Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 30., kedd

2.835 - Dr. Bokor Imre> Király Béla kontra Bokor Imre!-Videó! http://krokotanarur.hu/2009/Bokor.wmv

Von: Dr. Bokor Imre
Gesendet: kedd, 2009. június 30. Juni 2009 07:09
An: Kutasi József

Betreff: Király Béla kontra Bokor Imre!-Videó! http://krokotanarur.hu/2009/Bokor.wmv 

 

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Dr. Pataki Árpád Tanácselnök Úrnak BUDAPEST Markó u. 27. Tisztelt Tanácselnök Úr!

  Dr. Király Béla ny. honvéd vezérezredes felperes képviseletében, dr. Wagner László ügyvéd úr által benyújtott 19.P.25.414/2008.3. sz. keresettel szemben, az alábbi észrevételeket terjesztem elő:

    1/ A felperes részéről sérelmezett (Nemzetőr c. lapban megjelent) „Bokor-csokor, Milyen ország az?” c. cikkem minden mondata és szava bizonyítható tényeken alapul. Király Béla gyakorlatilag végig ügyeskedte (mások rovására vagy vesztére) katonai szolgálati életének  jelentős részét. Gátlástalanul hazudott mindenkinek, és mindig oda állt, ahol előmenetelt, elismerést és anyagi hasznot remélt elérni.

    2/ Hazugságait már   Szálasi kiszolgálásával kapcsolatos történeteivel megkezdte, mert bizonyítható, hogy önként állt Szálasi szolgálatába,  és saját elmondása szerint is:  önként vállalkozott Kőszeg védelmére,   miközben számos helyen azt hangoztatta, hogy  nem Szálasit szolgálta ki, hanem ellene  dolgozott...

     1945. március 29-én, 09.00-kor eligazításra hívta a Kőszeget védő zászlóalj  tisztjeit. Az eligazításon megjelent tisztek előtt  kijelentette, hogy 09.30-kor vitéz Kubicza Kázmér vezérkari ezredes  tart  eligazítást, mert neki el kell menni szemrevételezésre (?).    Majd harcra buzdítva a zászlóaljat, eltulajdonította Paraj százados gépkocsiját (és a tulajdonosnak a gépkocsiban lévő  holmijait), harmadmagával (fehér zászlót kitűzve) átment a  várost támadó szovjet  alakulathoz,  magával vitte a zászlóalj okmányait, beleértve a védelmi körzet (Szilvási Lajos  műszaki hadnagy által készített) aknatelepítési tervét is.  Király Béla tehát dezertált(!) és elárulta saját  bajtársait!

    3/ Ezt a tettét  (később)  - több változatban, számos helyen  és fórumon -, úgy adta   elő, hogy ő volt a Kőszeget védő dandár parancsnoka, és 1500-2000 katonát, valamint 20 löveget vitt át a szovjetekhez, megóvta a várost a pusztulástól,  mert ott  egyetlenegy lövés sem dördült el.

    A valóság: Kőszegen nem volt dandár(!) (a Magyar Királyi Honvédség nem rendelkezett ilyen szervezettel), Kőszeget súlyos légi és tüzérségi csapások érték, a zászlóalj vesztesége pedig l73 fő volt(!), alig egyharmaduk tudott áttörni a szovjetek gyűrűjén és Ausztriába távozni. Ezek a hősi halottak (és a  polgári lakosság ismeretlen  nagyságrendű áldozatai) nagyrészt Király Béla  lelkiismereti "számláját" terhelik! 

    A Kanadába emigrált Detre Gyula (ma is élő) főhadnagy megírta Kőszeg védelmének és Király Béla eljárásának történetét (vitéz Detre Gyula  László : TÖRTÉNELEM KÖZELRŐL, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2007.),  Ebben a  műben, valamint az 1944-45-ben készült zászlóaljnaplóban,  hónapra, napra és óra/percre rögzítve vannak a Kőszeg védelmével kapcsolatos események ( a zászlóalnapló teljes anyaga fellelhető  a Hadtörténeti Intézet és Múzeum levéltárában. (1. sz. melléklet, kivonat a Kőszeget védő zászlóaljnaplóból).

