Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 29., hétfő

2.814 - Európai Sors-Társak K.H.E. > Miniszterelnöki Hivatal > Magyar Országgyűlés Budapest > Benyújtott petíció

Von: Európai Sors-Társak K.H.E.

An: Kutasi József
Gesendet: hétf
ő, 2009. június 15. 18:23
Betreff: Nyílt levél

 

Miniszterelnöki Hivatal

1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 4.

Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr részére

 

NYÍLT LEVÉL

-----------------------------

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

Engedje meg, hogy a lakásmaffiával kapcsolatos nyilatkozatára, és az ingatlanadó, vagy vagyonadó bevezetésre  reflektáljak.

 

2009. június 05-én sorstársam úgymond cinikus örömmel, hívott fel telefonon, hallottam-e:        új miniszterelnökünk is bejelentette,hogy  a kormány fel akar lépni a lakásmaffia ellen is!

A 13 éves küzdelmünk netán eredményhez vezet? Öntől még valóban nem hallottuk.

A hatásos fellépés szándékéról az országot 2002 óta vezető a lakásmaffia visszaszorításával kapcsolatban hozott határozatokat előbb elfogadó, majd hatálytalanító MSZP-kormányok tagjaitól és parlamenti képviselőktől sokszor hallottunk.

 

De, mivel mi bízunk az igazság kiderülésében,(mikor jön el az az idő, hogy a kormány által mondottak is megvalósulnak,) mi a lelkiismeretünkre hallgatunk, és hiszünk abban amit hallunk, s ennek megfelelően cselekszünk, (nem úgy mint egyes bírák az ítélet hozatalkor - a hazugság az nekik az igazság -) 

A lakásmaffia áldozatait képviselő, a probléma létezését, súlyosságát nyilvánosságra hozó, a megoldását 13 éve kereső, civil szervezet vezetőjeként az Ön nyilatkozatáról értesülve felhívtam a Miniszterelnöki Hivatalt, s kértem, hogy személyesen tájékoztathassam Önt, együtt Devánszkiné Dr. Molnár Katalin korábbi szocialista képviselővel, az Országgyűlés által 2003-ban létrehozott az ún. lakásmaffia-tevékenységet feltáró albizottság elnökével a lakásmaffia tevékenységének felszámolásával kapcsolatban, eddig történt intézkedésekről, azok  hatásáról, eredményéről, és a szükségesnek tartott jövőbeni teendőről.

Persze, hogy a titkárságnál, igen segítő, védőfalba ütköztem. Rövid idő múlva visszahívott titkár úr és közölte, hogy még a hivatalos ügyekkel kapcsolatos megbeszéléseket is nehezen  tudja beilleszteni a miniszterelnök úr a programjába. Írjam meg levélben. Már annyi levelet írtam, most is megteszem ezt, mellékelve ehhez a 2008 októberi petíciót.

 

Az igazi lakásmaffia áldozatok azok,akiket félrevezettek,akiknek a bizalmával éltek vissza és az esküt tett, ügyvédek, közjegyzők csaptak be, időt nem hagyva az elolvasásra a lakásuk eladását íratatták alá, amiről később szereztek tudomást. Nem tudták, hogy a tisztességesnek látszó bonyolító irányításával, a tisztességesnek látszó segítséget nyújtó kölcsönadó az ”uzsoráskölcsön, mely kamattal növelten kerül, a  tisztességesnek látszó közjegyző, ügyvéd által készített leplezett, színlelt fiktív adás-vételi szerződésbe,(Ptk. 200. § (2)) oly módon, mert ezt így szokták csinálni. Tehát szervezetten működő, azonos személyek, csoportosan  történő elkövetési tevékenységet hajtottak, hajtanak végre. Ügyvédek, magánokirat hamísítást, a közjegyzők  közokirat hamisítást követnek el. Csoportosan, több ember sérelmére elkövetett csalást hajtanak végre,miután ismétlődő ugyanazon típusú bún cselekményeket követnek el, ennek a bűntető jogi meghatározása  a bűnszervezet. ( Btk. 137. § 8. pontja )

Már 1999-ben benyújtott javaslatok, csoportokat is tartalmaztak.

