Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 20., szombat

2.762 - Őseim a ti őseitekhez hasonlóan évszázadokkal ezelőtt ezt az országot választották hazájuknak.

Von: Kovács István

Gesendet: szombat, 2009. június 20. 12:48
An:
Kutasi József

 

Egy kisebbségi (sváb) levele zsidó és cigány polgártársaihoz

 

Őseim a ti őseitekhez hasonlóan évszázadokkal ezelőtt ezt az országot választották hazájuknak. Mivel minket senki nem kényszerített arra, hogy itt éljünk, ezért jogosan várta és várja el a befogadó ország, hogy elfogadjuk: első a magyarok érdeke. Mi svábok nem érezzük magunkat elnyomottnak, hiszen beszélhetünk, tanulhatunk németül, ápolhatjuk hagyományainkat. Ahogy ti is.

 

Véleményem, hogy téves az a gondolat, mely szerint, mint befogadó ország, legyen első a magyarok érdeke. Ha a magyar történet elemzésébe kezdünk, láthatjuk, hogy már a magyarok ősei is befogadók voltak, és tudtak, mert akartak más nemzetek polgáraival együtt élni!  A magyarok úgy vélik, hogy mindenkinek érdeke legyen a tisztesség és a hitelesség, közösen vessük meg a történelmet hamisítókat, a kizárólag mások leigázásán, megalázásán fáradozókat. Bizony nevén kell nevezni azokat a kisebbségeket, amelyek nem csak Magyarországon, hanem az egész világon erőszakkal próbálnak másokat leigázni. És ezek nem a többségi, hanem a kisebbségi zsidók! Őket sajnálatos módon, igaz a zsidókkal ellentétben a műveletlenségük miatt, a cigányok követik.

Természetesen nem felejtettük el azt a sötét, kommunista korszakot, amikor a svábokat tömegesen deportálták, málenkij robotra hurcolták őket, házaikat elvették, sokukat névmagyarosításra kényszerítették. Akkor persze liberálisok, fajvédők, népszavás idióták nem tiltakoztak. Gusztosokban és mohácsikban nem keltett félelmet a Munkásőrség, a kommunisták felfegyverzett, bakancsos, egyenruhás párthadserege.

 

A leírt tetteket (lehet, hogy elfogult vagyok) nem a magukat magyarnak valló „sápadtarcuk”, hanem a már azon időszakban aljasul viselkedő zsidók követhették el. Mint ahogy az oroszországi zsidó többséget a zsidó kisebbség írtatta ki, az ukrán társadalom polgárait is a vörös színű orosz zsidók éheztették halálra. Mára már kiderült, hogy a Katyin-i vérengzést (lengyelekkel szembeni tömegirtás) is a vörös színű orosz zsidók rendelték el, mint ahogy a II. világháború kirobbanásához is a német-orosz zsidók közötti irigy konfliktus játszott szerepet. Tudjuk, hogy az 56’-os eseményeket a magyarországi kisebbségi zsidók kérésére verték le az oroszországi vörös zsidók segítségével, miközben az amerikai kisebbségi zsidók utasítására nem lehetett spanyol hazafiaknak Magyarországra jönniük, a Magyar Forradalmat segíteni. Tudjuk, hogy a palesztin gyermekeket vigyorogva lemészárolók is a zsidók! És tudjuk, hogy a magyar média hazug képviselői, a magyarokat leigázni, meghódítani akarók, a magyar gazdaságot szándékkal tönkre tenni akarók ma is a gyalázatos zsidó szervezők! Igen ők azok az aljas, sunyi ember formájú állatok, akik bennünket még mindig gyaláznak!

De nem szabad megfeledkezni azon valóban tisztességes zsidókról, zsidó családokról, akik a XVIII-XX. században a magyar ipart és mezőgazdáságot világhírűvé tették, akik valóban EMBEREK voltak! Sokat köszönhetünk nekik.

 

Nagyszüleimtől is mindent elvettek. Anyu így lett Brauer helyett Bányai, és ráadásként a középiskolából is kirúgták. Mégsem lettek megélhetési bűnözők. Kemény munkával elölről kezdték az életüket, ahogy még nagyon sok sváb. Híresek is a svábok a spórolásukról. Persze országokat még ma sem tudunk felvásárolni.

Ami akkor történt Magyarországon, az valóban gyalázatos tett volt.

 

Vallom, hogy minden fajnak, rassznak, etnikumnak és nemzetiségnek vannak jellemző tulajdonságai. Nem vagyunk egyformák. Ez a különbözőség az egyik fontos része a kriminológiában alkalmazott profilalkotásnak.

Sajnos, minden fajban megtalálhatóak az emberi és embertelen tulajdonságok. A zsidókból most ellenőrizetlenül tőr fel az állati ösztön, mely a végüket is jelentheti!

Milliárdos ingatlan panama, tőzsdespekuláció - zsidóbűnözés.

Azért csatlakoznak hozzájuk a cigányok, és a sápadt arcú politikusaink is, akik miatt, és helyettük szégyenkezhetünk.

 

Színesfémlopás, emberölés különös kegyetlenséggel 200 Ft-ért, csoportosan elkövetett garázdaság kapákkal és kaszákkal felfegyverkezve - cigánybűnözés.

Ne feledjük, hogy a cigányok többsége szeretne tisztességesen élni, dolgozni, sajnos ezt a zsidók nem hagyják, és megélhetési bűnözésre kényszerítik őket, a korrupciót háttérből irányító, röfögve kuncogó szdsz-es támogatásával.

Ha majd a svábok között is elszaporodik egyfajta bűnelkövetési módszer, én nem fogok tiltakozni a svábbűnözés szóösszetétel használata miatt. Sőt, elsőként fogok elhatárolódni a bűnöző életmódot folytató sváboktól.

Ismerve a magyarországi kisebbségben élő nemzetiségeket, (nem csak a Svábok vagy Görögök) hiszem, hogy ők mindig emberként fognak viselkedni a befogadó országban.

 

Fiamat a tisztességes, becsületes életre nevelem. Kitűnő tanuló és nem szokott "gyerekcsínyt" elkövetni.

Zsidók és cigányok! Szörnyű lehet itt élnetek, hiszen mindenkit gyűlöltök, és nem értitek, miért gyűlöl meg benneteket mindenki. Vajon én, mint sváb származású, miért nem érzékelem a kirekesztést? Mert mi elfogadtuk a szabályokat.

A zsidó kisebbség jelenkori önző, irigy, tisztességtelen eszközökkel uralkodni akaró magatartása mindenkiben gyűlöletet, ellenszenvet vált ki, és nem csak Magyarországon

 

Megszerettük ezt az országot, Magyarországot a hazánknak tekintjük. Ti csak egy gazdatestnek, amin parazitaként élősködtök.

Lehet szeretni ezt az országot, lehet szeretni zsidó és cigány többséget, a különböző nemzetiségek képviselőit, azokat, akik emberek tudnak, akarnak maradni, akik együtt akarnak élni, és tisztelik a másikat. De akik a mások kárára akarnak élni, élősködni, azokat ki kell taszítani, el kell üldözni!

Ha nem érzitek itt jól magatokat, gondoljatok ex-miniszterelnökötök szavaira: "El lehet innen menni! ".

Igen, ehhez tartsák magukat a beilleszkedni, közösségben élni nem tudók, nem akarók, a politikai szemétdombot létrehozókat segítők! Magyarországnak nem egymást tönkre tevő, hanem baráti közösségekre van szüksége.

 

Ritzel Rita és Kovács István

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------