Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. május 25., vasárnap

990 - Dr.Kolozsy Sándor.C.D.V.A.: Hát ez csodálatos! Magyar szerelvény Székelyfőldön Árpád sávos, és különböző Magyar Zászlókkal feldíszitve? .(Gyímes

Von: Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A. [mailto:askolozsy@kolozsy.com.au]
Gesendet: vasárnap, 2008. május 25. 08:47
An: Kutasi József

Betreff: Hát ez csodálatos! Magyar szerelvény Székelyfőldön Árpád sávos, és különböző Magyar Zászlókkal feldíszitve? .(Gyímesbűkk)?

 

Kedves Jutka- Csilla!

 

Köszönöm a küldeményedet, és erre a címre rákattintva nemhittem a szememnek.Örömtő könnyes szemmel nézem a Magyar vonatot , Árpád sávos, és Koronás Magyar címeres zászkókkal kidiszitve Székelyfőldön.

 

Majd az óriási Magyar-Székely tömeg a kezükben,ugyanazu zászlókkal kidíszítve. Most örömmel veszem tudomásúl, hogy a hosszú évtízedes Nemzetközi munkásságunk kiállásunk nem volt hiában!Nagyon sajnálom mind azokat a Magyar-Székely testvéreket, akikkel otthol, és külfőldön hosszú évtízedeken át vertük a lármafát Világszerte, hogy sajnos Ők már elhagyták sorainkat, és nem láthatják a hosszú kitartó nehéz, költséges munkájuk utáni eredményt, mint pl a Dr. Wass Albert, Zolcsák Istvá, Dr. Nádas János,Dr. Nánay Endre, Dr. Kövér János,Ft.Dr.Hites Kristóf, Erdélyi Világszövetség Társelnökei, és még sokan, de sokan mások, más erdélyi Magyar szervezetek vezetői tagságai,akik életüket adtták Mert végre az erdélyi Magyar népünknek ime több szabadságuk legyen.

 

Legalább  mint annyira amirde már most megnőt. 

 

Sajnálom azt az egy millió magyart-székelyt,akik 1945-előtt alatt "Progromok" alatt ellettek hurcolva otthonokból Rumánia különböző internáló táborokban,s mint azokat akik a Rumun különbözö politikai börtönökben, s végülis a Duna-Delta Csatorna építtése közben is a fél millió politikai áldozatok is a különböző kisebbségi nemzetek közül aminek 75%-a rumániai erdélyi Magyar volt, a Ceausescu idejében. Amit az utóbbi években már nemis használnak többé!

 

Nagy Apámat, akit 1923-ban mint a kolozsvári táblabírot magyarsága miatt megőlték ott a főtéren

 

Majd fiát apámat Kolozsy Györgyöt a Temesvári felkelésen. Majd szülővárosomban Kolozsváron  Hostáton a Szalma.-Gáspár-Incze Nagy bátyámék, nagynéném és a többi száz-meg száz Magyar öregek öngyílkosságot követtek el, mert a Rumun hatóság elkobozta házaikat, és Ők nemakartak Oláh főldre kényszerrel kitelepedni, a 80-as években !

 

Kedves Jutka!

 

Bocsássd meg, hogy hírterlen ennyire elfút a búzgóság miután rakatrtintottam erre a címre, és megnéztem ezt a videot Gyímesről Székelyfőldről,

mert ezzel nemcsak nekem, hanem tovább adva egy csomó külfőldön, de még otthol élő Magyar testvérnek is örömet szeresztél, hogy ma a 2008-as

év közepén mindenki láthassa az otthoni Erdély Országunk pozitív fejleményeit.Minha a 40-es évet látnánk, amikor a Bécsi döntés visszacsatolta Erdély északi részét.

 

Magyaros baráti szeretettel köszöntelek: Sándor.

 

Dr.Kolozsy Sándor.C.D.V.A.

kolozsvári szűletésű Szobrászművész.

Szabadságharcos-1956.

 

Erdélyi Világszövetség-Társelnöke.

Sydney Csoport elnöke.

1981-2005.

Sydney-Ausztrália.   

 

 Rákell kattintani erre a címre alul,és meglehet látni a kidiszített Magyar vonat videot Székelyfőldön.

 

 http://youtube.com/watch?v=UjPDprrJnPM 

 

 

Lengyel Károly


ŐSÖK SZÓLNAK

Ősök szólnak porból, fényből,
Napnyugatról, napkeletről,
Kárpátokban dobok szólnak,
Őrtüzek is ki nem húnynak.

Környest jönnek földből, égből,
mind egybe van messze fénylőn.
Szablyát, íjat ők ragadnak
oltalmára árva honnak.

Zengő hangjuk éjből ködből,
Mind kiáltja messzeségből:
Nem ezért volt annyi álmunk!
Országunkat nem hagyhatjuk!

Bérc karéját rázzák szelek,
Csillagösvény megremeghet.
Jönnek képek, regék, táncok
Emesének szép álmáról.

Atyák lelke költözni kél.
Érkezének forgószélként!
Bennünk laknak, úgy vigyáznak
Országára hű fiaknak.

Dicső kezük mozdít kezet,
Beszélni hí' lelkük lelket.
Keres szemük jó lovakat,
Kaszálókat jó hajrának.

Mind megállnak szép sorokban.
Szilaj szívük dobra dobban.
Minket hívva kurjongatnak,
Szabad hazát visszaví'nak.

Nagy időknek fejedelmi
Tesznek csodát, jel ha égi.
Ők tudják a Nap járását,
Égi ösvényt, lábak nyomát.

Rovás leszünk, ősök mondják.
Miénk marad ez az ország!
Fog majd kezünk íjat, szablyát,
Lerúgatjuk csillag porát!

Visszajövünk porból, fényből,
Napnyugatról, napkeletről.
Kárpátokban dob ha dobban,
Őrtüzeink újra gyúlnak.

Őseiknek hamvát, lángját
Hű fiaink megvigyázzák.
Hamvak, lángok mind vigyáznak,
Kárpáthazát megtartanak.

Hamvainkból, lángjainkból
Dobjainknak jó szavából,
Hű fiaink mind értenek,
Szívről szívre megőriznek.

róttam Pesten, Farkas évének Ígéret havában,
holdtelje után harmadik estvéletkor
Lengyel Károly.

==========================================================================================================================

Magyar! Legyen hited! S ujból lészen országod! Történelmi Nagy,magyarországod!

A Szúmír-Szkittya-Hun-Avar-Ősmagyar, őseink főldjén, a Kárpátmedencében.!!!

==========================================================================================================================