Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 30., kedd

2.832 - Cserhátiné Horn Ilona > csillag41813: MÁSODIK NYÍLT LEVÉL A MINISZTERELNÖKNEK!!

Von: csillag [mailto:csillag41813@freemail.hu]
Gesendet: kedd,2009. június  30. 12:03
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Nyílt levél a miniszterelnöknek II. !!

 

csillag41813: MÁSODIK  NYÍLT  LEVÉL  A  MINISZTERELNÖKNEK!!

 

Miniszterelnök Úr!!

 

Én, Cserhátiné Horn Ilona (Budapest, 1106. Nemes u. 37.), MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, követelem, hogy haladéktalanul  és személyesen fogadjon az ORSZÁG HÁZÁBAN !! Abban a házban, amely a miénk Magyaroké, a mi Népünk tulajdona, köztük az enyém is!! Ön, mint a Hazám, Hazánk  ellensége, kit idegenek ültettek be -akaratunk ellenére- a Magyarok Országának Házába,  köteles Velem szóba állni, köteles engem meghallgatni, köteles követeléseimet teljesíteni, mert a Magyarság követelései ezek!! Ön  jelenlegi  BÁB hivatalát,  a-melyben manapság jeleskedik az ország árulásban,-  elvállalta szégyenszemre azért, hogy segédkezet nyújtson  Hazánk ellenségeinek a további kirablásunkra, a mi Hazánk területének, föld feletti és föld alatti kincseinek, értékeinek, vagyis a Magyarság közös kincsvagyonának idegen kezekre juttatására!!

 

Gondolom nem érdekli és nem is emlékszik arra,  a-mert csak szolgálóival, cselédeivel, netán portásaival olvastatta el előző Önnek címzett levelemet, mielőtt a szemétkosárba hajíttatta volna, de melyet szintén a

Magyar ingatlanok és a Magyar otthonok védelmében küldtem el Önnek,- hogy abban a levélben is követeltem az árverezések és kilakoltatások elleni azonnali védelmet!!

Ezennel  pedig azt követelem, hogy Ön fogadjon személyesen  Magyarország Házában, mely a miénk Magyaroké és melyben Ön, a mi felkérésünk, jóváhagyásunk nélkül, tehát jogtalanul, hívatlanul, kéretlenül bitorolja

hivatalát!!

Követelem, hogy haladéktalanul jelölje meg az időpontot, amikor Ön -állami tulajdonban lévő- gépkocsit küld értem a fent és lent  közölt pontos címemre azért, hogy elszállítson engem  az Országunk Házába, ahol

követeléseimmel, vagyis a Magyarok követeléseivel élőszóban akarom és fogom is Önt szembesíteni!! Nem fogok átnyújtani semmilyen nevetséges írásos és haszontalan petíciót, mert én magam leszek az!!

Engem  nem tud, nem fog a papírkosárba hajítani,  mert nincs rá lehetősége.

 

Követelem továbbá, küldjön értem állami autót a személyes találkozásunk Ön által meghatározott időpontja előtt az én odautaztatásomra, mert nekem nincs benzinre pénzem, nincs 1 fillérem  tömegközlekedési eszközök használatára sem, van viszont ezzel szemben 38-39 év igazolt, megszakítás nélküli munkaviszonyom, vagyis ennyi éven át robotoltam saját Hazámban azért, hogy végül 29.180.-,  azaz

huszonkilencezeregyszáznyolvan Ft. értékes hazai valutában mért nyugdíjam lehessen. (Megjegyzem 23.000.-  Ft-ról indult 2006. februárjában.)

Nem vagyok egyedül, rengeteg Magyar Embernek kell "szemlesütve" szembesülnie ezzel a nagyon sok embert érintő problémával, de ezt Ön jobban tudja nálam. Önöknek illene szemlesütve élniük köztünk!!

 

Aztán az sem mellékes szempontom, hogy szeretnék egyszer életemben én is jó autóban ülni, annál is inkább, mivel a Nép pénzéből vették azt is, tehát az enyém is, csakúgy mint a többi Magyaré, ezért jogomban áll azt

igénybe venni. Használni szeretném végre a gépkocsinkat, azt a Magyarok adóforintjaiból vásárolt  értékes jószágot!!

 

MIVEL  MINDEN  PERC  KÉSEDELEM  ÁRTALMÁRA  VAN  A  MAGYARSÁGNAK, KÖVETELEM,  HOGY  AZ  ÉN  FOGADÁSOMAT  NAPOKON  BELÜL  SZIVESKEDJÉK MEGEJTENI,  IDŐPONTJÁT  VELEM  HALADÉKTALANUL  KÖZÖLNI!!

 

Budapest, 2009. június 30. (11:32)

Cserhátiné Horn Ilona

Budapest, Nemes u.37.

1106.

-----------------------------------