Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. szeptember 22., vasárnap

17.802 - Prof. Dr. Bokor Imre: Emberbaráti segítség Kádárt visszasíróknak.


Feladó:
Prof. Dr. Bokor Imre

Dátum: 2013. szeptember 22. 21:09
Tárgy: Emberbaráti segítség Kádárt visszasíróknak.
Címzett: 
Kutasi József Antal

          

 

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(SZÓRÓLAPJA) 

EMBERBARÁTI SEGÍTSÉG KÁDÁR (Czermanik, Csermanek, Barna, Lipták,)  VISSZASÍRÓINAK

        „Kétszer ad, aki gyorsan ad”,  mondja a közismert közmondás.  Elismerve ennek a mondásnak az igazságtartalmát, a tegnap tudomásunkra jutott (sokak által  hangoztatott, nosztalgikus tartalmú) kérésnek (kívánságnak) eleget téve,  máris segíteni kívánunk az érintetteknek.

             Meg kell jegyeznünk, hogy sajnos a születés és halál  eseményein   nem tudunk változtatni, de azonnal összeállítottunk olyan  tanácsokat, amelyek figyelembe vételével  (betartásával és alkalmazásával)  szinte 100%-ban  azt fogják érezni, hogy imádott (szeretett, tisztelt) Kádár elvtársuk  itt van a közvetlen közelükben, és megszűnik az a kínzó gyötrelmük, amelyet a távozása kiváltott  szűkre szabott agytekervényükben.

            Tanácsaink ingyenesek, hatékonyságukért teljes  felelősséget vállalunk.

            1/ Szolgáltassák be az útlevelüket, vagy semmisítsék meg tetszőleges eszközökkel (ollóval, késsel, égetéssel, kukába helyezéssel, stb., stb.);

            2/ Cseréljék le nyugati gyártmányú (típusú) gépkocsijukat  Trabantra, Ladára,  Wartburgra vagy  használt Skodára, de csak 2-3 évi előjegyzéssel, és fizessék be a vételár 50%-át;

            3/ Álljanak sorba kézi pumpáló üzemanyag tankolónál és autómosónál;

            4/ Hétfői napon ne nézzenek TV-t,   külföldi (nyugati) adásokat pedig soha(!);

)           5/ Május elsején  vonuljanak fel a Hősök terénél, és  fogyasszanak virslit zsömlével, mustárral vagy tormával;

            6/ Október 7-én  ünnepeljék a NOSZF-ot, Lenin és Sztalin elvtársakat;

            7/ Ítéljék el Rajk Lászlót, az imperialisták láncos kutyáját,  Nagy Imrét és társait, Mansfeld Pétert, valamint az összes ellenforradalmárt, illetve a nyugatra  távozottakat;

             8/ Dolgozzanak GMK-ban (is), valamint  kommunista szombatokon;

             9/ Mondják le a vezetékes telefonjukat és várjanak (ikresített vonalat is beleértve) 15-20 évig új  vonalra,  de fizessenek be 10-15 ezer forintot  előjegyzésként;

             10/ Cseréljék le karórájukat Pobjedára;

            11/  Járjanak szorgalmasan az MSZMP utódpártjainak pártnapjaira és taggyűléseire. Választhatnak  Thürmer, Gyurcsány, Mesterházy és Bajnai közül, de  nagyot  akkor sem tévednek,

                    Schiffer vagy Fodor    mellett teszik  le a garast;

             12/ Rendeljék meg  és olvassák a NÉPSZABADSÁGOT, ma is tükrözi a kádári idők szellemét;

             13/ Jelentkezzenek illegális  munkásőrnek, hordják a szép gúnyát és a veres-csillagos  sipkát;

             14/ Szakítsák meg a kapcsolatot nyugaton élő rokonaikkal, barátaikkal, elhalálozásuk esetén még gyászjelentés küldésétől is tartózkodjanak;

             15/ Átkozzák a vérszopó imperialistákat, a klerikális reakciót, a kulákokat,  az ingadozó középparasztokat és a tőkéseket (de ne a kádári éra  után milliárdosokká vált egykori főgurukat);

             16/ Gyakoroljanak naponta önkritikát és építő jellegű kritikát;

              17/ Válasszanak egyetlenegy  jelölt közül párttitkárt  (elnököt);

              18/ Lakásuk meghitt (vörös) sarkában helyezzék el a falon Kádár, Hruscsov, Biszku, Horn és Marosán   életnagyságú fényképeit;

              19/ Lesötétített szobában, relaxált (ellazult) állapotban,  gondoljanak az ÁVH létrehozójára, a kulákok verésére,  az akasztófák tömegére,  a besúgók tízezreire,  a hazugságok özönére,

                      a  népgazdaság tönkretételére, a selejtes árúk tömegére, a krónikus áruhiányra, valamint (és nem utolsó sorban) a külföldről felvett kölcsönökkel, a  „legvidámabb barakkban”  biz-

                     tósított viszonylagos „jólétre”.  Ha pedig  a látomások eltűnnek, akkor   ne  feledkezzenek meg arról, hogy  még   éveken át  törlesztenünk kell a  kölcsönt és a kamatjait!

                                                          Kellemes  közérzetet és eredményes terápiát kívánunk, megismételve, hogy kizárólag a felvázolt   pontokban lévő javaslatok betartása  hozz meg a gyors és  beígért

        eredményt, de – tisztelőinek - ennyi áldozatot  meg kell hozni  történelmünk  legnagyobb  árulójáért,  hazugjáért,  véreskezű despotáért és népünk anyagi-erkölcsi tönkretevőjéért. 

                                                                                                                               Összeállította:

                                                                                                                                                    (Prof. Dr. Bokor Imre)