Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. október 31., vasárnap

6.872 - MAGYARORSZÁG > PILISCSABA > Önkormányzat > 2010. október 31.

PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3. Telefon: (26) 575-500 Fax: (26) 575-501 Email: info@piliscsaba.hu

Gáspár Csaba polgármester PILISCSABA


Kedves Piliscsabai Polgárok!

Képviselő-testületünk nevében is köszönöm a bizalmat, amivel az önkormányzati választáson megtiszteltek bennünket.
A nemzetiségi önkormányzatokkal, civilszervezetekkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal összefogva, a hivatal szakmai segítségével, a község érdekeit szem előtt tartva egy széleskörű társadalmi konszenzuson alapuló önkormányzást szeretnénk. Célunk, hogy Piliscsaba végre a XXI. század elvárásainak megfelelő fejlődés útjára lépjen. Mihamarabb szeretnénk egy részletes gazdasági programot a lakosság elé tárni, de ennek elengedhetetlen feltétele, az önkormányzat pontos gazdasági helyzetének, a szerződések és a különböző kötelezettségvállalások pontos ismerete. Fontosnak tartjuk hagyományaink megőrzését, a különböző településrészek bevonását a község közéletébe.
 
Főbb programpontjaim a következőek:
 1. Tudatos és felelős pénzügypolitika
 2. Munkahelyteremtés
 3. Vállalkozásbarát önkormányzás
 4. Utak, közterek karbantartása, új utak építése, csapadékvíz elvezetésének megoldása
 5. Szennyvíztelep fejlesztése
 6. Egészségügyi és az oktatási intézményeink működésének biztosítása, javítása
 7. Az értéket teremtő, illetve hagyományőrző civilszervezetek támogatása
 8. Piliscsaba közbiztonságának megőrzése, további javítása
 9. A sport és a kultúra támogatása, testvérvárosi kapcsolatok további erősítése
10. Szolgáltató jellegű hivatal megvalósítása
11. Nyilvánosság és demokrácia. ( Kiegyensúlyozott tényszerű tájékoztatás, átlátható önkormányzati működés)

                                                                                                         Gáspár Csaba
                              
                                                                           polgármester

Bácskai Beáta alpolgármester

.

Telefon: 06-70-456-3851
E-mail: bacskai.beata@t-online.hu

Végzettség: külkereskedelmi technikus kozmetikus

Szakmai tapasztalat: 16 éve vállalkozó, az ONYX Szépségszalon tulajdonosa

Rövid bemutatkozás: Családom kilencven éve, jómagam születésemtől, 37 éve élek Piliscsabán. Férjemmel két gyermeket nevelünk. Vállalkozásom révén folyamatos, napi kapcsolatban állok Piliscsaba lakóival. Tagja vagyok a Piliscsabai Céh Egyesületnek.

Célok, elképzelések: Részese akarok lenni a falu fejlődési pályára állításának, ennek során szerepet vállalok a fejlesztési elképzelések kimunkálásában és megvalósításában. Szeretnék részt venni a helyi összefogás megteremtésében, a közös tenniakarás kialakításában. Az aktívabb és minőségibb közélethez hagyományaink, nemzetiségi szokásaink és a jószomszédi kapcsolatok megfelelő alapot adnak. Településünk fejlődése nem csak pénz kérdése. Piliscsaba gazdag az emberi erőforrásokban, ezért támaszkodjunk bátran humán adottságainkra a jövő kialakításánál. A bizottságokban végzett munkámmal az emberek életkörülményeit szeretném egészségesebbé, kultúráltabbá, minőségibbé tenni.

Baráthné Kozák Erzsébet


Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság (PEB) elnöke

Végzettség, szakmai tapasztalat: Okleveles közgazda (egyetem), Okleveles könyvvizsgáló, okleveles nemzetközi adószakértő. 14 éve vezetem Piliscsabán könyvelő irodámat, 12 éve végzek könyvvizsgálatokat, önkormányzati könyvvizsgálatot is beleértve.

