Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 21., vasárnap

2.768 - Kőműves Géza > A ... zászló felemeléséhez alkalmas módszer és időpont. > Új Magyar Vérszövetséget!

Von: Kőműves Géza

Gesendet: vasárnap, 2009. június  21. 09:08
An: Kutasi József
Betreff: Vizsgáznak a "nemzetmentő" szervezetek!.
Wichtigkeit: Hoch

 

MAGYAROK!

 

A ... zászló felemeléséhez alkalmas módszer és időpont:

 

Amikor már a kevésbé ostoba és kevésbé gyáva szervezetek tagsága számára is láthatóan nagy bajban van a hatalom és ehhez mérten mocorog a nép, a zsizsikség megállapítja a diagnózist és előveszi a kalmopyrint, mint most is a különböző genyletek képében és újból hasba akasztja a népet.

 Tehát azt nem szabad kivárni, hogy mellénk, a tisztán látó, tiszta szándékú magyarok mellé álljon a nemzet zöme, mert azt nem hagyják és a beavatkozásuk miatt a legjobb esetben is elégtelen részben történik meg, mivel ezek a patkányok különböző kaméleon formákban manipulációra ugrásra készen lesznek és ismét oda jutunk, hogy nem merünk lépni, mert  ismét úgy látjuk, hogy nem érkezett el az idő. 

Azt sem várhatjuk meg, hogy a hatalom legyengüljön, mert akkor mitől gyengülne, hiszen egyből bedobják az előbbi kaméleon változatokat, majd pörög tovább az ördögi kör, mint eddig és mindig eltolódik az un. lehetőség, mely alapjában véve bennünk van.

Azt se felejtsék el, hogy a kirablásunkból felhalmozódott anyagi javak töretlenül a hitványságnál maradnak, egészen addig, ameddig  ...  el nem vesszük tőlük és amikor a gyomrukért  bégető birkákat látjátok,  nem azt jelenti, hogy a szizsikek vannak válságban, hanem csupán azt, hogy gátlástalan kapzsiságukban mindent begyűjtöttek, de ha néhány marék abrakot kiszórnak, majd megint csend lesz és ez nemzetközi szinten, vagyis a birka nemzetek viszonylatában is így működik, ahelyett, hogy kézbe vennék a sorsukat. Természetesen a mai nemzetközi zsizsikek, nem csak az USA, hanem Németország és más nemzetek gereznáját is magukra öltötték. Persze a nemzetközi gazdasági helyzet kissé bonyolultabb, hiszen egymással is marakodnak a koncért és a kínai őserő elementáris erővel fogja betölteni az elvitathatatlan első helyét, de ez nem a mi ügyünk, ettől még hazai és nemzetközi zsizsikjeink, parazitáink megszállták és pozdorjává zabálják a nemzetet.

 

A beindítható, stimulálható reakciókat, láncreakciókat is figyelembe kell venni. Ennek a dolognak a történelemből megfigyelhető törvényszerűségei vannak. A kis népszerűség a fellépéstől is naggyá lehet.

 

A jövőre nézve: Most várakoznak, reménykednek a szerencsétlen, újból megvezetett emberek, jön a választás, a FIDESZ kétharmaddal, a Jobbik mint látszatellenzék, a Magyarok Szövetsége mint  megújhodott polgári körök,  nagy valószínűséggel  a régi céllal, de valójában nem tudni, hogy mi lesz belőle, ha kellene besegítenének a kétharmadba és közben kialakul az új váltó -" gazdaság". Egyébként a Jobbik ( Nem a tagság, de jelenleg megvezetett és egyre megy.) szét fogja nyalni a Fidesz fertályát, hogy az koalíciós partnerként kezelje és ehhez természetesen lesz rafinált ideológia is. 

 Európában ál- jobbra, álnemzeti irányba, USA- ban az ál- szociális, ál- békeszerető irányba  tolt politikát a zsizsikek már nemzetközileg meghirdették, mert tudják, hogy az eddigi forma tarthatatlan és ezért született a zsizsik  tervezőasztalon Barack Obama is.

Tehát teljesen világos, hogy ez az egész színjáték és mindig hasonlóan dolgoztak a zsizsikek, csak fejlődtek: Új keret kell a zsizsikhatalom átmentésére. Olyan ez, mint a kórokozók alkalmazkodása. Olyan ez mint a judeo - " kereszténység" létrejötte, csak az ostobák és a tájékozatlanok nem értik. Már egy - két évtizede mondom, hogy ha kell, ha más út nincs, még a Szent Koronát is a fejükbe teszik, mint ahogyan történt a zsizsik Habsburgok uralma alatt, csak úgy is és mindenkor a parazitáink lehessenek. Tehát nincs olyan társadalmi forma, mely a zsizsikhatalom kiküszöbölése nélkül egészséges lenne, de ha ez a "kiküszöbölés" megtörtént, akkor  a legrosszabb konstrukció is jobb, mint a zsizsikekkel a legjobbnak látszó, persze ezt sokan képtelenek látni.

