Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 17., szombat

21.343 - 1956-os Világ- Emlékbizottság: BESZÁMOLÓ AZ EGRI 1956-OS KONFERENCIÁRÓL V. rész

Feladó: MrSzlisz 
Dátum: 2016. szeptember 17. 11:40
Tárgy: Fwd: VEB, Veb, veb tájékoztató margójára
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Feladó: Dr. Bokor Imre
Dátum: 2016. szeptember 17. 0:55
Tárgy: VEB, Veb, veb tájékoztató margójára
Címzett: Tibor Bakonyi 


TISZTELT OLVASÓK!

     Vitéz lovag (Sic!)  Szíki Károly, önjelölt VEB (veb, Veb) elnök kéjelegve kutakodik olyan régi párttagok  után, aki  valamilyen birodalom küszöbét koptatták Leningrádban és bárgyú elképzelése szerint  a sót nyalogatták Moszkvában vagy Rosztovban, most pedig  „okoskodnak" mind máig 1956 forradalmáról (Sic!).

    A kiugróan nagy hazug Szíki, szokása szerint nem bizonyít semmit, és beleveresedve  erőlködik, hogy  higgyenek neki, bár '56-ban még szopott és cumizott, az akkori viszonyokat  (később) a KISZ-ben ismerte meg, ezért van szüksége  újabb bizonyítékok  felkutatására, amelybe  (mint elnök)  bevonta a VEB–et is, amivel  csupán hazugságainak  számát szaporította, hiszen a  nagyszámú VEB  tagság  zöme, még az sem tudja, hogy  vitéz lovag, Szíki  kitalált  csapatának a tagja.

    A Magyar Justitia Bizottság megsajnálta ezt a szerencsétlen, önmagát ajnározó,  beteges gondolkodású, érthetetlen verseket író, helyesírást és mondatszerkesztést nem ismerő és  önmagát  (több helyen is) ripacsnak nevező  figurát, ezért  megmentve a kutatással járó fáradtságos munkától, a segítségére siet  kommunista elvtársainak bemutatásával. Nem kell messzire mennie,  nem kell kutakodni,  csupán a baráti köreiben nézzen szét,  valamint  irományait nézze át,  órák alatt szép névsort gyűjthet össze.

     RÖVIDEN ÉS TÉNYSZERŰEN

               1/.  Szalay Róbert, egykori MDP- és MSZMP-s tag, Sztálin Akadémiát végzett, politika tiszt (komisszárként  ténykedett),  az '56-os forradalom kezdetén  a tömeghez csatlakozott, a Kilián laktanyában  ténfergett, majd október 24-én este hazament  és ezt követően,-  sehol, senki nem látta. A ruszkik második beavatkozásakor,-   pufajkát öltött magára  és 1957 márciusáig, szovjet katonákkal karöltve  korzózott a Fővárosban.     Máig  is elhallgatott fegyelemsértése miatt kikerült a seregből, de  tanulhatott ez „ELTÉN", majd történelem tanárként két iskolában is  oktatta a fiatalokat a szocialista ízű történelem tanaira. 1962-ben, szeretőjét felbujtatta, hogy lopja el férje szolgálati fegyverét. A rendőrök a fegyvert megtalálták Szalay lakásában, a fali kéménybevezető nyílásban, majd  bírósági tárgyaláson négy évi börtönt kapott.  A rendszerváltozás után,   Für Lajosnak és Raffay Ernőnek  „beadagolta", hogy  koncepciós per szenvedő alanya volt, ezért Für Lajos  utasított engem, (mint a ZMKA  Pk.  tudományos helyettesét), hogy vetessem fel a Zrínyi Akadémia  történelmi tanszékére tanári beosztásba. Néhány hét múlva letiltották a felvételét  elhazudott múltja miatt.

                Szalay ezután több helyre akart „felvételezni" de vagy elutasították, vagy  egy kis idő elteltével kiebrudalták,  Nálam is „kopogtatott", amikor az FKGP katonai kabinet  vezetője voltam. Kapott tőlem belépőt a „fehér házba", mivel én nem ismertem  a  múltját, de Lányi Zsolt  és Torgyán József megtiltották, hogy az FKGP katonai kabinet tagja legyen.  Most valamilyen antikommunista szervezet tagja, Lányival,  Bánkutyval  Szíkivel barátkozik! Egymásra találtak!

                2/ Bánkuty Géza, egykori Sztálin Akadémiát végzett politikai tiszt,  MDP és MSZMP tag,   az '56-os forradalmi szerepléséről annyit mondott  eskü alatt a Floridai Bíróság elnökének, hogy a  szovjetek második bejövetele után a földalatti mozgalom vezetője volt. Hazudott, mert ilyen szervezet nem létezett!   A forradalom alatti cselekedetéből annyit tudni, hogy a Budapesti II. kerületi  Forradalmi  Bizottság irodájából  nemzetőr igazolványt lopott és ÁVH-s barátjának adta. A forradalom leverését követő második szovjet  invázió során, Szalayhoz hasonlóan, ő is pufajkát öltött,  alhadnagyból  hadnaggyá léptették elő. Bánkuty a Honvéd Sport Egyesületben  oldalkocsis motorkerékpár versenyzőjeként, mint Gaál mitfárere két honvéd bajnokságot nyert. 1957 márciusában, érvényes útlevéllel(!!!) Ausztriába utazott,  ott Szabó Miklós  bécsi  BM.-es rezidens  sofőrje és munkatársa let , sőt  nála lakott,  az itthoni belügyi szervek tudtával és jóváhagyásával.

