Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 25., vasárnap

21.390 - Piliscsaba > Önkormányzati TestületÖnkormányzati Testület
2016-01-25 15:23:56

Farkas András polgármester
1979-ben születtem. A pesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen folytattam tanulmányaimat. Építészmérnök és ipari formatervező végzettséggel rendelkezem. Anyai ágon családom 1900 óta él Piliscsabán. Nős vagyok, gyermekeim, Aliz és Dorka révén immár az 5. generáció lakik a településen. A közösségért felelősséget érző gondolkodást kaptam örökül felmenőimtől és ezt kívánom tovább adni gyermekeimnek is. Több évig éltem Budapesten, így bár gyermekkorom óta ismerem Piliscsaba minden szegletét, régi és közelmúltbeli történetét, átéltem a betelepülők életérzését is. Tíz esztendeje, 2004-ben hoztam létre két építész barátommal tervezőirodánkat. Az évek során kisebb középületektől több száz lakásos társasházakig számos épület tervezésében nyílt lehetőségem részt venni, Magyarország számos pontján áll általunk megálmodott épület. Német és angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, olaszul alapfokon beszélek. 2009-2010 között önkormányzati képviselő voltam, Piliscsaba Településfejlesztési Bizottságának alelnöke, majd elnöke. 2009-ben alapítottam társaimmal a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) piliscsabai alapszervezetét, amelynek kezdettől fogva elnöke vagyok. 
Bácskai Beáta alpolgármester
Telefon: 06-70-456-3851 E-mail: bacskai.beata@t-online.hu
Végzettség: külkereskedelmi technikus, kozmetikus
Szakmai tapasztalat: 22 éve vállalkozó, az ONYX Szépségszalon tulajdonosa
Rövid bemutatkozás: Családom kilencven éve, jómagam születésemtől, 43 éve élek Piliscsabán. Férjemmel két gyermeket nevelünk. Vállalkozásom révén folyamatos, napi kapcsolatban állok Piliscsaba lakóival. Tagja vagyok a Piliscsabai Céh Egyesületnek.
Célok, elképzelések: Részese akarok lenni a falu fejlődési pályára állításának, ennek során szerepet vállalok a fejlesztési elképzelések kimunkálásában és megvalósításában. Szeretnék részt venni a helyi összefogás megteremtésében, a közös tenniakarás kialakításában. Az aktívabb és minőségibb közélethez hagyományaink, nemzetiségi szokásaink és a jószomszédi kapcsolatok megfelelő alapot adnak. Településünk fejlődése nem csak pénz kérdése. Piliscsaba gazdag az emberi erőforrásokban, ezért támaszkodjunk bátran humán adottságainkra a jövő kialakításánál.
Simon Gyula
Közrendvédelmi Tanácsnok
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság (FEB) tagja
41 éves vagyok, párommal és 3 éves kisfiammal lakom Piliscsaba Fő utcáján lévő családi házunkban. Református vallású, jobboldali ember vagyok. Helyben dolgozom a B –Angel Biztonsági Szolgálatnál csoportvezetőként. Mindig is Piliscsabához kötődtem, a rendszerváltás óta dolgozom a községért, a kilencvenes évek elején a Piliscsabai Fiatalok Egyesületének voltam elnöke, és részt vettem a helyi FIDESZ megalapításában is. 1995-ben az újjászerveződő Piliscsabai Polgárőrség tagsága az egyesület alelnökének választott meg, ezt a posztot a mai napig betöltöm, e közel 20 év alatt sikerült Piliscsabából Pest Megye egyik legbiztonságosabb települését csinálni, melyben személyesen is komoly részt vállaltam. A választópolgárok bizalmából 2006 óta vagyok képviselő, jelenleg Közrendvédelmi tanácsnokként, valamint a fejlesztési bizottság tagjaként dolgozom a testületben.
Rozovits Ferenc
Környezet és Természetvédelmi Tanácsnok
Humánszolgáltató Bizottság (HB) tagja
Tősgyökeres csabai család gyermekeként, 1952-ben születtem. Két egyetemista fiammal és szerető feleségemmel a Deák Ferenc utcában élünk. Hitünket rendszeresen gyakorló római katolikus család vagyunk. Vadgazdálkodási szakmérnök, állattenyésztési mérnök és mérnöktanár végzettségekkel rendelkezem. 43 éves munkaviszonyomból 28 évet dolgoztam az államigazgatás különböző szintjein, elsősorban természet-, valamint környezetvédelemmel és zöldfelületi gazdálkodással foglalkoztam, de 10 évig tevékenykedtem településünk polgármesteri hivatalában, mezőgazdászként. Elsődleges céljaim, hogy megvédjük Piliscsaba természeti életközösségeit, folytassuk közműveink és útjaink kiépítését, illetve megoldjuk településünk vízelvezetési problémáit.
Schromeisz János
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság (PEB) Elnöke
1961-ben születtem Dorogon. 1980-ban Esztergomban érettségiztem, majd a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki szakát végeztem el. 1993-ben saját vállalkozásba fogtam, majd két éve egy újabbat alapítottam. Mindkét cégemben mikrohullámú hálózatokkal kapcsolatos munkákat végzek, napelemek telepítését is tervezem. Piliscsabához édesanyám és számos rokonom révén kötődöm, 2008 óta élek itt. Több helyi közösségben veszek részt aktívan, mint a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete, a Táncház Egyesület és az egyházközség. Megválasztásom esetén különös figyelmet szentelnék a helyi közösségek erősítésére, a hagyományőrzése és a helyi munkahelyteremtés kérdésére. 
Tázer Marianna
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság (PEB) - Elnökhelyettes
Kretz Roland
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság (FEB) elnökhelyettes
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság (PEB) tagja
1972-ben születtem, tősgyökeres piliscsabai sváb családban. A kétkezi munka szeretetét és mesterfogásait édesapámtól tanultam meg, családunk kapcsolata a fával nemzedékek óta fennáll. Több mint 15 éve saját vállalkozásomat irányítom, amely külső és belső nyílászárók gyártásával foglalkozik. Tagja vagyok a piliscsabai Céh Egyesületnek. Céljaim között szerepel a településközpont (Óváros) érdemi fejlesztése és valódi vállalkozóbarát környezet kialakítása. Különösen fontosnak tartom továbbá, hogy útjaink szilárd, biztonságos burkolattal rendelkezzenek, illetve, hogy civil szervezeteink véleményei nagyobb súllyal essenek latba az önkormányzati döntések meghozatala előtt.
Mocsári Dezső
Humánszolgáltató Bizottság (HB) elnöke
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság (PEB) tagja
Foglalkozása: tanár.
Munkahelyem a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Célom a község területi egységének megőrzése, az élet lehetőségének megőrzése, lehetőség szerint fejlesztése elsősorban a humán erőforrások kibontakoztatásával.
Az ENSZ Bizottság feladata és tevékenysége: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel: - az egészségügyi ellátás színvonalának megőrzése, fejlesztése - a községben folyó szociális tevékenység figyelemmel kísérése, támogatása, adott esetben szervezése - a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörben határozatok hozatala egyes szociális ellátások tekintetében, mint a házi betegápolás, átmeneti segélyek, gyermekétkeztetési támogatások terén. - idősek karácsonyi megajándékozásának szervezése
1953-ban születtem Budapesten. 8 éves korom óta folyamatosan Piliscsabán élek. Villamos üzemmérnök és mérnök tanári diplomám mellett középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezem. Eddigi négy munkahelyem közül három Piliscsabán volt, most a Ward Mária iskolában tanítok. Külön megtiszteltetés számomra, hogy az egy éve önállósult evangélikus gyülekezetben felügyelőként szolgálhatok. Nős vagyok, feleségem Szeder Erika szociálpedagógus. Három felnőtt gyermekünk van, a „legkisebb" is már 20 éves. Részint a hivatásomnak, részint az itt eltöltött éveknek köszönhetően mondhatom, hogy viszonylag sok embert ismerek a faluban. Az elmúlt tizenhat év történései megváltoztatták lakókörnyezetünket és életvitelünket is. Eredmények mellett hátrányok is jelentkeznek bőven. Most csak két dolgot említenék, amelyek részint összefüggnek egymással. Az egyik a falu szellemi egységének, az együtt gondolkodás igényének, készségének a hiányosságai. Több, egymással kiengesztelhetetlen csapat áll szemben. Ez lehetetlenné teszi faluért való hathatós munkát. Az egységről nem beszélni kell, hanem kellő alázattal fordulni a másik felé. A másik nagy probléma a községi iskolai – óvodai helyzet. El kellene jutnunk addig, hogy a község iskolája a szülőknek és a gyerekeknek is vonzó, szellemi műhely legyen. Így tere lenne a közös gondolkodásnak, egymás megértésének. Ezért dolgoztam eddig is, szeretném, ha már valami eredménye is lenne a munkámnak.
Styevola István
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság (TÜKIB) elnöke