A következő kormány alatt jórészt üres magyarkodás, szemfényvesztés lesz. Lesz itt deresre húzás, tehát beáldozás – vakulj magyar, de a lényeg, marad:  álnemzeti, zsizsik kézben a média, a tudomány, oktatás, gazdaság,"honvédelem". Maradunk az EU - ban, ahol továbbra is a zsizsik EU Bizottság dönt és még a cirkusznak szánt EU parlamentbe is csak elvétve tehetik be a lábukat valódi  nemzetiek, de a kivételek is  megtévesztett, jóhiszemű, de rossz célnak szolgáló emberekből kerülnek elő.

 A világgazdaság Magyarországot érintő további romboló hatásában és ezáltal a legszélesebb rétegek harcba hívhatóságában csak reménykedni lehet, hacsak nemzetközileg nem omlik össze minden, vagy valóban  lesz az USA -ban polgárháború. Ne foglalkozzunk semmiféle  jóslattal, annál is inkább, mert ha nem lépünk,  szép csendben  folytatódni fog a zsizsik  betelepülés és a látszólagos nemzeti vagyon védelme ellenére  a zsizsik tőke invesztáció"  folytatódni fog a stratégiai ágazatokba, vagyis tovább lopják a nemzeti kincseket, nemzeti vagyont. Ez azt is jelenti, hogy az érzületet nem hagyják a végtelenségig romlani, vagy számukra biztonságos terrort vezetnek be, tehát  semmiképpen nem lehet, nem szabad alapozni  a körülmények még kedvezőbb változására. Pénz kell és bátorság, na meg a jó magyar ész, rengeteg megvalósítható ötlet egy csokorban és ami még kell! :

    Új Magyar Vérszövetség a gerinces, egymás mellé rendelt magyarok vérszövetsége, tántoríthatatlan nemzeti akarat kell!   Minket semmi más szövetség, mozgalom nem   érdekel, mindenki szervezkedjen és építgesse saját külön, de az előbbivel, vagyis a vérszövetséggel összeegyeztethető, reményeihez vezető útját és saját arculatát, ha igénye van rá, de a nemzet érdekében elengedhetetlen összefogásra szükség van. Csak a gerinces, értelmes és  bátor magyarok egyességéből született, közérthető és tömören fogalmazott nemzeti akarat lehet a vezérlő csillagunk. Eleink is jól tudták, hogy csak egyenlő jogú felek közös akaratával, közös irányítással, minden mértékű tüske, ha kell maratoni hosszúságú teljes kitárgyalásával lehet SZERÉT ejteni a nemzetmentéshez vezető út megalapozásának és ami nem így készül, az nem lesz járható út!  

 

   Ébredjetek, gondolkodjatok, gyertek azonnal fogjunk össze!

 Szabadítsuk fel és takarítsuk ki a nemzetet!

Féregteleníteni kell a médiát, gazdaságot, oktatást, tudományos intézményeket, kultúrát, a teljes közéletet és a nemzetet!

 

   "A tömeg nem gondolkodik, csak tanul... A zseni már gondolkodik s a rossz tanításból ki tudja magát szabadítani és új egyetemes látáshoz jut."

"  Az emberek nagy része tanul, de nem gondolkozik... Sőt, némely azért tanul jól, mert rosszul, illetve nem gondolkozik ...Soha sem ébred a tan hibáira...Az emberek mindenre megtaníthatók, csak éppen a mély, a józan, a bölcs gondokozásra nem, erre születni kell, s ha nem hozta, itt meg nem szerzi soha, semmilyen iskolán!                                                                    

 Amint koponyát nem lehet cserélni, úgy szellemet se! A buta buta marad, legfeljebb tanult buta, vagy tanulatlan buta lesz, így a lángész is tanult zseni, vagy tanulatlan zseni." ( Röck Gyula)

 

Sopron, 2009 juni 12.

Kőműves Géza

apor45@t-online.hu    Telefon: 06/ 70/ 312 67 94

II.

Új Magyar Vérszövetséget!

 

1920.június 4- én véglegesen halálraítélt és nemzettorzóvá csonkított hazánkat ma már az egész világra rátelepedő parazita démon brutálisan lökdösi az utolsó felvonás felé.

Azok, akik a nemzet közügyeit „képviselik”, vagyis parancsra kiszolgáltatják a fájdalmasan vonagló csonka nemzetet, kivétel nélkül e démon segítségével jutottak szerephez, tehát rájuk az egy- két helyezkedő kivételével, mint a nemzet ellenségei számíthatunk!

A Magyar Nemzetet meg kell mentenünk! Tiszta szándékú, önzetlen, nemzetmentő összefogást akarunk!

