Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. május 23., péntek

974 - Megalakult a Nádori Testület: Magyarország nem volt, hanem lesz! - Véghez visszük! Isten minket úgy segéljen!

Von: BEBRA [mailto:bebra@freemail.hu]
Gesendet: péntek, 2008. május 23. 21:09
An: Kutasi József
Cc: Kőműves Géza
Betreff: Magyarország nem volt, hanem lesz!

 

Kedves Kutasi Úr!
Kérem hogy a következő hírlevelében juttassa el a mellékleteket, akinek csak tudja. Köszönöm szépen.

Benedek Zoltán

nemzeti koordinátor:       ÚjMagyarVérszövetség;

mb.szervező koordinátor: NÁDORI SZÖVETSÉG
Tel: 06703236133   Skype: bebrazoltan54

E-mail: bebra@freemail.hu
Honlapok: http://www.network.hu/osfenyo54 
http://nadoritestulet.network.hu

 

http://hirkereso.network.hu/post/megalakult_a_nadori_szovetseg_magyarorszagon

http://blog.network.hu/foldi_paradicsom

http://blog.network.hu/foldi_paradicsom/showPost/vilagorokseg_lesz_a_hunok_fovarosa

 

Magyarország nem volt, hanem lesz!

Megalakult a Nádori Testület

 

A Magyar Hazát végveszélybe sodró, idegen érdekeket képviselő politikusok felelőtlen hazárdjátékát megfékezendő, Kárpát-Haza újra felvirágoztatása céljából 2007. 11. 27-én megalakult a Nádori Testület, amelynek élére a nádori feladatokkal megbízta

Ifj.Hegedűs Lóránt református lelkészt, a HAMASZ elnökét.

 

A 2008. 01. 15-én megtartott Nádori Testületi ülésen a testület Kőműves Géza-t bízta meg a Nádor-helyettesi tisztséggel, s egyúttal határozott arról is, hogy a Haza megmentése érdekében kidolgozza, és rövid időn belül közzéteszi programját.

 

A Magyar Nemzet történelmi hagyományainak őrzésére és a Szent Korona eszmeiségének megtartására létrejött Testület egyúttal várja mindazok jelentkezését, akik bármilyen módon részesei kívánnak lenni e nemes célkitűzésnek.

 

Állítsuk vissza a Magyarság régi dicsőségét, Kárpát-Hazánk felvirágoztatásával. Akik elhivatottságot éreznek a nemzetmentő program kidolgozására és annak megvalósítására, az alábbi internetes címen jelentkezhetnek:

 

magyar.nap@gmail.com

 

Kérdéseikre itt kaphatnak választ és a további teendőkkel kapcsolatos tájékoztatást is itt olvashatják el a leggyorsabban. Célunk a nemzeti akarat megteremtése, egy szabad Magyarország felépítése, ahol mindenki, aki a Szent Korona eszmeiségét magáénak vallja, jólétben és biztonságban élhessen.

 

Jelszavunk:

 

Véghez visszük! Isten minket úgy segéljen!

 

 

A Nádori Testület:

(A testület alapításának időpontja 2007. december 21.)

 

Megbízott Nádor és Nádor - jelölt: ifj. Hegedűs Lóránt. Lelkész, a HAMASZ elnöke

 

Megbízott Nádor - helyettes: Kőműves Géza, ötletadó, alapító, az Új Magyar Vérszövetség elnöke.

 

Tagjai:

 

Békefi Lajos alapító tag.

 

Dr. Orbán László Tibor alapító tag, Jogász.

 

Rozgics Mária alapító tag, az Új Magyar Vérszövetség társelnöke, a Magyar Világ főszerkesztője.

 

Tatár József a Rendszerváltó Fórum vezetője.

 

Tácsi István történész, az 500 oldalas nemzet és világmentő programunk A MAGYAROK  ISTENE, AZ ŐSI NAPISTEN ÚJRA FÉNYLIK című mű szerzője.

 

Tóth András szociálpedagógus, angol, arab, orosz tolmács.

 

A Nádori Tanács:

(Tagjai sorában szakterületen működő személyek)

 

Megbízott szervező: Benedek Zoltán az Új Magyar Vérszövetség nemzeti koordinátora.

 

A Nádori Szövetség:

(A fenti felépítményt, valamint más csatlakozó szervezeteket, egyéneket magában foglaló, nem az un. demokratikus pártmódszerek szerint működő szövetség.)

E-mail: magyar.nap@gmail.com

Honlap: http://nadoritestulet.network.hu

 

Kérjük, fizessen elő a  Magyar Világra!

 

Honlap:  www.magyar-vilag.hu       E-mail cím:  magyarvilag333@freemail.hu

Egyrészt, mert hitelesen tájékoztat az aktuális eseményekről, másrészt az újságosnál vett példány ára nem biztos, hogy eljut a szerkesztőséghez!

Előfizetői számlaszám: 14100392-94432249-01000006

vagy csekken: 1364 Budapest, Pf.156. címre.

Előfizetői díj: 2400,- Ft/negyedév.

A NÁDORI TESTÜLET KIÁLTVÁNYA A MAGYAR NEMZETHEZ!

