Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 8., csütörtök

21.327 - A Magyar Békekör állásfoglalása az október 2-i népszavazásról


Feladó: Békekör Magyar
Dátum: 2016. szeptember 8. 14:06
Tárgy: A Magyar Békekör állásfoglalása az október 2-i népszavazásról
Címzett: jozsef@kutasi.eu

A Magyar Békekör állásfoglalása az október 2-i népszavazásról

Budapest, 2016. szeptember 8. csütörtök

 

     A Magyar Békekör nem akarja, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. Azt akarja, hogy hazánk az Országgyűlés hozzájárulásával fogadja be azoknak a menekülteknek egy részét, akik menekült státusban részesültek az Európai Unióban - áll a civil szerveződés csütörtöki sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozott állásfoglalásában az október 2-ra kiírt magyarországi népszavazásról.

     „Azt akarjuk, hogy hazánk szuverén országként döntsön a befogadásról, az érvényes nemzetközi szerződésekkel, mindenekelőtt a menekültügyi megállapodásokkal összhangban. Minden ország maga ismeri a legjobban saját körülményeit és lehetőségeit. Magunknak kell tehát mérlegelnünk, hány menekültet tudunk befogadni a helyi lakosság és a befogadottak érdekeinek sérelme nélkül. Be kell fogadni azoknak a menekülteknek egy részét, akik menekült státusban részesültek az EU-ban. Ugyanakkor senki sem várhatja el tőlünk, hogy olyasmire vállalkozzunk, ami erőnket és teherbírásunkat meghaladja. Az október 2-i népszavazást alkalmatlannak tartjuk a menekültáradat feltartóztatására, és az alapprobléma, nevezetesen a népvándorlás megoldására. Sokkal nagyobb és összetettebb problémáról van szó annál, amit egy népszavazással meg lehetne oldani. Pl. arról, hogy ha Törökország októberben megnyitja határait a migránsok tömege előtt, okafogyottá válhat a betelepítési kvótáról október 2-ra kiírt népszavazás, mert többé nem az lesz a kérdés, hogy engedünk-e Brüsszelnek vagy sem, hanem az, hogy mit tudunk tenni több millió ide vándorló emberrel" – figyelmeztet a Békekör állásfoglalásában.

      A Magyar Békekör szerint a népvándorlás és a bevándorlás feltartóztatásának egyetlen módja a népek megélhetésének és boldogulásának biztosítása szülőföldjükön, saját hazájukban. Véget kell vetni a népvándorlást előidéző háborúknak, a népek kifosztásának, az újragyarmatosításnak, biztosítani kell fejlődésüket forrásaik elvonása helyett.

      Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania Törökországgal kötött megállapodását!

      Új, igazságos nemzetközi rendre van szükség! Magyarország erre képtelen egymaga. Annál is inkább, mivel maga is részese annak a profitorientált, háborúskodó globalizált rendszernek, és gazdasági, katonai szövetségeinek, amely politikájával a népvándorlást előidézi. Magyarország egyszerre áldozata és részese a migrációt kiváltó neonkolonialista politikának.

     Az október 2-i népszavazás alkalmatlan arra, hogy ezen a politikán és Magyarországot is érintő következményein érdemben változtasson.

    A Magyar Békekör meggyőződéssel állítja, hogy a magyar nép és az emberiség jövője nem falak és szögesdrótok építésében tárul fel, hanem az együttélésben. Elzárkózással, szembesüléssel, ellenséges magatartással, gyűlölet szításával az idegenekkel szemben eljátszhatjuk saját jövőnket is. Sokkal okosabb, árnyaltabb, nyitottabb és emberségesebb politikára volna szükség annál, ami van. Olyan politikára volna szükség, amely egyszerre felelős a nemzetért, és emberséges más népek menekültjeivel szemben.

    Ebben a bonyolult, felemás helyzetben, egy igazságos nemzetközi rend hiányában, a Magyar Békekör fontosnak tartja jelezni a választó polgároknak, hogy a népszavazás a valódi probléma megkerülése, hiszen a migráció feltartóztatása nem a népszavazáson múlik, hanem a népek megélhetésének és biztonságának szavatolásán. Mivel a népszavazási kérdésben fel sem merül ennek az igénye, a referendum legfeljebb a nemzeti szuverenitás ismételt deklarálására alkalmas, de megvédésére aligha.

    A Magyar Békekör mind emiatt senkit sem biztat arra, hogy menjen el szavazni, és senkit sem beszél le róla. A választókra bízza a döntést.+++

 

kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu