Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 8., csütörtök

21.325 - Élezik a pengéket! 2016. szeptember 12-én, hétfőn, kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2016. szeptember 7. 12:56
Tárgy: Élezik a pengéket!
Címzett: jozsef@kutasi.eu


Szeptember 12-én, hétfőn, kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka. 
Szorgalmas félévnek néz elé a Tisztelt Ház.
 

Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz)

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 

FIDESZ

Lázár János, Pócs János, Dr. Völner Pál

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról.

Szövege: PDF

Révész Máriusz

Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról.

Szövege: PDF

Boldog István

A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Dr. Vitányi István, Dr. Tilki Attila, Gelencsér Attila, Tiffán Zsolt, Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Papcsák Ferenc, Vigh László

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Dr. Tapolczai Gergely, Nyitrai Zsolt

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 

BIZOTTSÁG 

Költségvetési bizottság

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról.

Szövege: PDF

Honvédelmi és rendészeti bizottság

A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról.

Szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Igazságügyi bizottság

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 

KORMÁNY 

Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról.

Szövege: PDF

Nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Igazságügyi miniszter.

A polgári perrendtartásról.

Szövege: PDF

Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Nemzetgazdasági miniszter

 Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Igazságügyi miniszter

 Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

Szövege: PDF

 Belügyminiszter

 A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről.

Szövege: PDF

 Igazságügyi miniszter

 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Nemzeti fejlesztési miniszter

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.

Szövege: PDF

Közigazgatási és igazságügyi miniszter

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

 

MSZP 

Dr. Tóth Bertalan, Dr. Józsa István

Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Dr. Tóth Bertalan, Burány Sándor

Az üzemanyagárak indokolatlan áremelésének megakadályozása érdekében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.

Szövege: PDF

Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Dr. Varga László

Az Országos Mentőszolgálat megfelelő működéséhez szükséges törvénymódosításokról

Szövege: PDF

Dr. Tóth Bertalan

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról.

Szövege: PDF

Bangóné Borbély Ildikó

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László, Bangóné Borbély Ildikó

A gyermekhospice ellátást nyújtó intézmények zavartalan működéséhez szükséges törvénymódosításokról.

Szövege: PDF

 

JOBBIK

Szávay István, Farkas Gergely, Dúró Dóra

A külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Dr. Lukács László György

 A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Sneider Tamás

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Szilágyi György, Dúró Dóra

 A klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése érdekében a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Dúró Dóra, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György

 Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Mirkóczki Ádám

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Hegedűs Lorántné

A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

Szövege: PDF

Sneider Tamás

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Kulcsár Gergely, Mirkóczki Ádám

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Dr. Lukács László György

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 

LMP 

Sallai R. Benedek

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítési tilalmának kimondásához szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

Ikotity István, Sallai R. Benedek

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek a hírközlési tornyok és antennák telepítésérének korlátozására irányuló módosításáról.

Szövege: PDF

 Dr. Szél Bernadett

 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

 Dr. Szél Bernadett

 Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

 Sallai R. Benedek, Dr. Szél Bernadett

 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

Sallai R. Benedek

Egyes törvényeknek a városi közparkok és települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról.

Szövege: PDF

 

MSZP-LMP 

MSZP: Tóbiás József, Harangozó Tamás, Dr. Molnár Zsolt

LMP: Dr. Schiffer András, Dr. Szél Bernadett

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása.

Szövege: PDF

 

FÜGGETLEN

Dr. Oláh Lajos

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Szabó Szabolcs

A környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező garanciáról.

Szövege: PDF

 

Szabó Timea

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása.

Szövege: PDF

Szabó Szabolcs

Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről.

Szövege: PDF

 Szabó Timea

 A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül helyezéséről valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításáról szóló törvény módosításáról.

Szövege: PDF

 Varju László

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról.

Szövege: PDF

Szabó Szabolcs

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról.

Szövege: PDF


Bartha Szabó József