Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. május 14., szerda

916 - Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája: A korábbi közleményem hatására már kaptam véleményeket a törvénytervezetekkel kapcsolatban.

Von: "Halász József dr." [mailto:hjozsef@pannoniatv.hu]
Gesendet: szerda, 14. Mai 2008 15:02
An: hir@szksz.hu; Hirhalo Admin
Betreff: [eunyet.hu] Felkérés

Felkérés

Kedves Barátom!

A korábbi közleményem hatására már kaptam véleményeket a törvénytervezetekkel kapcsolatban.

Veled egyidőben kapják meg az alábbi felkérést:

-

a Szent Korona Szolgálatot korábban vállaló szervezetek: Az igaz országért (vecsei József), Civil Háló (dr. Bene Gábor), Hazafias Magyarok Szövetsége (ifj. Hegedűs Lóránt), Magyar Nemzeti Front (Schuster Lóránt), Magyar Önvédelmi Mozgalom (dr. Kakuk Attila), Magyarok Világszövetsége (Patrubány Miklós), MAREVOSZ (Fetzer János), Összefogás a fennmaradásért (brindza András), Rendszerváltó Fórum (Péchy Gábor) vezetője,

-

a MIÉP (Csurka István) és a Jobbik - Magyar Gárda (Vona Gábor) elnöke,

-

a Nemzeti Jogvédő Alapítvány (dr. Zétényi Zsolt) elnöke és a Civil Jogász Bizottság (dr. Gaudi-Nagy Tamás),

-

az Alkotmányozó Nemzetgyűlést szervező Bizottság (dr. Szőlősi József), a Szent Korona Lovagrend (dr. Bakos Batu), a Magyar Nemzetért Mozgalom (Balogh Béla) vezetője, továbbá

-

Bakay Kornél dr., Balogh Sándor dr., Bartalos Mária, Bethlen Farkas, Bokor Imre dr., Czeke András, v. Gálfalvy Gallik Béla, dr., Grespik László dr., Herpai Sándor, Horkovics-Kováts János dr., Jankovics Marcell, Kiszely István dr., Kocsis István, Molnárfi Tibor dr., Morvai Krisztina dr., Nagy Attila dr., Pap Gábor, Papp Lajos dr., Perjés Andrea, Pócs Alfréd dr., Siklósi András, Tanka Endre dr., Tóth Zoltán József dr., Varga Tibor dr. és Vass István

____________________

A gazdasági világválság felgyorsította azt a folyamatot, amely a szocialista-kommunista diktatúrát - formájában és nem tartalmában - felváltó liberális-kapitalista globalizmus összeomlásához vezet.

Európa-szerte növekszik az az erő, amely az államok szabadságuktól való megfosztásán alapuló Európai Unió nevű föderatív államközösség helyére az önálló államok célzott együttműködését jelentő Európai Konföderáció létrehozását tűzte ki célul.
Az Európai Konföderáció gondolata Kossuth Lajosban fogalmazódott meg, és a Szent Korona értékrendjére épül, így vált "Magyar Modell"-lé, amit az emberhez méltó élet mintájaként tudunk adni az emberiség (ezen belül Európa népei) számára (Németh László "Kertmagyarország").
Ennek szellemében írtam Jens-Peter Bonde úr, az Európai Parlament Függetlenség/Demokrácia frakcióvezetőjének felkérésére "Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell" c. tanulmányomat.
Ez alapján újabb felkérést kaptam Bonde úrtól, ezúttal a "Lisszaboni szerződés" helyére lépő "Európai Konföderációról" szóló nemzetközi szerződéstervezet elkészítésére, amit - az április 24-én leleplezett multi-terror hatására "imázsjavító" intézkedések hozását tervező, - június elejére összehívott Európai Bizottsági ülés előtt legalább két héttel el kell készítenem.

Ahhoz, hogy megalapozott legyen a "minta", meg kell teremteni azt az alapot, amely biztosítékot ad arra, hogy egy állam meg tudja őrizni szabadságát egy államszövetségen belül úgy, hogy szerves egységben, egyenlő előnyökön alapuló kapcsolatot legyen képes tartani minden állammal.
Az "Európai Konföderációról" szóló nemzetközi szerződéstervezet előtt tehát el kell készülnie azoknak a jogi alapoknak, amelyek megalapozottá teszik a szabad államok alkotta államszövetséget.
Ezért készítettem el - a hármas szintű (Alkotmány - Alaptörvény - Törvénykönyvek) jogrendszer alkotás módszerét követve - az első két szint jogszabály-tervezeteit, amelynek részei:

-

Alkotmány (rövid szöveg),

-

Alaptörvény (Vázlat) és az alaptörvény szintű főtörvények, amelyek a hatalomgyakorlásról, a választásról és a jelképekről szólnak.

(A hatalomgyakorlásról és a választásról szóló főtörvény tervezeteket május 18-ig, a nemzetközi szerződéstervezetet május 23-ig készítem el és hozom nyilvánosságra a http://eunyet.hu honlapon.)

Ahhoz, hogy a minta követhető legyen, nem elég azt megfogalmazni, hanem gyakorlattá is kell tenni.
Ezért kell a Szent Korona értékrend által adott alapminta (paradigma) érvényesítésével (a paradigmaváltással) békésen áttérni a liberális-kapitalista föderációról a természetes alapon álló konföderáció fogadókészségére.

Ehhez a nemzetközi háttér erősítése mellett egységgé kell szervezni mindazokat a magyar pártokat, szervezeteket, embereket, akik külön-külön nem, de együtt képesek a Szent Korona értékrendet hatalomgyakorlássá emelni.

Ennek megfelelően a jogszabály-tervezetek május 31-i, mellékelt meghívó szerinti vitája a következő részekből fog állni:

1.

a paradigmaváltásból eredő tartalmi változások vitája,

2.

a jogszabály-tervezetek részletes vitája,

3.

a paradigmaváltás gyakorlati lépései.

Kedves Barátom!

Szeretettel kérlek, vegyél részt a paradigmaváltás szellemi és gyakorlati megvalósításában egyaránt, úgy hogy

-

aktív közreműködéseddel tisztelj meg a vitán (véleményének előzetes elküldésével) és

-

vállalj feladatot a paradigmaváltás gyakorlati lépéseinek meghatározásban és a lépések megtételében.

Kelt Szegeden, 2008. május 14-én.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel

:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

30/616-3894, info@szksz.hu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------