    4/  Király Béla egyik nagy hazugságát képezte és képezi ma is, hogy a Nemzetőrség főparancsnokának nevezte  és  nevezi   magát, holott nem kapott kinevezést erre a posztra,   (2. sz. melléklet, kivonat  dr. Kiss István nyugállományú rendőr vezérőrnagy  feljegyzéséből  6., 7.,  15., 16., 18.,  20., oldalak). Király Bélát a Nemzetőrség tiszteletbeli elnökévé  választották meg  1956. október 29-én a Deák téri BM főosztály  forradalmi tanácsot választó gyűlésén, ahonnan  még aznap este egy bizottság tagjaként átment a parlamentbe és  Nagy Imrét, valamint Vass Zoltánt akarta meggyőzni arról, hogy hozzanak létre egy Nemzetőr Főparancsnokságot. Nagy Imre  elzárkózott   ilyen főparancsnokság létrehozától.  Két nappal később (október 31-én) a Minisztertanács kinevezte Király Bélát Budapest katonai parancsnokává,  aki ezt a  kinevezést elfogadta.  A  külső övezet parancsnokává pedig Márton András ezredes kapott kinevezést,  és ezzel a beosztásával Király Béla  alárendeltségébe került.  3. sz. melléklet, A Forradalom  Hangja c. kiadványból).   

      5/  Király 1956. november 4-én 45-50 fős nemzetőrrel   (mint Budapest  kinevezett (!) katonai parancsnoka dezertált a fővárosból (a Deák téri objektumból), és  a Szabadság hegyre, majd Nagykovácsin át Ausztriába távozott. Sem a budapesti, sem a vidéki nemzetőröket nem tájékoztatta szándékáról.

        Meg kell említeni, hogy Márton ezredes sem tudott Király távozásáról,   Vagyis: Budapest kinevezett katonai parancsnoka a katonáit is cserben hagyta!     (4. - 5. sz.  mellékletek,  Kenessey Csaba nemzetőr dandártábornok és Dömötör Zoltán  nemzetőr altábornagy  feljegyzései).

    Később (sajtóban, rádióban, tévében és különféle fórumokon adott nyilatkozataiban,- többek között az MTA Mindentudás Egyeteme c. rendezvényén) egymásnak ellentmondó, egymástól élesen eltérő kitaláció hangoztatásával kreált a dezertálásából hősi tettet  önmaga számára, (egyszer  négyszáz fővel és nyolc harckocsival törte át a szovjetek Budapest körüli gyűrűjét, egyszer egy biztosító zászlóaljat nevezett meg elvonuló erőnek, majd „megemelve a létszámot” nemzetőr ezred élén hagyta el a várost, végül pedig több ezer (!) nemzetőrrel menetelt Nagykovácsi és Ausztria felé.

        

1956. december 30-án,   Király Béla    az  USA-ba érkezésekor azt nyilatkozta a The Providence  Journalnak, hogy:

                       (a) halálos ítélettel   5 évig volt siralomházban(!);

                      (b) október 28-án a forradalmárok szabadították ki a  börtön-kórházból(!);

                       (c) felkérték, hogy vegye át a  felkelők és a katonai egységek katonai vezetését;

                      (d)  Nagy Imre kinevezte 30 ezer főnyi katonaság és 26 ezer főnyi szabadságharcos élére;

                       (e) november 4-én  400 emberrel és 8 harckocsival a Szabadság hegyre távozott;

                       (f) szétlőtték a Budapesten lévő szovjet  egységek megerősítésére érkezett  szovjet  alakulatot;

                       (f) Nagykovácsiban lévő kastélyba mentek,  amelyet a szovjet bombázók és harckocsik  egész nap támadtak. Éjszaka elvonultak az erdőbe   és nyugati irányba, Ausztria felé távoztak.  (6. sz. melléklet:  Király Béla  nyilatkozata a The Providence -ben,-  fénymásolat +  magyar fordítás)

MEGJEGYZÉS:  Király Béla  minden állítása valótlan (hazugság).  A halálos ítéletét  kb. két hét (!) elteltével életfogytiglanra változtatták (1952. január 15-i  Kb. I., 01./1952-33./) 01./ sz. halálos  ítéletet, két héttekl később, 1952. január 29-én a Katonai Felsőbíróság  (6II. 020/bKat.fbsáf.-1952-4) sz. ítéletével életfogytiglani börtönre változtatta). Szabadulástá követően,  1956. október 14-én,   Bata István honvédelmi miniszerhez küldött -  saját kézzel írt -,  levelében azt rögzítette, hogy büntetését "derűs optimizmusban töltötte,  történelmi ismereteit  bővítette, angol nyelvtudását  gyarapította és készen áll a szocializmus építésére". Röpke két hét elteltével már Nagy Imrénél „kopogtatott”, majd őt is faképnél hagyta, mint nemzetőreit (kb. 17-25 főt) Nagykovácsinál, akik a szovjetek fogságába estek és azt vallották, hogy Király Béla Ausztria felé távozott. Ez volt a harmadik dezertálása szolgálati ideje során.   

