Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 7., szerda

21.317 - Bogár Gyula: FEJETLEN AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Feladó: <1952jb@
Dátum: 2016. szeptember 6. 9:17
Tárgy: FEJETLEN AZ AMERIKAI  MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

FEJETLEN AZ AMERIKAI

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ  

Varga Ferenc nem válaszolt a Nyílt levélre ezzel bebizonyította, hogy nincs püspöki hivatal, nincs püspök, nincs egyházi bíróság az Amerikai Magyar Református Egyháznál, a sátán táncol örömében. Mondhatnánk, hogy az egyházakat átvették a kommunisták által nevelt, papnak nevezett sátán szolgái, akik maffia módra uralkodnak az egyházaknál, felrúgva Isten, Egyházi és Állami törvényeket. A zabi papnak és elvtársaiknak szabad csalni, lopni, hazudni, tönkretenni az egyházat, az egyházon belül nincs, aki felelősségre vonná őket. Varga Ferenc átvette Szabó Sándortól a beszennyezett palástot és nincs lelki ereje, hogy az egyháznál elkövetett bűnös dolgokat, az ellopott százezer dollárokat kivizsgálja, marad minden a régiben. A kommunista tanítás szerint nincs Isten, tehát nincs kitől félni. Nem tudjuk, hogy Varga Ferenc ki fia, ki borja, de hamar levizsgázott illem és erkölcstanból, ő nem tudja, hogy mi a püspök kötelessége, pedig meg van írva az egyház törvénykönyvében és a bibliában is. De úgy tűnik Varga úr azokat nem nagyon olvasta, vagy ha olvasta nem értette meg. Belebújt a püspöki palástba és hallgat, mint a szr a fűben, védi a hamis tékozló elvtársait. Vajon Varga úr felvette a havi püspöki fizetést? Ha igen, adja vissza, mert nem teljesíti a püspök kötelességét. Nem valószínű, hogy Varga püspök ne tudna az Ontarioi egyháznál történt bűnös dolgokról. Arról, hogy Szabó Sándornak nincs az USA-ban lelkészi képesítése s nem tölthet be lelkészi állást. Nem volt work permit-je és dolgozott, fizetését letagadta és állami segélyért folyamodott, a kommunista ügyvéd, Toczauer segítségével szerezte meg állását, aki azt hazudta, hogy Szabót a felsőbb hatóság nevezte ki Ontarióba. Szabó kilakoltatott több mint 20 öreget az egyház lakótelepéről, akik tiltakoztak jogtalansága ellen, három embert bérelt fel, hogy öljék meg a templom tervezőjét, mert az öregek pártjára állt. Kilakoltatta v. Fenyves Józsefnét a saját lakásából, aki beperelte Szabót (Case RCV 37463) és a bíró elítélte a hamis papot. Szabó a kihallgatáson annyit hazudott, hogy az ügyvéd nem fejezte be a kihallgatást a hazugságok fele is elég volt, hogy Szabót elítéljék. (A kihallgatást 2 részben elküldj a püspök úrnak, ha idáig nem tudta, ismerje meg az igazságot, Lucifer munkáját az egyháznál) Az Ontarioi redőség maffia church-nek, egy 12 éves amerikai jerky church-nek nevezte az Ontarioi Magyar Református Egyházat. A Magyar református Egyház történelmében egyedülálló bűnös dolgok bizonyítása eljutott amerikai egyházakhoz Magyarországba több tízezer helyre, Ausztráliába, Japánba, sőt Szabó Sándor elvitte a Markó utcai bíróságra. Azt gondolta, hogy ott még mindig az elvtársak uralkodnak s kérte, hogy tiltsák be Bogár Gyula könyvét és büntessék meg becsülete csorbításáért. Bogár válaszolt a feljelentésre, hogy a könyvben az igazság van írva s Szabó elvesztette a becsületét, mivel csalt, hazudott, megszegte az USA bevándorlási törvényét, a Kalifornia Corporation Cole és az egyház törvényeit, három embert bérelt fel gyilkosságra, adót csalt, sikkasztott. Egy ilyen embernek nincs becsülete, ha még egyszer a Markó utcába megy, tegyék a börtönbe. Füstbe ment a becstelen zabi pap terve, a bíróság nem egyenesítette ki a becsületét. Az egyháznak valószínű több mint 20 ezer dollárba került a zabi pap és Zsóka asszony bíróságra járása, de nem ellenőrizte senki, csorba becsülettel is lehet csalni, lopni az Ontarioi egyháznál. A püspök kötelessége eltávolítani az egyháztól a törvénytelen többszörös bűnös papot. Több évig nem volt püspök, most állítólag van, ha nem intézkedik ő is, bűnpártoló és felelni kell Isten és földi bíróság előtt.

             Magyarországból kaptunk egy idevonatkozó hírt, hogy otthon hogyan bánnak a hamisprófétákkal. Végre felébrednek a hívők és reméljük, kiűzik a sátán fajzatjait az országból, és Isten is megsegíti a becsapott, sokat szenvedő magyar népet. Imé az újságcikk. (részlet) Nem valószínű, hogy ezt pásztori levél alakjában ismertetik az Amerikai Magyar Református templomokban, félnek a tiszteletlenek, hogy követendő példa lesz.                       

