Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 19., hétfő

21.352 - Pál László > Vezérigazgató · Budapest > Magyar Befektetési és Vállalkozásfejlesztési Zrt.


PÁL LÁSZLÓ NÉVJEGYE2015.09.15
2016.09.16

Bizalmas gondolatok a Nagypriortól

Az Ordo Hungariae egy eléggé összetett szervezet, s éppen ezért van az, hogy a vezető, vagyis a Nagymester mellé kellenek a segítők, a helyettesek illetve a tanácsok vezetői.

Ez alkalommal a Nagymester helyettesét faggattam, hogyan látja Ő a lovagrend műkdését.  Tián Pál nagyprior beszél őszintén az Ordo Hungariae-vel való kapcsolatáról, nemzeti hitvallásáról, és arról, hogyan jutott fel a raglétra fokain a renden belül. Nem mindennapi interjú egy nem mindennapi emberrel.....

- Hogyan szerzett tudomást az Ordo Hungariae létezéséről?

 2013-ig az Ordo Hungariae egy rendi szövetség tagja volt - azóta, mióta visszakerült Magyarországra. A szövetségbe azért lépett be, hogy a többi rendek kapcsolatait használva a külhoni és a szórványban élő magyarokkal történő kapcsolattartást megkönnyítse. A Rend Magyarország területén az átlagos lovagrendek szintjén végzett humanitárius tevékenységet. Ebből adódóan nem is volt kiemelkedően ismert, mert tevékenységéből adódó babérokat a szövetség aratta le azzal együtt, hogy az Ordo Hungariae részére különös lehetőségeket nem biztosított. Az Ordo Hungariae-be egyébként ennek a rendi szövetségnek az akkori helyettes vezetője ajánlott, akit én a családunkban széles körűen, magas szinten művelt harcművészetek, és a személy- és vagyonőr szakma érdekvédelmi munkája kapcsán ismertem meg. Nyilvánvaló nemzeti gondolkodásomat és politikai múltamat ismerve egyértelmű volt, hogy az Ordo Hungariae, azaz a Magyarok Rendje a szervezet, ahol mind nemzeti gondolkodásom, mind az elesettekért, gyengébbekért való kiállásom alapján méltónak találnak a felvételre.

- Hogyan és mikor került a rend tagjai közé?

Király Csaba nagymester a 2013-ban, a tavaszi rendi gyűlésen avatott lovaggá.

 - Milyen ranglétrát kellett végigjárnia ahhoz, hogy Nagyprior lehessen? 

 Az biztos, hogy nem a szokványos ütemben vettem a ranglétra fokait. Fél évig lovag voltam, és ezalatt olyan aktivitást mutattam, a Rend életét, kapcsolatait olyan mértékben fejlesztettem, hogy a 2013. novemberi rendi gyűlésen Király Csaba nagymester kinevezett nagypriornak, és a Társadalmi- és Külkapcsolatok Tanácsa elnökének.  

 - Nagypriorként pontosan mi a feladata?

 Nagypriorként fő feladatom a Rend operatív vezetése, a Tanácsok és az elnökök munkájának az összefogása, valamint a külhoni priorátusok működésének koordinálása. 2014. novemberében előléptettek – a Nagypriori státusz megtartása mellett – a Nagymester helyettesévé, így a Rend vezetőségének kiválasztásában és koordinálásában is a feladatom lett. Természetesen ezt a magas beosztást Király Csaba nagymester éleslátásának, és a nemzeti gondolkodásomba vetett hitének köszönhetem. Nyugodtan állíthatom, hogy a feladatot addig vállalom, és végzem, ameddig a Rend az alapítók által meghatározott célokat követi.

karitatív munka
karitatív munka

- Mennyire tartja fontosnak az Ordo Hungariae létezését? Ön hogyan látja a rend által képviselt eszméket, mennyire tud azonosulni velük?

 Nagyon.

Bővebben?

A morális értékeket egyre kevéssé képviselő politikai erők mellett a magyarság hagyományos értékrendjét is valakiknek fenn kell tartani. A magukat hangzatosan keresztény nemzetinek tartó pártok vezetői sem élnek keresztényi lelkülettel. A gyakorlati megnyilvánulások pedig még ennél is kevésbé tükrözik akár a krisztusi, akár a magyar nemzeti értékrendet, különösen a kettőt együtt nem.