 

Ne tévesszen meg senkit, a kölcsönfelvételek között  is van különbség. Aki  kölcsönt vesz fel és nem tudja valami ok folytán visszafizetni, az nem biztos hogy lakásmaffia áldozat.

 

-  2  -

De az áldozatos munkánknak azért a komoly eredménye csak megszületett. Hivatalossá téve a kölcsönadást, így a jogi képviselő által, majd közjegyző előtt megerősítő tartozáselismerő nyilatkozattal, a színlelt fiktív adás-vételi szerződés átváltozott - magánhitel, jelzálogjog bejegyzésre. Természetes, hogy a kölcsönadási koreográfia maradt, csak a kölcsönvevők lettek szegényebbek.

Ezt követően ahogy a Bank szigorit, s nehezebben ad hitelt, úgy erősödik, és növekedni fog a kölcsönadók száma (adófizetés nélküli bevétel) még jobban fognak virulni a kölcsönadók.

 

Nem új keletű a jelenleg napi szinten hangoztatott uzsora kölcsönadással való visszaélés.(nem tudom hol ültek azok a (polgármesterek) akik  országgyűlési képviselők is - nincs lakásmaffia - hozott hatálytalanítás szavazásában is részt vettek?). Olyan szegénység van hogy több milliót tudnak kölcsön adni, a (gyesből, minimálbérből, szociális segélyből élő több ezres/ft./hó autót lízingelők),kezdők, vagy nyugodtan folytatók a rendszerváltás óta, a csalást okiratba foglaló jogi képviselői hátérrel, mivel az elkövetők felelősségre vonása még a mai napig sem történt meg, növekszik a vagyonuk(adófizetés nélkül), de mi sértettek bűnhődünk, az emberségünkért, az igazunkért.

 

Nem volt szükség új törvényre, a Btk. 298 / D § csak a betartatását kellett volna megtenni.  

 

Dátum nélküli  akut követelések, aktuális problémát kellene megoldani, már 13 éve. A 2008 október 11-én benyújtott petícióban  a már többször megfogalmazott követelésnek teret adni.

 

Kérem Miniszterelnök urat, hogy kiemelten kezelje, adja támogatását, a joggal való visszaéléssel tönkre tett családoknak, azokról beszélek akik valóban a lakásmaffia áldozatai. Az általam felállított elkövetői csoportok sértettjei, akik megkeresték az egyesületet.

 

Köszönjük, Devánszkiné Dr. Molnár Katalin (MSZP) és Dr. Kosztolányi Dénes (FIDESZ) munkáját akik már hivatalosan nem segíthetik az áldozatokért való kiállást, támogatást.

 

Benyújtott  petíció

------------------------------------------------------

 

Magyar Országgyűlés

Budapest

 

Dr. Szili Katalin

Elnök Asszonynak

 

Tisztelt Elnök Asszony!

 

Ismét, kérelemmel fordulunk Önhöz, mint a Magyar Országgyűlés Elnökéhez.

 

Az Ön támogatásával 2002. október 5-én átadott petícióban kérteknek, létre jött az  Ún. lakásmaffia tevékenységét feltáró albizottság. A bizottság komoly munkát végzett Devánszkiné Dr. Molnár Katalin elnök asszony vezetésével. A munkát Dr. Kosztolányi Dénes elnökhelyettes úr is támogatta.

 

Az  albizottság  javaslata OGY. 71/2004.(VI/22.) elfogadásra került.

 

Magán indítványt nyújtott be, 2008.februárban Dr. Bárándy Gergely, (H149141.) 

„ Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett  lakásmaffia-tevékenységé visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005.(VI.4.) OGY határozatban foglalt feladatok végrehajtása 2005. és 2006.években befejeződött,ezért nem indokolt az országgyűlési határozatot  a jövőben megtartani.” A parlament megszavazta, és 2008.03.03-ban hatályon kívül helyezte.

 

Így végleg szabad utat és teret engedve, az ingatlanokkal történő visszaélés sorozatnak. 