    Annál a Szabó Miklósnál dolgozott, aki meglepő ügyességgel az osztrákokhoz kimenekült forradalmárok istápolását végezte, így például Renner Pétert is ellátta minden jóval, majd rábeszélte, hogy térjen vissza  hazájába, keresse fel  forradalmár barátait és  jöjjenek vissza Bécsbe. Renner Péter hazajött, végiglátogatta  barátait, a BM-es ügynökök minden lépését  figyelték és  mintegy hat főt letartóztattak, akiket Rennerrel együtt 1957-ben felakasztottak. A dolog pikantériája, hogy Renner  Bánkutyval is  tárgyalt, sőt a letartóztatása után, a börtönből egy levelet is írt neki, hogy vigyázzon, mert lebuktak, de az „éber" belügyisek nem foglalkoztak Bánkutyval, sem a Rennerrel történt találkozása után,   sem  a levél átvételekor,  holott akkor már  (állítólag) Bánkuty a földalatti mozgalomban  ügyködött és  otthonát elhagyva  rejtett helyen tartózkodott.  Ez annyira volt rejtett, hogy a börtönben lévő Renner  is tudta a címét, ami már a csodával határos, sőt  a levél kijuttatása is, mert a  letartóztatottak csupán a közvetlen hozzátartozóiknak írhattak levelet  - havonta egyszer – amelynek a tartalmát szigorúan ellenőrizték. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Bánkuty  „beépített" ember volt.   

    Viszont Szabó Miklósnak távozni kellett Bécsből, mert a lebukás veszélye fenyegette,  Bánkuty  tehát az USA-ba emigrált,  de kádárék megbocsátottak neki, mert két év után(!!)  felesége és két gyermeke  engedélyt kapott  az USA-ba való kiutazásra.

    Saját bevallása szerint az USA-ban több munkakörben dolgozott, tanult, az  FBI  ügynöke lett,  majd  1985-ben, egyik napról a másikra  egy  csomagológépeket gyártó üzem került a birtokába, milliomos lett. A rendszerváltozás után hazalátogatott,  a nemzeti szervezetekhez épült be, pénzzel is támogatta őket, Szalayval együtt  elszánt forradalmárokként népszerűsítették magukat és egy ideig  megnyerték  a Für Lajos, Lányi Zsolt,  Antall József és más vezető személyek bizalmát. Floridai  rezidenciájába futószalag szerűen hívta meg  vendégségbe a jobboldali  személyeket tömegét,  az ügyesen  „bepoloskázott"  két szuper  vendégszobájába.   Mint katonatiszt, Für Lajos ajánlására és engedélyével, én is a meghívottak között voltam  (felségemmel együtt), és   vitéz lovag Szíki  Károly  ezt sérelmezte éveken át,   kihagyva   Berki Mihályt, Lányi Zsoltot,  Szalay Róbertet (akinek a fia is ott telepedett le és Bánkutytól kapott házat, gépkocsit, lakberendezést  és munkát), továbbá Ábrahámot, Baloghot, Fehért,  stb., stb.,    mintegy száz személyt, sőt  Beck Tamást is, aki MSZMP tag, sőt  KB tag volt,  az MSZMP KB mellett működő gazdasági Bizottság  vezetőjeként  és Kádár egyik legközelebbi  „pénzes" munkatársaként ismerték.  Egyes, még nem bizonyított  állítások szerint, Beck Tamás  alapozta meg dollár milliárdokkal Bánkuty gazdagságát 1985-ben,   sőt itthon is szerzett neki  két lakást. Beck Tamás ingajáratban volt Florida és Budapest között! Nem kizárt, hogy  előkészítette  a főguruk  nyugodt jövőjét, ha úgy alakul a helyzet, hogy szedni kell az irhájukat az országból. esetleges felelősségre vonás  alól kibújva.

      Most  vitéz lovag Szíki Kátoly  „szerető támogatója". Egymásra Találtak!

              3/   Szili Katalin, echte MSZMP és MSZP tag, a Parlament egykori elnöke,  milliók  „törvényes ?) elherdálásának  sőt  élvezője, akivel vitéz lovag Szíki Károly együtt ünnepelte az USA-ban március  idusának  ünnepét,  a róluk készült  fényképen  ott feszített roggyant nadrágjában  v-l SZ. K., a hírhedt kommunista gyűlölő (szájtépő) hazug VEB  (Veb, veb)-es elnök.

