Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. május 24., szombat

979 - Nádori anyagok > Belépési nyilatkozat > A Turul legendája

Von: Kőműves Géza [mailto:apor45@t-online.hu]
Gesendet: péntek, 2008. május 23. 14:19
An: Kutasi József
Betreff: Nádori anyagok

 

Nádori  turul2Szövetség

„A tiszta ügy”

 

Belépési nyilatkozat

Alulírott-                              (OLVASHATÓ KITÖLTÉSSEL!)

 

 

Név:……………………………………………………………………….………..

 

Cím:………………………………………………………………………………..

 

Telefon:………………………E-mail:……………………………………………

 

Skype:……………………….. Egyéb:……………………………………………

 

-kijelentem és aláírásommal hitelesítem, hogy elfogadom a Nádori Szövetség örökérvényű alapító határozatát arról, hogy a nemzeti minimumunkat megcsonkítani, liberalizálni, szellemiségétől eltérő programot mellérendelni nem lehet és ellentétes álláspontot senki sem képviselhet.

 

Elfogadom, hogy ellentétes álláspont esetén a tagságom automatikusan megszűnik!

 

A Nádori Testület  vezetői előtt, esküt teszek, hogy a

rám rótt kötelességeimnek és eskümnek mindenkoron és

minden körülmények között eleget teszek!

 

Isten engem úgy segéljen!

 

 

……………………………………

(Belépő-aláírása)

 

…………………………             Kép Vérkép 001        …………………………

(Nádori Testület)                                                          (Nádori Testület)

 

Kelt:…………………………..hely,……év, ………………hó, ……nap.

 

A MAGYAROK ISTENE VELÜNK VAN!

 

Tácsi István [mailto: taacsiistvan@tvnetwork.hu ] May 17, 2008.  Halász tanulmányhoz.
 
     Kedves Géza!

Kérésednek megfelelően hozzáfogtam a Halász J. tanulmányai részletesebb áttekintéséhez.

Az első leveled anyagában a Gondoskodó Magyarország az egy olyan téves szemlélet, amit nem is lenne szabad elemezni. Hogyan lehet egy ország gondoskodó, mikor csak a polgárai lehetnek "gondoskodók" a munkájuk által. Logikailag ez egy nagy baklövés. Annak ellenére, hogy ebben már van szó a Szent Korona eszmeiségéről, de nem a helyes irányban. A Magyar Királyság is csak a haza egységéről, védelméről és működőképességéről "gondoskodott", az életet javait a polgárai teremtették elő a munkájuk által, és ezt kell nekünk is újraéleszteni.

A második tanulmányával kapcsolatban (lásd lejjebb) röviddel az elemzése megkezdését követően rájöttem, hogy én ezt nem tudom elvégezni. Ennek több oka is van. Elsőként ez a tanulmány Halász József magánmunkája, nekem nincs jogom beleütni az orrom az ő munkájába, legfeljebb, ha ő ezt megengedné, vagy együttműködésünket kérné a hibái kijavítására. Másodszor én ezzel a tanulmánnyal az egy konföderáció tételének kivételével egyetlen sorával és mondatával sem tudok azonosulni. Harmadszor még nem készült el a Nádori Szövetség alapprogramja, amelyből a testület jóváhagyott fogalomrendszerével hivatalosan indokolhatóak lennének a téves fogalmainak a kijavítására a kérésünk. Negyedszer a címében kiemelt fogalmát a "MAGYAR MODELL" kifejezését nem tudom értelmezni. Sem őtőle, sem a tanulmány magyarázatai között nem találtam utalást róla, hogy ezen ő mit is ért. Vajon ki írta (remélhetőleg Halász), vajon kik fogadták el programjukká, egyáltalán hogyan lett ebből a zagyvaságból amit leírt, Magyar Modell? Ugyanis az általa megfogalmazott pontjai a szocializmus, a kapitalizmus és a liberalizmus egyvelege. Semmi köze az igaz magyar konzervatív államisághoz. Még egy félárva mondat sincs benne a magyar Szent Korona dolgairól. Olyannyira, hogy ez a fogalom, hogy Szent Korona  (országa), még elő sem fordul a mondatainak szavai között. Ha ez a tanulmány ebben a formájában kimegy akár az EU hivatalos köreihez, hát nem tudom meddig fognak rajta mosolyogni.

