Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. november 17., kedd

3.916 - A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleményeAdjon az Isten ! köszöntésért... büncselekménnyel gyanusítják...

Von: NJSZ
Gesendet: hétf
ő, 2009. november 16. 22:07
An: Kutasi József
Betreff: Adjon az Isten ! köszöntésért... büncselekménnyel gyanusítják...
Wichtigkeit: Hoch

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye

 

Az Egri Városi Bíróság elé állítják FH-t nov. 18-án 13 órakor, mert  nov. 4-én az egri ünnepségen a rendőrség tetten ért (a Btk. 212/A §)  bűncselekmény elkövetése közben, amikor úgy köszönt, hogy „Adjon az Isten „  FH bűncselekménnyel gyanúsított jogi védelmét

dr. Major László a Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő ügyvéd-partnere látja el.

 

www.nja.hu

Tisztelt Honfitársunk !

Emberi jogi válsághelyzet dúl 2006 ősze óta Magyarországon. Az emberi jogok alapvetően és visszatérően sérülnek, ezért a 2004-ben megalakított Nemzeti Jogvédő Alapítvány által működtetett, nemzeti jogvédő munkát végző ügyvédek tömörítő Nemzeti Jogvédő Szolgálatra (Szolgálat) egyre nagyobb teher nehezedik. A Szolgálat 2008-ban önálló közhasznú egyesületként is bejegyzésre került. Hazánkban még nem volt az utóbbi időkben olyan hatékonyan működő szervezet, amely olyan esetekben ad jogi védelmet, amelyek ugyan alkotmányos alapjogokat érintenek, de ezek mögött valójában a nemzeti ügyekben való kiállásért „büntetnek”. Eddig már számos ügyben sikerrel álltunk a jogsértettek mögé. Azért küzdünk, hogy az állami szervek az alkotmányos és nemzetközi jog által meghatározott jogállami kereteket tartsák be, tiszteljék az alapvető emberi jogokat és szabadságokat.

Magyarországon és a Kárpát-medence magyarok lakta területein szinte naponta találkozunk olyan jellegű ügyekkel, ahol személyeket vagy szervezeteket kifejezetten azért ér jogsérelem, mert a magyarság érdekében kűzdenek és markáns véleményt képviselnek, érdekvédő és érdekérvényesítő tevékenységet fejtenek ki. Alaptalanul, magyarságuk és elveik miatt meghurcolt újságírók, tüntetők, munkavállalók, jóakaratú, nemzetért tenni kívánó emberek válnak megalázó és embertelen hatósági intézkedések áldozataivá. Fő célunk, hogy színvonalas jogi képviselet biztosításával hatékony jogi védőernyőt adjunk föléjük: legyen az akár büntető, polgári jogi vagy alkotmányos alapjogot érintő egyéb ügy.

Odajutottunk mára, hogy könnyen válhat szinte bárki a hatalmi önkény áldozatává. Az ilyen váratlan és emberi jogainkat sértő eljárások során a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédpartnerei képesek eredményesen a jog eszközével segítséget adni a meghurcolt honfitársainknak. 2006 őszén sok ezer embertársunk az utcán sétálva, a buszra várva, békésen ünnepelve vagy demonstrálva esett áldozatul olyan súlyos jogtiprásoknak, amelyek tragikus következményeit a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező munkatársai sok esetben sikerrel orvosolták. Számos meghurcolt felmentését értük el és kártérítést harcoltunk ki a rendőri önkény áldozatainak, ez küzdelem még ma is tart. Azóta is visszatérő jelenség az emberi jogok (különösen a gyülekezési jog, vélemény-nyilvánítási szabadság és az egyesülési jog) megsértése, ezzel szemben következetesen fellépünk, mert ennek hiányában a jogfosztás állapotába juthatunk. Ugyanakkor ügyelünk arra, hogy a lehetőség szerint tárgyilagosan ítéljük meg a hatósági intézkedéseket, s nem kívánjuk alaptalan eljárásokkal erősíteni az erőszakos konfliktus keresőket. Mi a jogvédelem legcélravezetőbb, a társadalom javát és felemelkedését szolgáló,  megelőzésre irányuló módozatait szorgalmazzuk, miközben tényleges elégtételt keresünk a jogsértetteknek, s nem hagyjuk megfelelő válasz nélkül az alapvető jogokat és szabadságokat csorbító valódi állami jogsértéseket éppen azért, hogy ne ismétlődjenek meg.

Évente 1000-1500 közötti megkeresés érkezik hozzánk. Ezeknek az ügyeknek a kezelése, a jogi védelmet igénylő ügyek ellátása hatalmas feladat és munka elé állítja a Szolgálatot és a mára már hetvennél több ügyvédünket, köztük az elcsatolt területeken élő kollégáinkat is. A hozzánk forduló jogsértettnek lehetőségeink és szabályaink szerint jogi segítséget nyújtunk. Tevékenységünk működését a Szolgálat pénzügyileg biztosítja, továbbá a Nemzeti Jogvédő Alapítvány az amely a SZJA 1 % adófelajánlások fogadására képes.                             (adószám: 18446081-1-05). A Szolgálat tagjai ezt az áldozatos és felelősségteljes munkát öt éve végzik, minden állami és külföldi támogatás nélkül. A Szolgálat működését és ezáltal a jogsértést szenvedett honfitársaink védelmét a szolidáris magyar emberek jószándékú adományai biztosítják.

Anyagi forrásaink jelenlegi beszűkülése miatt azonban veszélybe kerülhet jogvédő tevékenységünk. Ezért tisztelettel kérjük Önt, ha további működésünket, jogvédő munkánkat segíteni szeretné, támogassa lehetőségéhez mérten emberi jogi tevékenységünket. Minden adományt a magyar szolidaritás kézzelfogható jeleként értékeljük, amely jogvédő munkánkhoz érdemi segítséget és ugyanakkor biztatást is ad.  Munkánkat folytatjuk, eddigi eredményeink bíztatást adnak arra, hogy sikerül a jogvédelemre szorulók számára hatékony védelmet adni. Munkánkról, tevékenységünkről a honlapunkon (www.nja.hu) részletes ismertetés található ! Támogatási lehetőségek:

Belföldi adomány: Nemzeti Jogvédő Szolgálat bankszámlaszáma : 11600006-00000000-29912821         web: www.erstebank.hu  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------