Húsz éve élek családommal Piliscsabán, férjemmel négy gyermeket nevelünk.
Célok, elképzelések, remények:
- a piliscsabai emberek érdekeinek érvényesítése
- az önkormányzat pazarló gazdálkodásának megszüntetése
- a több éve nem fejlődő infrastruktúra fejlesztése
- élhetőbb környezet, a "virágzó" falukép megteremtése,egy falupiac létrehozása.

Mocsáry Dezső


Szociális, Egészségügyi, Művelődési és Oktatási Bizottság (SzEMOB) elnök helyettese

Foglalkozása: tanár
Munkahelyem a  Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Célom  a község területi egységének megőrzése, az élet lehetőségének megőrzése, lehetőség szerint fejlesztése elsősorban a humán erőforrások kibontakoztatásával.

Az ENSZ Bizottság feladata és tevékenysége: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel:
- az egészségügyi ellátás színvonalának megőrzése, fejlesztése
- a községben folyó szociális tevékenység figyelemmel kísérése, támogatása, adott esetben szervezése
- a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörben határozatok hozatala egyes szociális ellátások tekintetében, mint a házi betegápolás, átmeneti segélyek, gyermekétkeztetési támogatások terén.
- idősek karácsonyi megajándékozásának szervezése

1953-ban születtem Budapesten. 8 éves korom óta folyamatosan Piliscsabán élek. Villamos üzemmérnök és mérnök tanári diplomám mellett középfokú egészségügyi végzettséggel  rendelkezem. Eddigi négy munkahelyem közül három Piliscsabán volt, most a Ward Mária iskolában tanítok. Külön megtiszteltetés számomra, hogy az egy éve önállósult evangélikus gyülekezetben felügyelőként szolgálhatok. Nős vagyok, feleségem Szeder Erika szociálpedagógus. Három felnőtt gyermekünk van, a „legkisebb” is már  20 éves.
Részint a hivatásomnak, részint az itt eltöltött éveknek köszönhetően mondhatom, hogy viszonylag sok embert ismerek a faluban. Az elmúlt tizenhat év történései megváltoztatták lakókörnyezetünket és életvitelünket is. Eredmények mellett hátrányok is jelentkeznek bőven. Most csak két dolgot említenék, amelyek részint összefüggnek egymással. Az egyik a falu szellemi egységének, az együtt gondolkodás igényének, készségének a hiányosságai. Több, egymással kiengesztelhetetlen csapat áll  szemben. Ez lehetetlenné teszi faluért való hathatós munkát. Az egységről nem beszélni kell, hanem kellő alázattal fordulni a másik felé. A másik nagy probléma a községi iskolai – óvodai helyzet. El kellene jutnunk addig, hogy a község iskolája a szülőknek és a gyerekeknek is vonzó, szellemi műhely legyen. Így tere lenne a közös gondolkodásnak, egymás megértésének.
Ezért dolgoztam eddig is, szeretném, ha már valami eredménye is lenne a munkámnak.

Peterdy András Vince


Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) elnök helyettese

Telefon: 06/70 456 5491

Végzettség: Üzemgazdász, környezetvédelmi szaküzemmérnök

Szakmai tapasztalat: 18 éve vezetési tanácsadási és rendszerszervezési tevékenységgel foglalkozom, 12 éve nemzetközi tanúsító szervezetek megbízásából auditálom a Magyarországon és külföldön működő vállalkozások minőség- és környezetközpontú irányítási rendszereit. Saját tanácsadó cégemet 1998.-óta irányítom.

Társadalmi szerepvállalás: 2008. október óta elnöke vagyok a Piliscsaba – Garancstető Érdekvédelmi Közhasznú Egyesületnek és beléptem az Együtt a Holnapunkért Egyesületbe is. 2006-tól 2010-ig külső tagja voltam az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Területfejlesztési Bizottságának.

