Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. július 19., péntek

17.413 - Prof. Dr. Bokor Imre: ANTIMAGYAR SZEMITÁK


Feladó: dr. Bokor Imre
Dátum: 2013. július 15. 21:27
Tárgy: ANTIMAGYAR SZEMITÁK 
Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>

              

         

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

 (SZÓRÓLAPJA)

HAJDANI  ÉS  MAI  ANTIMAGYAR SZEMITÁK  GYORSLISTÁJA

           Tekintettel arra, hogy  egyes zsidó honfitársaink  előszeretettel antiszemitázzák vélt vagy valós ellenfeleiket, szükségesnek tartottuk felvillantani  azoknak a neveit (a teljességre való törekvés igénye nélkül), akik magyar(ság) ellenességgel tűntek ki környezetükből  és/vagy    szavakkal, kötéllel,  fegyverrel, valamint a humor eszközeivel tették  közismertté magukat.

            Ezek az atyafiak vagy anyalányok  alig mérhető kisebbségben vannak   társaikhoz viszonyítva, de  hangjukkal vagy tettükkel “operálva”  nehezen  gyógyuló sebeket ejtenek magyar honfitársaikon, miközben kiváltják vagy fokozzák az ellenszenvet  önmaguk, valamint zsidó honfitársaik ellen  is, és szinte futószalagon “termelik” az antiszemitákat.

            Teszik ezt provokációból,  tudatlanságból,  tájékozatlanságból, kivagyiságból vagy népszerűségi indexük  növelése céljából.  Az emberiség történelme  alapján ugyanakkor igazolható, hogy az előzőekben felsoroltak közül, bármelyik spontán vagy tudatosan választott tettük csak (legfeljebb) rövid  távú sikerélményt hozott számukra. Tartós  sikerélményt  rágalmazással,  ijesztgetéssel vagy vádaskodással sem érték el, és  ezekkel a  módszerekkel a  jövőben sem lesz ”felhőtlen” együttélés  azokkal a nációkkal, ahová be szeretnének integrálódni.                

           Ha az itt felsorolt  személyek  tetteit elfogulatlanul  vizsgáljuk, akkor találunk közöttük gyilkosokat,  népámítókat, hazugokat, gúnyolódókat,  gazdasági bűnözőket, kitelepítőket vagy rikácsoló némbereket, akiket  sohasem vontak felelősségre, akiktől soha nem határolódtak el, akik soha nem kértek bocsánatot senkitől  és semmiért.

            A kettős mércét alkalmazták és alkalmazzák  azok, akik másoktól  naponta kérik vagy követelik az elhatárolódást, a bocsánatkérést vagy a kárpótlást.  Mansfeld Péternek kötél, Kádárnak  dísztemetés jutott.  Maléter Pálnak kötél,  Királynak dísztemetés jutott.  Nagy Imrének kötél, Hornnak dísztemetés jutott. Pálinkás  Antalnak kötél,   Biszkunak házi őrizet jutott.  Sorolhatnánk tovább is,-  a kettős mérce alkalmazásában konzekvensek az illetékesek, bár egy  kiskocsmai mondás szerint, csak az ökör konzekvens.

            Mivel szükségtelen tovább  részletezni  ezt a kérdést,  a kételkedők vagy a kötekedők számára nyitva  van a válaszadás vagy helyesbítés lehetősége, Bizottságunk cenzúra nélkül leközli a beérkező anyagokat.

KUN BÉLA

GÁLVÖLGYI JÁNOS

HERNÁDI JUDIT

HAJÓS ANDRÁS

KERN ANDRÁS

DEMSZKY GÁBOR

DÁVID PÉTER

LANDESZMANN GYÖRGY

SPIRÓ GYÖRGY

PÉTER GÁBOR

ACZÉL GYÖRGY

LENDVAI ILDIKÓ

KORVIN OTTÓ

KORNIS MIHÁLY

FEKETE JÁNOS

RÁKOSI MÁTYÁS

KERTÉSZ IMRE

KERTÉSZ ÁKOS

FARKAS MIHÁLY

KRAUSZ TAMÁS

HELLER ÁGNES

TABAJDI CSABA

FELDMÁJER PÉTER

UNGÁR KLÁRA

GUSZTOS PÉTER

TAMÁS GÁSPÁR  MIKLÓS

ESTERHÁZY PÉTER 

GLATZ FERENC 

BISZKU BÉLA 

VADAI ÁGNES

Lejegyezte és továbbította: 

                                                                  (Prof. Dr. Bokor Imre)