 

Sajnos az utóbbi időben tovább szaporodott, a régi bevált módszerrel szervezetten működő csoportok  a ( Btk. 298/D § - a )  jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenysége.

 

A jelenlegi gazdasági helyzet lehetőséget nyújt az emberek megélhetéséhez szükséges anyagi helyzettel való visszaélés feltételeihez.

-  3  -

 

Magyar jogkövető, és adófizető  magyar állampolgárok nevében követeljük az

1949. évi XX. törvény

 a Magyar Köztársaság Alkotmányában  leírtak  betartását.

 

 8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.

13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

 - és a Nemzet érdekében, biztosítsa a lakhatás jogát, és a családok védelmét. 

 

Ismételten kérjük támogatását, a mellékelt a petícióban kértekre.

 

Budapest, 2008 október 11.

                                                              Tisztelettel:                          

                                                                                                     Török-Szabó Erzsébet  elnök

 

            Indoklás:

 

- Kérjük, és követeljük, hogy ismételten tűzze napirendre a Parlament, a lakásmaffia jelenséggel kapcsolatban kialakult állapotokat. Az eltörölt jogszabály rendelkezés miatt a törvény visszatartó hatálya megszűnt.

- Az Önkormányzatok elővásárlási jogának visszaállítása  / 2007-ben hatályon kívül helyezte/

A parlament az OGY. 71/2004.(VI/22.) valamint az 53/2005.(VI.4.) OGY határozatokat, véglegesen hatályon kívül helyezte.

-  Ismételten követeljük, hogy az állam a igazi lakásmaffia (a kölcsön szerződés helyett készült színlelt-fiktív adásvételi szerződések, mely az ügyvédek és közjegyzők által készült megtévesztéssel) áldozatok részére a költségvetés terhére külön alapot hozzon létre, az újbóli életkezdéshez. (OGY. 71/2004.(VI/22.) 

- Az ügyvédek és közjegyzők vagyonukkal feleljenek az általuk  elkészített szerződések tartalmáért.  

-  Az eltartási, és  életjáradéki szerződés készítők felelősség követelése visszaélés lehetősége nő.

- A hajléktalanság elkerülése érdekében, minden eszközt vessen be, a jogalkotó,hogy ne gyarapítsuk a széthullt családok számát. Ezáltal a szociális háló tehermentesítése megtörténne.

-  A lakhatás jog állampolgári alapjoggá minősüljön.                                                                   

- Követeljük a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás törvényben leírt bűncselekménynek minősítésének  szigorú  betartását.  (Btk.298/D §)

- Uzsorakölcsön-kamat végleges felszámolását, vagy  maximálják, a kamat legfelső határát, ne legyen  a csillagos ég. (mint napjainkban )

-  Követeljük a magánhitel jelzálogjog bejegyzés megszüntetését, ugyanis nem valós tartalmú, mert a kamattal növelt tőke összeg kerül beírásra, így máris magasabb összeget követelnek kamatokkal.

- Követeljük, APEH végezzen vagyonvizsgálatot, a jövedelmi viszonyok alapján, ahol gyanú merül fel, a jogalap nélküli gazdagodásra. mivel több millió forint nem kerül adózás alá. Az uzsorakölcsön visszafizetéskor, pl. a hivatalosan engedélyezett pl. 240 %-os kamat (sajt cédulára írják fel, és írja alá  a visszafizető)

-  A banki hitelek egyoldalú szerződés megszüntetését. Legyen  lehetősége a hitel felvevőnek is a szerződésben kérni az előre nem látható problémák miatt, méltányossági kérelmének helyt adjanak.

-  A banki hitel, vásárlások alkalmával a hitelfelvevő képességének alkalmasságát szigorúbban kellene ellenőrizni. (hajléktalan, vagy kisnyugdíjjal  rendelkező, hamis munkaigazolások)

- A Földhivatalnak legyen kötelező, ne csak formai, hanem a szerződések tartalmának ellenőrzése is.

