Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. október 31., vasárnap

6.874 - ifj. Lengyel Károly József > Tisztelt Dr. Bácskai János Polgármester/Országgyűlési Képviselő Úr!

From: Apu Lengyel
Date: 2010. október 31.
Subject: Fontos és sürgős: Lakás átalakítás a házunkban, miközben a lakásügyi csoport határozattal kívánja megfosztani fiamat jogos örökségétől
To: "Dr. Bácskai János" <janos.bacskai@parlament.hu>, polgarmester@ferencvaros.hu, Kutasi József

Cím:

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Dr. Bácskai János
Polgármester Úrnak
"Dr. Bácskai János" <janos.bacskai@parlament.hu>
Tel: 210-6506
Fax: 210-6901
polgarmester@ferencvaros.hu
1092 Budapest, IX. ker., Bakáts tér 14.

Feladó:
Lengyel Károly József
Mobil: +36-20/321-09-56;
Vezetékes: 210-64-57
lengyel-k@freemail.hu,
1093 Ferencváros, Lónyay-u. 7., II.em.46.

Tárgy:
Lakás átalakítás a házunkban, miközben a lakásügyi csoport határozattal kívánja megfosztani fiamat jogos örökségétől a 1093 Budapest, IX. ker., Lónyay u. 7. II.em. 42. lakóingatlan bérleti jogviszonyának folytatásának jogosságát is kétségbe vonva

Kelt:
Ferencváros, 2010. október 20.


Tisztelt Dr. Bácskai János Polgármester/Országgyűlési Képviselő Úr!

Elgondolkodtam felette, milyen országban, és városban élek. Vajon jó helyen élek, vagy jók-e a játékszabályok?

Az egész ház erről beszél, és mindenki tudja, mutyi készül a Lónyay u. 7-ben. Az első emelt 33-ben egy kényszerkilakoltatás után IDEGEN-nek adták el a lakást, miközben számosan várakoznak önkormányzati tulajdonban lévő szociális alapon bérbe vehető ingatlanra. Jelenleg az Önkormányzat alkalmazottai, önkormányzati pénzből, önkormányzati munkaidőben az új tulajdonos számára és személyes igénye szerint komplett falat is áthelyeznek - mintegy tégláig bontva, amit öt évvel ezelőtt új lakásként kialakítva adott használatba az új bérlőnek az Önkormányzat.

Amikor Édesanyám halála után a lakásügyi csoportnál megtagadták fiamtól a lakásbérleti jogviszony folytatását is, bizonnyal sejtették/tudták, például ilyen munka kezdődik a házban. Ez egészen egyszerűen példátlan és felháborító! Mit ne mondjak, már megengedhetetlen!

Arra kérem Polgármester Urat, szíveskedjen az említett esetet alaposan kivizsgáltatni! Egyben arra kérem Polgármester Urat, ez után az eset után szíveskedjen minden eltérően értelmezett – ki tudja milyen jogkörben, s valóban törvényesen hozott határozatra hivatkozva – a rendeleteket saját hatáskörben jogosan és főleg a jó erkölcs elvárásainak megfelelően, méltányossági alapon felülbírálva, fiam, Lengyel Attila számára a II. emelet 42-ben néhai Édesanyám után a bérleti jogviszony folytatását biztosítani. Függetlenül attól, hogy az I. em. 33-ben mi történik.


Kérésemet megismételve, mielőbbi írásos válaszára feltétlen számítva, szívélyes üdvözlettel:

ifj. Lengyel Károly József