               4-től 30-ig sorolhatnánk még azokat a személyeket, aki hazánk megnyomorításában vezető szerepet játszottak (Kádár, Czinege,   Marosán, stb., stb), akiket a Kiskirályok mundérban és a Vörös vírus c. könyveimben elmarasztaltam, és  vitéz lovag Szíki Károly a védelmébe vette őket, az Egri Törvényszékhez  írt beadványában, egy (hibákkal telehintett) listán  tette szóvá, hogy elárultam (?!)   ezeket az elvtársakat.  

                És ez a VEB elnök  áll ki most a pusztaság szélére, és szórja rám az átkait, semmit sem bizonyítva, de fondorlatosan  rágalmazva, hogy a  tájékozatlanokat megtévessze.   Bár nagyon sokan  hazugságok hangoztatásával jutottak  előbbre,   Szíki már túlhazudta magát és sikerélménye  soha nem lesz, tanulni kellene neki Bánkuty és Szalay elvtársainak történetéből négy pert indítottak ellenem, mind a négyet elbukták! Nem volt igazuk!  No somment!

                                                                                                                                                        Közreadta:

                                                                                                                                            (Prof. Dr. Bokor Imre)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif


Az 1956-os Világ- Emlékbizottság hírei

BESZÁMOLÓ AZ EGRI 1956-OS KONFERENCIÁRÓL V. rész

 

- 1956 igazolt forradalmára megszólal-

 

Szalay Róbert, a történelem mestere szólt hozzá az egri 1956-os  konferenciához.

Megszoktuk, hogy régi  kommunista párttagok, akik a moszkovita birodalom küszöbét koptatták Leningrádban,nyalogatták a sót  Moszkvában, Rosztovban, majd hazavánszorogtak és tuti-tisztségekbe emelkedve elkezdtek okoskodni, okoskodnak mind máig 1956 forradalmáról.

Sajnos megcsúszott a kuplung ezekben az elvtársakban, akik az '56-os forradalom idején azt sem tudták, hogy volt valami történés Magyarországon, vígan kergették a maruszjákat vagy leitták magukat vodkával a csillagtalan ég alját.

A VEB ezzel a szegmenssel is foglakozik és felderítést indított, miféle figurák érkeztek honunkba a forradalom vérbe fojtását következően. Néhány alakról már tudunk, de a levéltári anyagok feldolgozása még kis időt vesz igénybe.

Szalay Róbert kiváló történelem tanár, aki a forradalom napjaiban közelről ismerte a forradalmat, nem úgy, mint néhány MSZMP pártkönyves, kik csak hírből hallottak a forradalomról, nos ez a példás sorsú ember, akire fújtak a komcsik hideget meg meleget is, ez a példás könyvíró megszólalt az egri konferenciával kapcsolatosan.

Szalay így kezdi levelét, melyet a VEB-hez címezett:

 

Ha azért, hogy meghiúsítsd ezt a konferenciát, akkor igazi hazafias tettet hajtotok végre, mert A Rainer M János vezette "konferencia" /?/ egy …manőver lesz a forradalom igaz történetének elhallgatására, meghamisítására.
Ugyanis Rainer M.J. annak az "56-os Kutatóintézetnek /?/ az Igazgatója, amit Soros György pénzén  hoztak létre, és a Horn, Medgyessy, Gyurcsány kormányok sok ….támogattak. Az Intézet  tagjai kivétel nélkül elkötelezett un. reform-kommunisták…, liberális kozmopoliták voltak.
Ha azért küldted, hogy együtt kívánsz működni ezzel a társasággal, akkor nagy hibát követsz el, mert a VEB nevével hitelesíted a történelemhamisítást!
Vigyázz!!! …Amit leírnak, vagy mondanak, az mind igaz, és talán még néhány jóhiszemű, igaz embert is meghívnak előadónak, a hitelesség látszatáért. Azonban elmarad a lényeg! Annak kiemelése,   az, hogy 1956 a XX. század legnagyobb antikommunista és szovjetellenes  fegyveres forradalma volt, és ennek a forradalomnak  hősei, hősi halottai és mártírja nem az a néhány un. reform-kommunista volt, akiket Kádárék a hatalomért való marakodás során kivégeztek és a Hősök Terén "szentté avattak". Ezek a kommunisták és társaik, a forradalom legádázabb ellenségei, a kibontakozás sunyi fékezői, végső soron a forradalom árulói voltak!

Ezt kellene egy konferencián bemutatni!
Ezért mellékelek három cikket, mely az elmúlt években a nemzeti lapokban és honlapokon megjelent.
Akkor tennél jót a forradalom évfordulójának emlékezetével, ha ezeket az írásokat sokszorosítanád és a konferencia alatt terjesztenéd, és  a VEB honlapján közölnéd.  / Ha a nevem zavar, nyugodtan elhagyhatod és  "56-os Figyelő" aláírással tennéd fel. /
Az írások minden mondatát, cáfolhatatlan tények és eredeti dokumentumok anyaga hitelesíti!

 

Eddig terjed a kommunisták célkeresztjébe állított Szalay levele.

Következőkben a hivatkozott mellékleteiből is küldünk ennek a nagyszerű hazafinak, aki ma is vívja bátor harcát azokkal szemben, akikben megcsúszott a kuplung!

 

Vitéz lovag Szíki Károly, Aranyérdemkeresztes színművész