 

A magyar nemzeti akarat érvényesüléséért, a szabad és független Magyarországért, a társadalmi igazságosságért és biztonságért

Legyen Béke, Szabadság és Egyetértés!”

turul2

 1.  Jogfolytonos magyar történelmi alkotmányt, a Szentkorona-tan rehabilitálását, a sztálinista maradványok eltakarítását, valódi jog-, vagyon- és létbiztonságot garantáló népképviseleti rendszert!
 2.  Az egy és oszthatatlan Magyar Nemzet egységének helyreállítását, a magyar nemzeti önrendelkezés biztosítását, állampolgárságot az anyaországtól elszakított összes magyarnak, belső- majd külső revíziót!
 3.  A magyar föld és kincsei, stratégiai erőforrásai, az egész természeti környezet hatékony védelmét és hasznosítását, annak szellemében, hogy a Haza egyetlen röge sem eladó! Az ország-kiárusító hazaárulók   példás megbüntetését!
 4.  Valódi rendszerváltást, az azt elsikkasztók felelősségre vonását, teljeskörű, napjainkig ható átvilágítást, magyar közigazgatást, magyar igazságszolgáltatást, törvény előtti egyenlőséget, a magyarellenes pártok és egyesületek betiltását!
 5.  Közös és arányos teherviselést, az elorzott közvagyon visszavételét, az érintett cégek és magánszemélyek vagyonának zárolását, a sokszorosan visszafizetett államadósság törlesztésének megtagadását, magyar nemzeti pénzintézetet!
 6.  Az égre kiáltó szociális igazságtalanságok felszámolása érdekében igazságos, a nagycsaládosokat támogató adórendszer bevezetését, az adóhatóság és a számvevőszék elfogulatlan, elsőrendben fehérgalléros bűnözők, honi és nemzetközi maffiák leleplezésére hivatott működtetését!
 7.  A tudatos nemzetvesztő politikával szemben családközpontú, nemzetgyarapító társadalom- és egészségpolitikát, a népességcsökkenés megállítását, teremtett világunk, életterünkként történő megőrzését!
 8.  A Haza megvédésére képes és hajlandó Honvédséget, idegen befolyástól mentes magyar Titkosszolgálatot, az államalkotó Magyar Nemzet védelmét ellátó Rendőrséget és ezen célokat segítő Nemzetőrséget és Magyar Gárdát!
 9.  A Magyar Állam közrendjének és közbiztonságának védelmében a köztörvényes büntetési tételek megemelését, az etnikai alapú bűnözéssel szembeni határozott és erőteljes fellépést, a bevándorlási politika haladéktalan, teljes körű magyarérdekű felülvizsgálatát!

10.   A tömegtájékoztatás szabadságát, a cenzúra eltörlését!

A magyar- és társadalom-ellenes televízió- és rádióadók, sajtótermékek betiltását, a kereskedelmi TV-csatornák jogtalanul elengedett köztartozásainak felülvizsgálatát, a reklámtevékenység szigorú korlátozását! 

11.   Az oktatásnak, a tudománynak, s a kultúrának a Magyar Nemzet szolgálatába

       történő állítását, minden magyarellenesség - csírájában történő -  elfojtását, az

       egyetemes,   Istentől   nyert   értékek   megőrzését,   a  világtörténelem  egyik

       legtöbbet  szenvedett  népe, a  Magyar életigazságainak képviseletét, nemzeti

       nagyjai,  hősei  áldozatának,  emlékezetének  és   hagyatékának  következetes

       védelmét!

12.  Minden   országhódító   kinyilatkoztatás    visszautasítását,   valóságalapjának

 törvényes,  a   Magyar  Állam   szuverenitását  szem  előtt   tartó,   körültekintő

 kivizsgálását,  az  azt képviselő állammal, szervezettel, mindennemű kapcsolat 

 megszakítását,  a   nyilvánvalóan   ellenséges    szándék   érvényre   jutásának 

 megakadályozását! Az EU- és NATO-tagságunk törvénytelen megszavazásának

 felülvizsgálatáig    a    szerződés    azonnali    felfüggesztését,    a     megkötött

 szerződések és egyezmények felülvizsgálatát!

 

Alulírott, nyilatkozom, hogy a megadott adataim megfelelnek a valóságnak!

 

 

Mégegyszer köszönöm Név- a leánykori is: …………………………………………………………………………

 

Lakcím-elérhetőség: ………………………………………………………………………..

 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………….

Elérhetőségek:

Tel.: …………… Mobil: …………… E-mail: …………………………………………...

 

MSN:……………………. Skype:……………………….Egyéb (Pl:Fax):…………………

 

Családi állapot: ………………Személyi igazolvány sz.: ………………………………

 

Legmagasabb iskolai végzettség: …………………Szakma:……………………………

 

Jelenlegi munkahely: ……………………………….……………………………………

Magadról: ……………………………………………………………………

 

…………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

 

Részt kívánok venni a Nádori Szövetség munkájában az alábbi területeken, s hozzájá-rulok nevem közzétételéhez:

 Belügy           Egészségügy      Ellenőrzés             Gazdaság          Igazságügy          Ipar-Energia       Kereskedelem        Környezetvédelem

 Közlekedés          Külügy                    Mezőgazdaság       Nemzetvédelem         

 Oktatás                Pénzügy     Rendfenntartás    

    Egyéb terület:…………………………………………………………………..

(Kérem  „X” -elje be a kívánt négyzetet - köszönjük!)

 

Kelt:…………………..hely, …….. év. ………………..hó. ……nap.

 

Kérem küldje vissza az alábbi elérhetőségek egyikére!        …………………………

aláírás

Tájékoztatást, a felmerülő kérdésekre a magyar.nap@gmail.com vagy a bebra@freemail.hu levelezési címen adunk, vagy az 1364. Bp. Pf.156. „Nádori Szövetség” címére írhatnak levelet, illetve a 06-70-312-67-94-es telefonszámot hívhatják.

 

(Megjegyzés: Az adatokat az adatkezelés szabályai szerint nem adjuk ki mások felé!)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------