Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. május 24., szombat

978 - Szent Korona Szolgálat - A PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN ÚJ POLITIKAI ERŐ

Von: Nemzeti Hirhalo [mailto:hirhalo@fw.hu]
Gesendet: péntek, 2008. május 23. 17:46
An: Kutasi József
Betreff:

Nyíltan vállaljuk ősi értékeinket


 

 

Szent Korona Szolgálat - A PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN ÚJ POLITIKAI ERŐ

Szabad és független Magyarországot akarunk! Valljuk, hogy Magyarország a magyaroké! A több ezer éves hagyományainkra épülő magyar utat követjük, amely nem szocializmus és nem kapitalizmus. GLOBALIZMUS=NEM! EU=NEM! NATO=NEM! Nemzetben gondolkodunk. Minden magyar állampolgárt képviselünk! Módszerváltás, "gengszterváltás" helyett gyökeres rendszerváltást, Szent Korona eszmére épülő Alkotmányt, kétkamarás parlamentet akarunk, ahová - pártkatonák helyett - az egyes társadalmi rétegek által hitelesnek minősített személyeket juttatunk, akik nem pártérdekekkel, hanem az egyetemes magyarság területi- és társadalmi csoportonkénti érdekeinek összehangolásával biztosítják a társadalom szerves együttélését.

Azt akarjuk, hogy végre nemzeti érdekeket képviselő kormánya legyen Magyarországnak, hogy a magyar emberek életfeltételei ne idegenektől függjenek, hogy a magyar ember munkája ne a fináncoligarchiát és a bankokat gazdagítsa. Mi független, saját magát építő hazában akarunk élni. Nem akarjuk, hogy Magyarország értékei idegeneket gyarapítsanak, hogy rabszolgák legyünk a saját hazánkban, hogy unokáink vagyonát eltékozolják.

Nyíltan vállaljuk ősi értékeinket, nyíltan vállaljuk az Istenszülő feladatának ránk testált részét, a Magyar Küldetést. Nyíltan vállaljuk a Szent Korona eszmét és az abból eredő értékrendet. Nyíltan vállaljuk pártérdeken felüliségünket, vagyis függetlenségünket minden politikai erőtől (párttól és társadalmi szervezettől), egységbe szervezve azok tagjait. Nyíltan vállaljuk a diktatúra minden megnyilvánulási formájával és annak kihatásával szembeni ellenállásunkat. Felvállaljuk most mindazt, amit a nemzet képviselői - akik sem a Szent Korona eszme, sem a jogfolytonosság jelentőségét nem tudták felfogni - 1990-ben ill. mind a mai napig elmulasztottak megtenni.

Védjük azt, amiről úgy érezzük, hogy a miénk. A magunk jussát az élethez. A magunk jussát a szabadsághoz. A magunk jussát ehhez a földhöz, melyen születtünk, s mely a hazánk. Verekszünk másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszünk. Mindenkiért és mindenki helyett.

A Szent Korona Szolgálatot az egyetemes magyarsághoz tartozó hitükben és tudatukban olyan magyar emberek alkotják, akik hajlandók ezt tettekkel is bizonyítani, akik érzik és tudják, hogy mit jelent az az összetartozás, amit mindannyiunk Szent Korona tagsága jelent, vagyis azt, hogy ki kell vívni jogaink gyakorolhatóságának lehetőségét azzal, hogy kötelességeinket teljesítjük.

Első kötelességünk, hogy visszahelyezzük Szabadság Alkotmányunkat (a "Történelmi Alkotmányt") jogfolytonosságába, hogy erre alapozva felépíthessük a Szent Korona szabad Országát, amely az a Gondoskodó Magyarország, amely mindenkinek egy és ugyanazon szabadságot ad a kötelességek és jogok összhangjában. Programunk, - amely nem pártprogram, hanem kifejezetten nemzetvédő program - úgyszintén a Gondoskodó Magyarország elnevezést viseli.

Mi nem a jelenlegi politikai játékszabályok szerint politizálunk. Nem rivalizálunk és nem vitatkozunk, nem támadunk másokat, és nem akarunk hivatalos párttá szerveződve beállni a politikai arénába. Elveinket csak így tudjuk tisztán, érdek mentesen képviselni és elérni, hogy szavunk ne vesszen el a liberális hangzavarban. Világos utat akarunk mutatni a nemzetnek és, hogy elinduljunk ezen az úton, ahhoz nem háttérhatalmak támogatását, jóváhagyó fejbólintását várjuk, hanem a magyarságét. Azét a magyarságét, melyet ezer éve szolgává tettek saját hazájában, majd századokon át irtottak, pusztítottak testileg, lelkileg, mert útjában volt és van a világhatalomra törő erőknek.

"Magyarok vagyunk, magyarok maradunk, senki idegennek nem kívánjuk kárát, senki idegennel nincsen vesződésünk. Mindössze a magunk hazáját kívánjuk megőrizni és megtartani magyarnak, hogy fiaink és unokáink is élhessenek benne magyarul, s megélhessenek benne becsületes munka árán. Tisztességgel és békességben, az Úristen rendelése szerint." (WA)

Tudnivalók a Zászlónkról:

A zászlónkon szereplő tizenkét nyolcágú csillagból álló Boldogasszony-koszorú a legősibb jelképünk. A Boldogasszony (Istenasszony) - Szent Korona kapcsolat a Lélek Fényét jelképezi. Eddigi történelmünk során csak az Árpádsávos zászlók alatt vívott szabadságharc volt képes megvédeni azt a Magyar Bibliában, Összövetségként leírt Boldogasszony-Szent Korona értékrendet, amit a Nyugat már 907-ben, a pozsonyi csatában el akart tiporni. A meghatározó arany és ezüst színösszetétel az ősi Napisten-hitben a Nap-Hold kapcsolatot jelenti.

További infó: www.szksz.hu, www.eunyet.hu, Posta: 6701 Szeged, Pf, 2443, 2518 Leányvár, Pf 5. Telefon: 06/30/616-3894, 70/2188993, 20/3921139, E-mail: info@szksz.hu

----------------------------------------------------------------------------