Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 24., szombat

21.387 - Az Országgyűlés megfogadta a bizottság tanácsát: dr. Mengyi Roland képviselő úr mentelmi jogát felfüggesztette.

Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2016. szeptember 22. 18:41
Tárgy: Mentelmi jog felfüggesztve
Címzett: jozsef@kutasi.euBűnszövetségben és bűnsegédként elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete, vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés bűntette, valamint bűnszövetségben és bűnsegédként elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezte Polt Péter legfőbb ügyész Mengyi Roland fideszes parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

2016. szeptember 22. 13:35
A nyomozati iratok alapján valószínűsíthető, hogy a magát Voldemort nagyúrnak szólító Mengyi Roland „Alkotmányos költségként" kenőpénzt a szociális szövetkezeteket képviselő vállalkozóktól annak érdekében, hogy EU-s pályázatot írjanak ki, és azon  pályázatot nyerjenek. 
A legfőbb ügyész átirata szerint: Mengyi Roland tisztában volt azzal, hogy az ő közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2015-ben kiírt Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében című pályázati felhívásra jelentkező,  vele kapcsolatban álló elkövetői körhöz tartozó szövetkezetek által benyújtott pályázatok nem valós tartalmúak. Tisztában volt azzal is; hogy az elkövetőknek nem célja a pályázatok eredeti célkitűzéseknek megfelelő megvalósítása, valódi céljuk a fiktív számlákat kibocsátó cégek bevonásával az 500 millió forint támogatási összeg túlnyomó részének - a rendelkezésre álló adatok szerint 90 %-ának – a jogtalan megszerzése volt. Az így megszerezni tervezett összeg elosztását a nyomozás adatai szerint döntően Mengyi Roland határozta volna meg, érdekkörében osztották volna el, amelyből ő maga is részesült volna.
A Mentelmi bizottság az ügyet a 2016 . szeptember 12-i ülésén tárgyalta. A legfőbb ügyész átirata indítványozta dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette, bűnszövetségben bűnsegédként elkövetett, különös nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt.
Az ülésen részt vett Mengyi Roland is, aki elmondta, hogy „ami a legfőbb ügyészi átiratban tényállásként vele kapcsolatban szerepel, az nem igaz", és kérte mentelmi jogának felfüggesztését, annak érdekében, hogy az igazság kiderüljön. 
Dr. Vejkey Imre  a Mentelmi bizottság elnöke hangsúlyozta:  - A Mentelmi bizottság közvádas ügyekben folyamatosan a mentelmi jog felfüggesztését javasolja, mivel ez szolgálja az Országgyűlés tekintélyének megóvását, illetve az érintett képviselő érdeke is egyértelműen azt kívánja, hogy a gyanú megalapozottsága, vagy alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásban tisztázódjék. Mindezekre tekintettel a bizottság tartózkodás és ellenszavazat nélkül azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel.Erről az Országgyűlés vita nélkül határozott.
 Az Országgyűlés megfogadta a bizottság tanácsát: dr. Mengyi Roland képviselő úr mentelmi jogát 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette.
Bartha Szabó József