Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 29., hétfő

2.812 - dr. Halász József munkája nyomán: Magyarország örökké szabad

Von: Andrea Perjés

vasárnap, 2009. június 28. 15:35
An: Kutasi József
Betreff: EGY AZ ISTEN, EGY A NEMZET!

dr. Halász József munkája nyomán

/www.szksz.hu/

Örök szabadság

A természetjogot globálisan értelmező gyarmatosító törekvésnek természetes alternatívája a Szent Korona eszmén alapuló szakrális Szabadság alkotmány alapelve, mi szerint  minden nemzet és minden ember függetlensége szent és sérthetetlen, mert minden nemzet örökké szabad.

 

szkszzaszlok

 

Magyarország Szent Korona eszme szerinti

Szabadság Alkotmánya

1. §   Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera)

2. §     A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas)

a)    A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.

b)    Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

3. §     Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum)

A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

a.)               Nem semmisítheti meg a birtokot.

b.)              Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

c.)               Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.

4. §     Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae)

5. §     Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resistendi et contradicendi)

 

Ezt a szakrális alkotmányt őrizte meg és mentette át évezredeken keresztül a magyarság a Szent Korona eszmében. Ez az eszme, amelyet minden diktatúra legfőbb ellenségének tekint, hiszen ez képes egyedül megvalósítani az igények és lehetőségek harmonikus fejlődését, vagyis az Isteni Szabályrendszert.

Szent Koronát szolgálók

tel:06-20-3921139

pandreaszksz@gmail.com

Posta cím: P.A. 1519 Bp. Pf.:294

www.szksz.hu

Támogatói szsz.:

ERSTE 11600006-00000000-26911429

 

A kastélyokat is dobra vernék

A vagyonkezelő a felbecsülhetetlen értékű ingatlanok eladását sürgeti 2009. június 27. 05:30 Magyar Nemzet

 

Tíz állami tulajdonban lévő kastély privatizációját kezdeményezte Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.

vezérigazgatója Hiller István kulturális miniszternél, mert szerinte az épületek "állami pénz hiányában fokozatosan romlanak". - Az elhanyagolt állapotú műemlékek megfelelő állapotban tartására a piaci hasznosításukat látjuk egyedüli megoldásnak - olvasható Tátrai Hillernek írott levelében, amelyben leszögezi, ez a koncepció élvezi a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal támogatását is.

 

A nemzeti vagyonkezelő vezetője a hasznosítás beindítása miatt javasolta, hogy a már folyamatban lévő, kastélyokra irányuló uniós pályázatokat függesszék fel. Tátrai Miklós megjegyzi azt is, hogy a tíz épület (amelyekhez természetesen nagy kiterjedésű parkok is

tartoznak) közül öt (a tatai, a dégi, a füzérradványi, a lovasberényi és a fertőrákosi) a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (MNG) vagyonkezelésében van. Az MNV vezérigazgatója a szervezet kiiktatása céljából arra kérte Hiller Istvánt, hogy járuljon hozzá a vagyonkezelés felmondásához. Az MNG igazgatója az MNV vezetőjének levelét minősíthetetlennek, érvelését pedig ostobának tartja - további részletek a Magyar Nemzet szombati számában.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------