 

Sajnálom, de kicsit tartok tőle, hogy a kákán is csomót kereső ember véleményének tekinthetitek az előbbi sorokat. De így ebben az eszmei zűrzavarában ezt a dokumentumot csak teljes átdolgozással tudnám szíves figyelmetekbe ajánlani. De mégegyszer, csak Halász Józseffel együtt átdolgozva. De akkor ez gyökerestül megváltozott dolgozattá válna, amit a Halász támogatói vajon miként fogadnának? Összefoglalóan mégegyszer leírom az első benyomásaimat, amit ki tudtok nyomtatni, ha szükségét tartaná a Nádorunk.

 

 

Vélemény Dr. Halász József: "Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell" tanulmányáról.

  

Az általa alkotott MAGYAR MODELL fogalom tartamának nincs magyar hagyományrendszere. Nem illeszkedik a Szent Korona Országa alá tartozó elvek közé az egy, a konföderációról írt sorain kívül egyetlen pontja sem. Tisztázandó, milyen társadalmi alakulatból vezette le az általa alkotott Magyar Modell fogalmi rendszerét?

 Példaként néhány dologban így kapásból nem lehetne egyetértenünk:
1. Az emberi szabadságelv helyett az
ember társadalmi kötelességelvének kell az első helyen állani. Vagyis a szabadságelv helyes megközelítése csak úgy érthető meg, például a "szólásszabadság" fogalmán keresztül levezetve. Ugyanis a szabadság önmagában a társadalom életében nem létező valami, hanem mindig másodlagos szerepű - a fogalom felépüléséből adódóan (a magyar tudatban mindig a második szó!) - tehát csak valaminek, valamiért (a jól elvégzett munka esetén) van szabadsága, önmagában  kiemelve társadalmi alkalmazásában csak a neoliberalizmus világelpusztító fogalma. 
2. Az emberi jogok helyett az
igaz erkölcsnek kell vezetnie az emberiséget. A jogalkalmazásban azonnal vissza kell térni az igaz erkölcs (világerkölcs) vezető szerepéhez. Az nem járható út, hogy jogszerű, de igazságtalan döntéseket hoznak sorozatban a bíróságok. Minden törvénykönyvnek az első paragrafusa kell legyen az igaz erkölcs elsőrendűsége. Minden paragrafusban az igaz erkölcs kívánalmait kell követni a jogszabályok útvesztőiben.
3. Az alsó és felsőház elméletét én vele szemben csak 180 fokban fordítva látom logikusnak. Vagyis a felsőház a területi alapon megválasztott poliszok (szabályozottan önrendelkező lakóközösségek) képviselői, az ország egységének, működésének a letéteményese (rendi országgyűlés). Míg az alsóház a vallások, társadalmi szervezetek és esetleg a pártok képviselőit tartalmazza. Ők a társadalom és a felsőház ellenőrző szerepét tölthetnék be példaként. Miért fordította meg a sorrendet?

4. Demokrácia. Mivel az egyetemes történelemfejlődésből megérthetően a demokrácia mint államforma az egyéni felelősségek elhárításaként a felelősségre nem vonható csoportfelelősség társadalma, ezért elvetendő álláspont. Helyette, az egyszemélyes felelősségű valódi köztársaság vagy királyság a képviselendő államberendezkedés a helyes. A demokrácia a történelemben mindig átmeneti társadalmi alakulat, minden esetében a negatív diktatúrába alakul át. Ahogy már náluk ismét a demokrácia álarcában a neoliberalista diktatúra fejlődött ki. Mégis miért hirdeti a demokratikus berendezkedést a tanulmányában?

5. Szolidaritás. Helyette az önfenntartó gazdasági modell újra alkotásával, az önfenntartásra képes polgári életvitel megszervezése lehet a kibontakozás útja. A szolidaritás csak az elesettek védelmére alkalmazható gyakorlat. Vissza kell térni azonnal a munkatársadalom alapelvéhez, és nem a tévesen a rabszolgatartásból kifejlődő társadalomromboló szolidaritás, segélyezés és könyörögtetés gyakorlatát folytatni. 

 Szíves használatotokra! Üdv: István.

„A MAGYAROK ISTENE VELÜNK VAN!”

 

A Turul legendája

 

A Turul a magyar eredetmondák mitologikus madara. Kézai Simon szerint Attilától Géza fejedelem idejéig a koronás fejű turul volt a magyarok hadi jelvénye. A mondai Turul az élővilágban egy nagy testű sólyommal (altáji havasi sólyom, Falco rusticolus altaicus), vagy a kerecsensólyommal ( Falco cherrug ) azonosítható. A szó török eredetű ( a togrul vagy turgul vadászsólymot jelent ).    Az ősi magyar nyelv három szót ismert a sólymok különböző fajtáira: a kerecsen, a zongor (ebből származtatható a Zsombor név is) és a turul szavakat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------