    Malasenko (Jevgenyij Ivanovics)  altábornagy, az egykori Magyarországon állomásozó  különleges  hadtest  hadműveleti csoportvezetőjének visszaemlkékezése szerint: "A budapesti felkelő erők  november 5-től kisebb csoportokba verődve visszavonultak  a Budától északnyugatra fekvő erdős-hegyes vidékre. A 97. gépesített etredet irányították az erdőkben lévő csoportok  felszámolására.  Nagykovácsi és telki  körzetében tíz felkelőt semmisítettek meg, tizenháromkj  személyt ejtettek fogságba. A fogságba esett nemzetőrök azt állították, hogy Király Béla az osztrák határ irányába távozott.   I.I. Szkripko ezredes, a különleges hadtest felderítő főnöke vezetésével egy speciális csoport indult útnak Király Béla felkutatására, az akció azonban nem vezetett eredményre".  

       Megjegyzés: Katonailag elképzelhetetlen, hogy  Király által, győztes  csatának(!) nevezett (gépesített ezred és  több száz vagy  több ezer  nemzetőr) közti  akcióban, 20 km-es  sávban (Nagykovácsi - Telki),  ilyen csekély legyen a veszteség, és Király Béla (több ezer emberrel) képes legyen elmenekülni  egy minden technikával  ellátott, speciális  felderítő csoport elől (a szovjeteknek helikopterük és repülőgépük is volt), hacsak egy kis csoport,  a  sötétség leple alatt  nem hagyta el  Nagykovácsi-Telki körzetét és nem távozott el a kb. 270-280 km-re lévő osztrák határ felé, amely gépjárművel, 40-50 km-es sebességgel számolva,  kb.  5,5 - 7 óra alatt elérhető. Novemberben már korán sötétedik és a szovjet felderítő csoport csak a hajnali órákban indulhatott útba. 

       Véleményem szerint, Király Béla  ismét dezertált, és gépkocsival távozott Nagykovácsi  környékéről Ausztria felé. Ha nem ez történt, akkor  a különféle járművekkel   felszerelt  szovjet felderítő csoport  elől nem menekülhetett volna el.  De ezt a feltételezést erősíti meg a 6. pontban  rögzített, Szeredás Jenő nyilatkozata is, aki ellen Király  Béla nem  élt kifogással. 

        Király Béla:  "Az elvetélt és valóságos háború" c. anyagában erről így írt; "November 9-én a főparancsnokság Nagykovácsiba tette át harcálláspontját, a községet pár ezer nemzetőrrel védelemre rendezte be, és továbbra is igyekezett a miniszterelnökkel kapcsolatba lépni. Ebben a helyzetben, november 11-én hajnalban indított támadást az állások ellen  a szovjet hadsereg(Sic!), vadászbombázó repülőkkel, harckocsival, tüzérséggel és lövészcsapatokkal. Kezdetét vette  a hagyományos fegyverekkel vívott reguláris küzdelem(Sic!), a "nagykovácsi csata". A támadás meghiúsult, de ez volt a forradalom utolsó, hagyományos eszközökkel  vívott (? Sic!), nagyobb összecsapása. Ez után, a Nemzetőrség Főparancsnoksága  a közvetlen alárendeltségében lévő párezer (Sic!)  nemzetőrrel a Bakony  hegységben folytatta a fegyveres harcot, kisebb  védekező összecsapások formájában".

     A hónap végén, Pápa városától délre, a főparancsnok kihírdette a törzs és a még felügyelete alatt álló  nemzetőr egységek feloszlatását.  Minden harcosnak a lelkiismeretére bízta saját elhatározását.  A főparancsnokság  ettől kezdve  már csak mint  fegyveres nemzetőrök laza együttese (Sic!) menetelt nyugat felé". (Sic!)

         Ritka  primitív  írás egy  katonatiszt részéről,  amely hemzseg a hibák sokaságától és a  szakmai kifejezések  helytelen alkalmazásától!

        6/  Szeredás Jenő, az '56-os Nemzeti Bizottmány  elnökségi tagja, 1991. január 31-én  Király Bélával kapcsolatosan ezt  nyilatkozta  a MAI NAP hasábjain: " Király Béla a harcok  kellős közepén menekült el  az országból '56-ban.  A saját szememmel láttam  a határon,  a kocsiján nemzeti színű zászló lobogott"

        Szeredás Jenő ugyanis ,-  november 3-án (tehát a második szovjet agresszió beindulása előtt)  Bécsbe  indult egy kisebb csoporttal, de Pápa és Veszprém irányából már  megkezdték a szovjetek   a határzár kialakítást, így "belebotlottak" a szovjet  harckocsikba és felvették velük a harcérintkezést, két harckocsi kilövését követően  lépték át az osztrák  határt.  November  negyedike után már nem  tudtak visszatérni,  de a határ közelében segítették a menekülök átjutását.  Így fedezte fel  Király Béla  gépkocsiját  is.  