Tartalmi hibás szerződést ne fogadjon be,azért felelősséggel bír,amennyiben az érintett feleket, erről nem értesíti, a legrövidebb időn belül. És ne lehessen 1 nap alatt bejegyeztetni.

- Tárgyalja a Parlament, a körbetartozások miatt tönkrement vállalkozókkal kapcsolatos problémát. Akik rákényszerülnek a kölcsönfelvételére, hogy az adófizetési kötelezettségének eleget tegyen, hogy dolgozóikat kitudják fizetni, a család megélhetési forog kockán. Az építetők több esetben külföldi állampolgárok, akik kifizetés előtt  külföldre távoznak.

 

-  4  -

 

Így vállnak lakásmaffia áldozataivá azok akiket  jogos követelésüktől az építetők megfosztottak. Otthonuk, munkájuk, egzisztenciájuk, elvesztése a következmény.

- Követeljük a már korábban is szervezetten működő uzsorakölcsönök kihelyezésével foglalkozók felelősségre vonását. ( kölcsönadó, közvetítő, ügyvéd, közjegyző)

-   Kérjük, és követeljük, hogy ismételten tűzze napirendre a Parlament  60 napon belül.

Amennyiben kérésünk nem talál meghallgatásra országos aláírás gyűjtési akciót  szervezünk.       

……………………………………………………………………………………………………...

Az ingatlannal, vagyonnal, és az adózással kapcsolatos megjegyzés:

 

Jelenleg is sok család lakhatási gonddal küzd, úgy a lakásmaffia áldozatai, mint kispénzű családok akik nem tudnak lakást vásárolni, albérletben laknak,Önkormányzati bérlakást nem kapnak. A Banki hitel feltételeknek nem tudnak eleget tenni, hiába dolgoznak nem kapnak, mert nincs lakcíme, sok esetben lakcím nélküli bejegyzés található.

 

- Igen fontos lenne, ha a lakcím bejelentési kötelezettség, érvényre jutatására a hatóságok nagyobb figyelmet fordítanának.

 

Az Önkormányzatok folytassanak bérlemény ellenőrzést a rendeltetés szerű használatával

kapcsolatban,

 - a bérlő lakja, használja, vagy kiadja albérletbe,

 - önkormányzati bérleményű lakása is és öröklakása is van, s az egyiket kiadja albérletbe

 - milyen ellenőrzést folytatnak, akinek van önkormányzati bérleményű és öröklakása is van,

 - albérletbe kiadott lakás utáni más elbírálás adózási feltétel,üzletszerű, adózás nélküli bevétel

   származik a tulajdonosnak,

 

ingatlanadó:

- az ingatlan érték  alá kerülő (gondolom, hogy bevalláskor igen lefog csökkeni a magas

   ingatlan adózási érték összege)

- amennyiben  adás-vételre kerül sor, össze hasonlítási alap ha  érték különbözet merül fel

- életvitelszerűen használó, csak azaz egy lakhatási lehetősége van, természetes, hogy értéktől

   függő, és nem utolsó sorban milyen  a kereseti lehetősége,

- több tulajdonnal rendelkező,pl.3db/11milliós értékű lakás,összevont érték után fizet-e adót?

Igen sok ötlet és megvalósításra váró adóbevételi lehetőség sorakozik.

 

Politika - és korrupciómentes igazságszolgáltatást akarunk.

 

Kérem  tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy felelős munkája során kérje számon az illetékes állami hivatalok vezetőitől ( a lakásmaffia) e sajnálatosan sokadrangú ügyként kezelt hatálytalanított helyzetet.  Személyes támogatását kérjük  az újbóli életkezdés reményéhez.

 

Vérző szívvel, mosolygós szemmel meddig bűnhődjünk még.

 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Engedje meg, a 2009. június 20-án tartandó konferenciára meghívjam Önt, hogy  személyesen győződjön meg a történtekről, az érintett felektől.

 

 

Budapest 2009. június. 06.

 

                                                        Tisztelettel:

                                                                                        

                                                                                                              Török - Szabó Erzsébet

                                                                                                                           Elnök

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------