Elég volt az újból s újból, bizonyos létszámú, egyazon pártállású, magyar, vagy éppen álmagyar összedugja a fejét és pártot, egyéb egyesületet, „összefogás lehetőségét” vetítő, valós, vagy hazug céllal szervezetet, szövetséget alapít (Amikor ráadásul már van egyéb, talán még jobb programmal rendelkező.) gyakorlatából! Elég volt az én akarok a „király” lenni, tessék, lehet csatlakozni gyakorlatból, mely ráadásul jellemzően úgy történik, hogy még szervezeti szinten is mellőzik a személyes felkérést, nehogy jelentőséget, beleszólási esélyt szolgáltassanak a felkért szervezetnek, szövetségnek! Tegyük félre az alapozatlan hitet, hiszen szinte a nullával egyenlő az esélye annak, hogy bármely csoportosulás önállóan végrehajthatná a nemzetmentő, nemzet újraépítő feladatot.

Mellőzzük a pártoskodást és a pártrendszert, civilek és civil csoportok összefogását akarjuk!

( Alapvető különbség az akár nem pártnak nevezett párt és civil összefogás között, hogy az előző elfogadja a pártrendszert, az elnyomásunkra kitalált játékszabályokat és önös érdekből fenn akarja tartani azokat, valamint a zsizsikek által tőlünk lenyúlt anyagiakból támogatást kap.)

Tegyen le esetleges szándékáról minden csoportosulás, hogy bármilyen tetszetős nemzeti céllal, ideológiával kizárólagosan magához ragadja a hatalmat, hiszen a nemzet teljes jóravaló részének összefogása esetén is komoly tényező az ellenség, másrészt, a szűk körben tetszetős ideológiának sok lesz az ellenzője!

A nemzet érdekében született, szakrális esküvel megerősített megállapodást, együttműködést,

vagyis eleinkhez és a közeljövőben újjászülető, erős és boldog Magyarországhoz méltó, sziklaszilárd alapot, vagyis Új Magyar Vérszövetséget akarunk!

( Ha jobban tetszik: Magyar Vérszövetséget akarunk!)

Nem egy bár minek nevezett újabb egylet létrehozására, hanem éppen a meglévő, de kizárólag a megalkuvást nem ismerő, teljesen zsizsikmentes  irányítástól mentes  szervezetek és egyének  együttműködésre van szükség.

A nemzet torkig van a politikával jellemtelenül zsonglőrködő, a választókat üres szlogenekkel, csalárd ígéretekkel, milliárdokba kerülő reklámokkal sorozatosan becsapó, régi, vagy újdonsült hazaárulókkal, a hazai és nemzetközi kiszolgáltatottsággal, a tengődéssel és a reménytelenséggel, ezt mutatta az EP választók radikalizálódása és a nagy többség távolmaradása!

Kizárólag a nemzet mielőbbi felszabadítását, kérlelhetetlen kitakarítását,  a pártrendszer eltörlését megalkuvást nem ismerő módon, akár az élete kockáztatásával is vállaló, sziklaszilárd jellemek együttműködését szeretnénk!

Feltétlenül elérkezett az ideje, hogy az előbbi jellemvonásokkal rendelkező hazafiak nemzeti integráló szervezetek minden eddigi, megalapozott, vagy megalapozatlan nézeteltérés félre tegyék és teljesen egyenrangú közreműködés keretében, kőbe vésett, mindenki számára érthető nemzeti minimum- akarat lásson napvilágot és nyomatékául szakrális, Új Magyar Vérszövetség köttessék! A nemzeti akarat elfogadására, vagyis a vérszövetség megkötésére lehetősége legyen minden becsületes hazafinak!

Merjünk nyíltan, nemzetközi szinten is megalkuvást nem ismerő módon szembefordulni elnyomóinkkal!

Lesznek elvbarátaink, támogatóink, de ellenségeink is.

Javaslatunk szerint a nemzeti akarat két részből álljon: Az első rész örök érvényű, míg a második rész, határozott időre, mondhatni határozott cél eléréséig szóljon!

A tiszta nemzeti ügy:

Új Magyar Vérszövetség

 

Ez a felhívás egyben alkalmas az állítólagos nemzetmentő, nemzetépítő szándékok tisztaságának felmérésére is! Az állítólagos nemzeti érdeket képviselni szándékozó szervezetek, média reakcióját közzé tesszük.

Ez egy csapat akarata, de nem mi egyedül akarjuk meghatározni a célt és közös akarattal, Önökkel, Nemzettestvérekkel együtt akarjuk a Haza megmentését kivitelezni!

 

A fentiek szellemében várjuk a maximum egy oldalas, két részből, az örökérvényű és a nemzet feltámasztásához elengedhetetlen, sürgős tennivalókat tartalmazó, az Új Magyar Vérszövetség alapját képező nemzeti akaratra tett egyéni javaslatokat, egyéb közreműködési szándékát és várjuk a szövetségek, mozgalmak, stb. együttműködési jelzését

 

Kőműves Géza

2009.máj.12.Sopron.  apor45@t-online.hu 06/70/3126794    +++MNÁSZ logó    Magyar Nádori Szövetség

--------------------------------------------------------------------------------------------------