar nemesség is különb elitet alkotott, mint ez a mai politikusi bűnbanda. A 1989-es esemény nem naivitás, hanem tudatos kollaboráció volt a Szovjetdiktatúra utáni pénzdiktatúra képviselőivel. A demokrácia pedig csak színházi kellékként és szükséges rosszként vezetődött be, mert az előző rendszerben elkövetett bűnöket, csak az új kollaborációval lehetett elmismásolni. Már a Wasingtoni Konszenzus óta tudta a techokrata réteg, hogy mit tesznek és tudatosan folytatott neoliberális gazdaságpolitikát mind a két oldal. A kiszolgáltatottak pedig szegények maradtak, sőt egyre szegényebbek lettek, amíg a gazdagok egyre gazdagabbak és mindez nem a tehetség és szorgalom függvényeként, hanem a későkádári kapcsolati rendszer és a közvagyon gátlástalan szétlopásának az eredménye. Közben a még fennmaradt erkölcsi alapokat is szétverték éppen úgy, mint a Rákosi érában.

Német László "minőség forradalmára" lenne szükség!

Magyarországon szinte teljesen megszűntek az emberi méltóság feltétel nélküli tiszteletére épülő közösségek és minimálisra csökkent az emberekben a hit. A pénzközpontúság oly mértékben uralkodott el, hogy a társadalmi empátia, s a szolidaritás helyét az aranyborjú imádat és a fenntartható fejlődésben való vak hit váltotta fel. (tisztelet a kivételnek) Mindez azért volt lehetséges, mert nem történt meg a szükséges felelőségre vonás - az elkövetett bűnök kapcsán - de nem történtek alapvető emberi változások sem, mert aki gonosz és kapzsi volt az még gazdaggá is vált, s így negatív mintát mutatott a magyar társadalomnak.

A civil kezdeményezések és alternatív mozgalmak sajátos párt kötődéssel és állami pénzektől való függésben léteztek csupán. Mindezt az Őszödi beszéd kiszivárogtatása törte meg és beindult egy valódi és független helyi kezdeményezésű civil szféra, amely önszerveződő és hobbista, azaz akár éhezve is de lelkesen és áldozatkészen munkálkodik a magyar jövőért. A társadalom integrálását a nemzetre kívánják építeni, mert a nemzet kiemelkedő szerepet tölt be a közösségi struktúrában, erős lelki kötés a közösségnek, s ezáltal tompíthatja, fékezheti a globalizáció negatív hatásait.

Ez a mozgalom a Kossuth tér 2006 c. kiadványban mutatja meg magát és az aktív, utcai politizálásban mutat példát az ország különböző pontjain. Nem a média által közvetített, virtuális terepen szereplő ál-képviselők ezek a helyi kezdeményezések, hanem a kiútkeresés úttörői, akik az egyéni és közös sorsunkat befolyásoló döntések jogának visszaszerzéséért, önkéntesen és alázattal vetették meg a lábukat a XXI. század mocskában, erkölcsi forradalmat és megújhodást hirdetve. Nem a pártoké, hanem az övék a jövő. Ők fognak véget vetni a pártokráciának, amelyet ma demokráciának csúfol a hatalom, és amelyet Arany János "democsokráciának" nevezett.

        Dr. Bene Gábor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------