Rövid bemutatkozás: Nős és három gyerekes apuka vagyok. Családommal 2001. óta lakunk Garancstetőn. Ideköltözésünk első pillanatától fogva törekedtünk arra, hogy formáljuk helyi közösségünket és beilleszkedjünk. Akik ismernek, azok tudják, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott és vidám, de ugyanakkor határozott ember vagyok. Kedvelem a sportokat, a zenét és a kertészkedést. Munkám során több száz vállalkozással és számos önkormányzattal kerültem kapcsolatba. Az ott szerzett ismereteimet fel kívánom használni Piliscsaba fejlődésének érdekében.

Célok, elképzelések: Képviselői munkámmal el akarom érni, hogy Piliscsabának megalapozott és fenntartható költségvetése legyen. Én nem négy évben gondolkozom, hanem 20-25 évben. Nem szabad olyan vállalásokat tennünk, melyek gyermekeink számára okoznak gondot és terhet. Véleményem szerint a szennyvíz és csatorna kérdést mielőbb meg kell oldani, de hasonló fontosságúnak gondolom az óvoda, bölcsőde kérdést is. Szeretném, ha Piliscsaba sokszínűsége fennmaradna, a nemzetiségek folytathatnák szokásaikat és elmondhatnák problémáikat. Fontosnak tartom a civil szervezetek jelenlétét is, mert rajtuk keresztül a testület információt kaphat egy-egy érdekcsoport, lakóterület elképzeléseiről és gondjairól.

 

Pintér Balázs


Szociális, Egészségügyi, Művelődési és Oktatási Bizottság (SzEMOB) tagja
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság (TÜKIB) tagja

Simon Gyula


Közrendvédelmi, társadalom kapcsolati tanácsnok
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság elnök helyettese

Telefon: 06/70-4565483
e-mail: gyufa@b-angel.hu

1973-ban születtem. Református vallású, jobboldali embernek tartom magam. 20 éve veszek részt a piliscsabai közéletben. Mindig is Piliscsabához kötődtem, itt jártam iskolába, itt volt az első munkahelyem, és jelenleg is itt dolgozom. A kilencvenes évek elején a Piliscsabai Fiatalok Egyesületének voltam elnöke, és 1990-ben részt vettem a helyi FIDESZ megalapításában is. 1996-ban az újjászerveződő Piliscsabai Polgárőrség tagsága az egyesület alelnökének választott meg, ezt a posztot a mai napig betöltöm. Tagja vagyok továbbá a Piliscsaba – Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Egyesületnek, és az Együtt a Holnapunkért Egyesületnek is. A szavazók ismételt bizalma következtében az elmúlt évek Önkormányzatában 2006 óta vagyok képviselő, a Közlekedési és Településrendészeti bizottság elnökeként, és a Fejlesztési és Üzemeltetési bizottság tagjaként tevékenykedtem, bírva az állampolgárok és a Rendőrség helyi vezetőinek támogatását és elismerését. Képviselőként eddig is határozottan felléptem az önös és átláthatatlan üzleti érdekek érvényesítésével szemben, hiszen választott tisztségviselőként nem is lehet más a dolgom, mint a falu szolgálata. Meggyőződésem, hogy községünket csak együttes munkával tudjuk gazdagítani, szoros együttműködésben a községben élő kisebbségekkel. Emberi értékeimet és képviselőként szerzett tapasztalataimat együttesen szeretném kamatoztatni Piliscsaba érdekében. Rengeteg tennivaló van községünkben, ideje ismét összefognunk, mert úgy gondolom, hogy a 24. órában vagyunk!

Styevola István


Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság (TÜKIB) elnöke
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság (PEB) tagja

Tázer Marianna


Szociális, Egészségügyi, Művelődési és Oktatási Bizottság (SzEMOB) elnöke
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság (PEB) tagja