    7/  Nagy Imre nem kérte fel  Királyt 30 ezer fős katonaság és 26 ezer fős forradalmár vezetésére,  hanem a Minisztertanács  nevezte ki  Budapest  katonai vezetőjévé 1956. október 31-én. Ezt hírt a Kossuth és Petőfi rádiók   sugározták november elsején, valamint a napilapokban is megjelentették. 

           A 7. sz. mellékletben lévő dátum  azt is igazolja, hogy Királyt  nem a forradalmárok szabadították ki 1956. október 28-án  a rabkórházból, hanem már több mint két hete szabadlábon volt,  így a "nem létező kiszabadítók" nem kérhették fel vezetőjüknek  Király Bélát.

         8/ Király Bélának egyetlenegy harckocsi sem  állt a rendelkezésére, amikor a Szabadság hegyre dezertált, a nemzetőrök csak szerény mennyiségű gépjárművekkel rendelkeztek.

          9/ Király Béla   és "csapata" elvonulása során nem lőtte szét a Budapest megerősítésére érkező szovjet alakulatot,  mert Budapest  felé  déli és délkeleti  irányból  érkeztek szovjet csapatok,  a Szabadság hegy  irányából  ilyen mozgás nem volt, de az egykori leírások szerint sem volt  tűzérségi (harckocsizó)  akció szovjet alakulatokkal szemben, kivéve Mecséri  János ezredesnek, az Esztergomi 7. gépesített hadosztály  egyik  csoportját, amely Pesterzsébetnél. a Juta-dombnál végrehajtott  - szovjetek elleni - tüzérségi tűzcsapását, de az  vitathatatlan, hogy a Juta-domb nem a Szabadság hegy irányában található.

        Érdemes  felfigyelni arra, hogy Király Béla  1956 decemberében még nem említette  a nagykovácsi-csata  atomfelhőjét, a szovjetek megfutamodását,  csupán az  éjszakai  elvonulásukra utalt,  és ez azért hitelesebb a később előadott  változatainál, mert  '56 decemberében az emlékei még nem mosódhattak el annyira, mint 1990-2004 között.

          Az 1990-es évek elején  ugyanis kiokoskodott egy győztes nagykovácsi csatát, sőt a ott diszlokált 85 mm-es,  csöves légvédelmi tüzér  löveget  hol ezrednek, hol pedig  osztálynak nevezte,  és a Bíróságnak is beadott egy vázlatot, amely - viszont - az én állításomat igazolja, miszerint Nagykovácsinál egy  légvédelmi tüzér üteg (!) diszlokált.

        Király keverte a löveget,  az ágyút, az üteget, az osztályt és az ezredet, valamint a főparancsnokságot a parancsnoksággal, és atomrobbanási jelenségként említett meg egy láda légvédelmi lőszer felrobbanását követő detonáció látványát.

                10/ Király azt állította és azt nyilatkozta, hogy ő volt a Honvéd Akadémia (a mai Nemzetvédelmi Egyetem) alapító parancsnoka, holott Sólyom László altábornagy volt az alapító parancsnok, akit Király „fasiszta csirkefogónak” nevezett, a Szovjetunió ellenségének titulált, és tevékenyen részt vett a tábornoki per hangulatának előkészítésében, ezért Farkas Mihály kineveztette vezérőrnaggyá, majd megkapta a Sólyom perben kivégzett Beleznay tábornok lakását és lakberendezési tárgyait, illetve ott maradt ingóságát. (8. sz. melléklet: Király nyilatkozata Farkas Mihály honvédelmi miniszterrel lefolytatott eszmecseréjéről.)

               11/ Király Béla bejárta a fél világot,  és szorgalmasan gyűjtögette az elismerések számtalan formáját.  Diszpolgárságok, kitüntetések, oklevelek és tanácsadói, valamint elnöki funkciók tömegét kapta meg  kreált  hazugságaival,  határozott fellépésével és  vétlen kollégáinak  lejáratásával.

            Mindezek alapján kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy marasztalja el erkölcsi és anyagi értelemben Király Bélát, figyelmeztesse, hogy hazugság csomagokkal nem lehet tisztára mosni azt a sötét múltját, ami neki dicsőséget, elismerést és anyagi hasznot eredményezett,-  százaknak vagy ezreknek pedig szenvedést és halált hozott.

                                                                  Tisztelettel: (Prof. Dr. Bokor Imre.)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------