Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. július 20., vasárnap

19.062 - ​Össztűz alá került a Magyarok Világszövetsége a magyarországi jobboldali sajtóban, Petőfi Sándor hamvai méltó eltemetésének következetes szorgalmazása miatt.


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2014. július 20. 16:11
Tárgy: Petőfiért! - Össztűz az MVSZ-re, jobboldalról
Címzett: 

​Kutasi József Antal​

​​
Össztűz alá került a Magyarok Világszövetsége a magyarországi jobboldali sajtóban, Petőfi Sándor hamvai méltó eltemetésének következetes szorgalmazása miatt.  A ma véget érő héten, két nap leforgása alatt oldalas cikkekben támadta az MVSZ-t a Fidesz-közeli Demokrata és a Jobbik-közeli Barikád. Történik mindez miközben az MVSZ július 31-re, a segesvári csata 165. évfordulójára figyelemfelkeltő, emlékező megmozdulást hirdetett a Hősök terére.
Csütörtökön, július 17-én telt 25 éve annak, hogy a szibériai Barguzin temetőjében a Morvai Ferenc vezette expedíció feltárta Petőfi Sándor hamvait, amelyek azóta is viszontagságos és méltatlan körülmények között, temetetlenül porladnak, a Magyar Tudományos Akadémia minden tudományosságot nélkülöző, dogmatikus viszonyulása és az MTA-alibi mögött 1990 óta gyáván megbúvó, egymást követő kormányok elfogadhatatlan magatartása következtében.
A Demokrata és a Barikád is látszólag az évforduló alkalmából közölte a mondhatni egyazon napon az olvasók kezébe kerülő cikkét. Ám mindkét írás „véletlenül" célt tévesztett, és nem a Petőfi Sándort a nemzeti kegyelet megadása kötelezettségének 25 éve tartó elmulasztásával holtában is meggyalázókat veszik pellengérre, hanem támadásukat az ellen a Magyarok Világszövetsége ellen irányítják, amely négy évvel ezelőtt legfontosabb nemzetpolitikai programpontjává emelte Petőfi Sándor hamvainak azonosítását, és a haza földjébe való méltó eltemetését. (!?)
A Demokrata (XVIII. évf. 29. sz. – 2014. július 16.) az újságírás történetében számottevő „újítással", minden figyelmeztető utalás nélkül, azonos címmel újraközli Hankó Ildikónak, Kiszely István özvegyének ez év februárjában ugyancsak a Demokratában megjelent (XVIII. évf. 9. sz. – 2014. február 26.), az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságát, az MVSZ elnökét és elnökhelyettesét, valamint a Szövetség egészét rágalmazó írását, amelyre az MVSZ elnöke által adott válaszának közlését a lap megtagadta. Lásd: Patrubány Miklós – Kicenzúrázott válaszom Hankó Ildikónak. A Hankó-cikk két közlése közötti, az átlag olvasó számára amúgy észrevehetetlen, apró módosítások szerkesztői finomításnak tűnnek, és nem változtatnak a célkereszt irányításán. A két Demokrata-cikket mellékeljük.
A Jobbik-közeli Barikád három oldalas írást közöl (6. évf. 29. sz. – 2014. július 17.). Az írás másfél hasábon civilizált hangnemben beszámol az MTA viszonyulásáról, majd nekiesik a Magyarok Világszövetségének, és öt hasábon keresztül szapulja, valótlanságok sorozatát állítva. Kétségbe vonja az MVSZ-vezetők szándékának tisztességét, és attól sem riad vissza, hogy emberi méltóságukba taposva „román"-ozza és „szlovák"-ozza a Magyarok Világszövetségének elnökét és elnökhelyettesét, akik maguk is Trianon áldozataiként, elcsatolt területeken, utódállamok állampolgárainak születtek.
A Barikád nem először vét a Magyarok Világszövetsége ellen. Másfél évvel ezelőtt, amikor a lap teljes plágiumot elkövetve, az MVSZ nevének elhallgatásával közölte az MVSZ talán legfontosabb Petőfi-dokumentumát (Megvannak Petőfi hamvai – Bizonyítás tizenkét pontban), Patrubány Miklós levélben kérte Pörzse Sándor főszerkesztőt a helyreigazításra. Kérése meghallgatás és válasz nélkül maradt. Mellékletben közöljük az MVSZ elnökének levelét.
Az MVSZ gyalázásán túl, közös vonása a Demokratában és a Barikádban közölt írásoknak, hogy fenntartás nélkül hozsannázzák Kiszely Istvánt. Azt a Kiszely Istvánt, aki a magyarországi pártállam talán legvisszataszítóbb besúgója volt, és aki körmeszakadtáig tagadta ocsmány besúgói jelentéseit. Kiszely „Feledi Zsolt" fedőnéven legkevesebb 481 jelentést írt, mintegy 1500 oldalon, mindenkiről, akiről lehetett, rokonokról, teológustársakról, amint az dr. Ilkei Csaba tudományos kutató tanulmányaiból megismerhető.  Aki az alábbi hivatkozásokat elolvassa, önkéntelenül is rádöbbenhet egy alapvető erkölcsi parancsolatra:
Egy ilyen aljas besúgó ne vegye szájára Petőfi Sándor szent nevét!