Az Ordo Hungariae két fő tevékenysége a magyarságtudat megőrzése és a nemzeti humanitárius munka. 

Az Ordo Hungariae az egyetlen olyan rend, mely – bár az idén 261 éves, de – nem egyházi alapítású, hiszen rebellis magyar főurak alapították, ebből következik, hogy kuriózum: politikai rend. A Rend jelképei egyértelműen mutatják az ideológiai hovatartozást, és egyértelműen kizárják a pártpolitika széljárás-szerű irányváltoztatásait. A nemzet kérdése, és így a nemzeti kifejezés is, a Rendben egyértelműen pártok fölötti eszme. Ezért sem politikai pártok közvetlen anyagi támogatását nem fogadjuk el, sem a tőlük eredő esetleges fenyegetésnek, nyomásgyakorlásnak nem engedünk. Mindkettőre volt már példa.

Az elmúlt két évben a Rend humanitárius tevékenysége adományok tonnáiban, forintok tízmillióiban, és megsegítettek ezreiben mérhető, határon innen és túl. És nagyon fontos, hogy az adományokat döntően tagjaink, és az általuk támogató és együttműködő szervezetek bocsátják rendelkezésünkre.

 - Milyen felkészültség és rendi szemlélet szükséges ahhoz, hogy a Nagymesterrel és a Tanácsokkal kellő képpen együtt tudjon működni?

 Komoly segítséget jelent a katonai hierarchia szerint felépülő Ordo Hungariae-ban ellátott pozíciómban az, hogy katonai főiskolát is végeztem, így mind az emberekkel való bánásmódot, mind az egyértelmű feladat meghatározást megtanultam. Egyébként én az a vezetőtípus vagyok, aki nem az „előre", hanem az „utánam" vezényszót adja ki…

Természetesen könnyíti a munkát, ha az embernek vannak még emellett egyéb végzettségei, és több nyelven beszél. Például talán egy kis áthallás, de a rendszer építésében biztosan segít az építész diploma, melyhez a szakdolgozatot szervezésből írtam.

 - Mint Nagyprior, mekkora belefektetett enegrgia szükséges ahhoz, hogy lovagként és egyben a Nagymester helyetteseként is helyt álljon? 

A szabadidőmet mindenképp kitölti. Cégvezetőként, szerencsére, magamnak osztom be a feladatok ellátásához szükséges időt. Az is jó, hogy a családom a legmesszebb menőkig mögöttem áll, hiszen mi még a hagyományos, összetartó, egymást tűzön-vízen át segítő családmodellt ápoljuk. Így teljes az életem.

A Nagyprior és a Nagymester
A Nagyprior és a Nagymester

- Mit üzenne azoknak, akik potenciális lovagjelöltek lehetnek, csak talán még nem tudnak róla?!

Először is javaslom mindenképpen, hogy a számukra ideológiailag is megfelelő közösséget, lovagrendet, rendet keressék, hogy a kölcsönös csalódás helyett inkább őket is átjárhassa a közösség erejéből adódó sugárzás.

Másodszor: a „lovag" szó jelentése „Krisztus katonája", ezért azt tanácsolom, ne féljenek attól, hogy nem rendelkeznek az összes lovagi erénnyel. Hiszen nyugodtan kijelenthetem, hogy én magam sem ismerek egyetlen ilyen embert sem. Viszont a mi rendünkben közel 130 olyan lovag van, aki törekszik arra, hogy ezeket az erényeket minél magasabb szinten bírja, és természetesen a megbánás és a krisztusi megbocsátás gondolatának útját járja mind a saját magukról, mind a másokról történő véleményalkotásban.

Rendünkről tájékozódásként javaslom, hogy mind a Rend honlapjára, awww.ordohungariae.hu -ra, mind facebook oldalunkra látogassanak el! És, természetesen, olvassák Sigulinszky Laura kiváló újságíró által vezetett blogunkat!

Ordo Hungariae
Ordo Hungariae