Bélsárral öntötték le Budapesten a szcientológusok amerikai nagy főnökét

Világbotrány! Augusztus 19-én Pesten, a Váci úton a felháborodott lakók emberi fekáliával öntötték le a Szcientológus Világegyház nagytitokban Magyarországra érkezett főnökét."Nyomasztó volt a hangulat, csendesen terrorizálták az embereket."- mondja neve elhallgatását kérve egy lakó. Annyi derült csak ki, hogy a magyar szcientológusok, ki tudja milyen külföldi pénzekből hatalmas szék-ház avatására készülnek a Váci úton! Az is kiszivárgott, hogy magánrepülőgépével a legnagyobb titokban Ma-gyarországra jött a szcientológusok atyaistene, fővezére, David Miscavige is. Ő a leghírhedtebb szcientológus, akit a Wikipédia állítása szerint családok erővel való szétválasztásával, kényszerített adománygyűjtéssel, újság-írók és  a szcientológia kritikusainak zaklatásával, szcientológiában dolgozók megalázásával és fizikai bántalma-zásával vádolnak. Amerikai újságcikkek állítása szerint saját édesapja és anyja is megszökött előle, miután erőszakosan fogva tartva próbálta megtéríteni őket.

               A  értesülése szerint egy felháborodott lakó - nem tudni pontosan, hogy az utcán állva, vagy egy fehér Barkas kisteherautóból, több vödör emberi ürülékkel leöntötte az egyház főnökét és a környezet-ében lévőket! Miklovicz Attila a szcientológusok sokat próbált sajtófőnöke kínosan magyarázkodott. Akkora bűz kerekedett, hogy többen rosszul lettek. A szcientológusok vezérkara futva keresett menedéket az újonnan avatott székházban. A nyomukban lévő hívek a fekáliában csúszkálva követték őket. Kétségbeesetten próbálták eltakarítani az ürüléket, az egyházi vezető öltönyét az új székház mosdójában próbálták valahogy rendbe tenni, amint arról kissé fecsegő magyar szcientológusok is beszámoltak. A bűz még szombaton este is jól érzékelhető volt a környéken, amint arról munkatársunk is meggyőződhetett. A környékbeliek gúnyos mosolyok kísér-etében mesélik az esetet. Amiről a szcientológusok magyar vezérkara teljes hírzárlatot rendelt el, talán érthető okokból. Talán nem túlzás azt állítani, hogy világszenzáció történt. Ilyen fogadtatásban még soha nem részesült sehol a szcientológiai egyház "pápája". A Váci út lakói, mondhatni kitettek magukért. A felháborodott lakókat a rendőrség nem akadályozta meg véleményük kifejezésében.

                Ezt a taktikát szabadalmazni kellene és használni Ontarióban és mindenhol, ahol hamis papok, szélhá-mosok, csalók üzletüknek használják az egyházat. Szabad vélemény nyilvánítás, nem kerül sokba, Ontarioban a lakótelepen sokszor hetekig WC dugulás van, hiába jelentik az öreg nénikék a landlord-hamis papnak, még fenyegetést kapnak, - ne csináljon olyan nagyot, javítassa meg, ha máskor is előfordul kilakoltatják.

              Ebből az a tanulság, hogy a hívő emberek védjék meg a kereszténységet, melyért oly sok vért áldoztak őseink évszázadokon át. Nem fegyverrel, csak vödrökkel s a benne lévővel, ellehet kergetni a szekták atya-istenét, a sátán zsoldosait az országból. A szovjetcsapatok kivonultak az országból, de nem vitték magukkal a  kom-munistákat, a béke papokat, az egyházi besúgó ügynököket. A kommunisták azt hirdették, hogy nincs Isten, s tudjuk, hogy voltak gyenge hitű, elméjű egyházi vezetők, akik eladták a lelküket a kommunistáknak, a sátánnak. Ismeretes a III/III-as besúgó ügynök Bölcskei Gusztáv, aki börtön helyett közel 20 évig uralta a református egyházat. Természetes az elvtársai eltávolították az ügynöki dosszéjából a jelentéseket, így nem lehetett bizonyítani mily kárt okozott hívő embereknek és az egyháznak. Az Egyháznál sem volt rendszerváltás, az Istent és a hívőket szolgáló papokat elnyomták, kis egyházakhoz helyezték, kevés fizetéssel. A kommun-istáknak az volt a tervük, hogy a besúgó ügynökök és békepapok maradjanak az egyházak vezetésébe s ne engedjék, hogy a rendes, becsületes papok átvegyék az egyház vezetését és a hívőkkel visszaállítsák az egyházat Jézus tanításai szerint. De ezt nem engedhették meg hatalmon lévő elvtársak s a vallásszabadság égisze alatt engedték, hogy több száz szekta alakuljon. A kommunista egyházuralomtól kiábrándult hívők ott remélték meg-találni azt, amit a kommunisták és azok kiszolgálói elvettek tőlük. Azt gondolták, hogy ami Amerikából jön, az csak jó lehet. Sajnos nem így van. Amerikában az egyház külön van az államtól, s adómentes. Ezt jellemtelen kuruzslók, Antikrisztusok, hamispróféták kihasználják, különböző szektákat alakítanak, félrevezetik, kizsarolják a hiszékenyeket. Ezek a sátán szolgái, szélhámos hittérítők nem a parókián laknak, hanem uszodás palo-tában, legdrágább autókkal, magán repülőgéppel rendelkeznek a félrevezetett emberek pénzéből. Ma Amerikában több mint 35 ezer vallás, szekta van, különböző Istenekkel. Magyarországon kb. 300 vallás és szekta létezik, egymással versenyeznek, hogy ki tud több embert elcsábítani magának. Ez volt a kommunista kormány és a besúgó ügynökök jól kieszelt politikája, s elérték céljukat. A szekták rájuk szavaznak és folytatódik a megszokott uralkodás. Akinek nem tetszik, az el is mehet az országból. Isten óvja, segítse Magyarországot.

                                                                        A kiadvány hiteléül: Bogár Gyula