Mellékletek: 
1.      MellékletPatrubány Miklós 2013. március 20-án kelt levele Pörzse Sándorhoz, a Barikád főszerkesztőjéhez
Ej.2013.0073     
Pörzse Sándor főszerkesztő úr részére
Barikád

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
A Barikád 2013. március 14-én megjelent, 5. évf. 11. száma kapcsán fordulok Önhöz.

Mindenekelőtt engedje meg, hogy gratuláljak ahhoz, hogy Petőfi eltemetésének ügyéhez bátran viszonyulnak, és e halasztást már rég nem tűrő kérdést a lap címoldalára emelték. A lap 17-19. oldalán olvasható Takács Veronika Talpra magyar! Petőfi Sándor valódi sírásói című összeállítása, amely az ügynek jó szolgálatot tesz.    
Ugyanakkor nem hallgathatom el, hogy az írás felét kitevő, Bizonyítékok című fejezete szinte szószerinti átvétele a Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottsága által összeállított, és február18-án nyilvánosságra hozott Megvannak Petőfi Sándor hamvai című 12 pontos bizonyításának, mely közleményt sajtószolgálatunk természetesen az Önök szerkesztőségének is eljuttatta.
Az átvett szöveg ugyan mellőzi a számozott pontokat, de az érvek sorrendje egyértelműen bizonyítja a szöveg forrását. Teszi ezt úgy, hogy egy szóval sem utal arra, hogy e bizonyítéksort az MVSZ Petőfi Bizottsága állította össze.
Mélységesen sajnáljuk, hogy a mienkkel rokon szellemiséget tápláló lap, amelyet a közvélemény a Jobbik nem hivatalos kiadványaként tart számon, e méltánytalanságra kapható volt. Ez annál is inkább bántó, mert a barguzini ügy már 20 éve lezárt történetét a Magyarok Világszövetsége vette újból elő 2010-ben, amikor nyilvánosságra hozta az El kell temetnünk Petőfi Sándort! című felhívást. Azóta két és fél év következetes munkájával sikerült Petőfi végnapjainak kérdését közbeszéd tárgyává tenni, ill. minden kétséget kizáróan bizonyítanunk. Nem kétséges, hogy a Magyarok Világszövetsége nélkül – a Morvai Ferenc vezette expedíció tagjait kivéve – senki nem beszélne ma már a barguzini "rejtélyes" idegenről, és az ő 1989-ben feltárt hamvairól. Kérjük ezért Önt, mint főszerkesztőt, hogy találja meg módját e bántó mulasztás helyreigazításának.
Miután teljes körűen bizonyítottnak tartjuk, hogy Barguzinban Petőfi Sándor hamvai kerültek elő, feltett szándékunk a nemzet legnagyobb költőjének még az idén méltó körülmények között megadni a végtisztességet, és hamvait a haza földjébe eltemetni. Bízunk benne, hogy ebbéli szándékunkban mind az Ön által vezetett Barikád című folyóirat, mind a Jobbik támogatni fog. Éppen ezért, levelem másolatát elküldöm a Jobbik velünk szoros kapcsolatot ápoló tisztségviselőinek, Vona Gábor, Novák Előd és Szávay István uraknak.
Budapest, 2013. március 20-án                            Tisztelettel és szeretettel
                                                                                         Patrubány Miklós István Ádám,
                                                                                     a Magyarok Világszövetségének elnöke
Melléklet: Levelemhez mellékelem az Élt Szibériában című füzetet, amely az Önök lapjának itt említett számával egyazon napon jelent meg, és amelynek 19-23. oldalán olvasható a Megvannak Petőfi hamvai! című, 12 pontos bizonyítás.
                                                                      
2.      Melléklet – A Demokrata újságírás-történeti „újítása", a kétszer közölt Hankó-cikk

 


MVSZ Sajtószolgálat
8410/140720