Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. november 30., hétfő

4.011 - Tájékoztatás Szili Katalin Szövetség a jövőért kezdeményezéséről

Von: Matrióta Milona [mailto:matriota@gmail.com]
Gesendet: hétfő, 2009. november 30. 19:11
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Beszámoló Szili kezdeményezéséről

---------- Eredeti üzenet ----------
Dátum: 2009. november 30., hétfő, 08:10:31
Feladó: <mszf-szka-eugy@googlegroups.com>,
Címzett: <mszf-szka-eugy@googlegroups.com>,
Másolatot kap:
Tárgy: Beszámoló Szili kezdeményezéséről

Tájékoztatás Szili Katalin Szövetség a jövőért kezdeményezéséről

Szövetség a jövőért elnevezéssel 2009. november 29-én (vasárnap)
mozgalmat indított útjára Szili Katalin, a Magyar Szocialista Párt
képviselője. A Villányi úti konferencia központban tartott tanácskozásra kb.
háromszázan mentek el. Meghívták a Magyar Szociális Fórumot is, mely úgy
döntött, hogy megfigyelőként vesz részt a rendezvényen.

A tanácskozáson többek között megjelent Mesterházy Attila, az MSZP
miniszterelnök-jelöltje, Baja Ferenc, Szanyi Tibor, Hegyi Gyula képviselő,
Vajnai Attila, a Munkáspárt 2006 vezetője, és a Zöld Baloldal elnevezésű
formáció szervezője. Korreferátumot tartott többek között Galló Béla,
Szöllősy Istvánné és Róna Péter.

Részletek Szili Katalin beszédéből

Azért jöttünk ide, hogy közösséget építsünk. Mert hiszen vannak, akik a
baloldali értékeket vallják a magukénak. Lehet ezen értékek mellett
politizálni, a munka most kezdődik. Újjá kell építeni a társadalmi
baloldalt. A mögöttünk álló 20 évben polgárosodás helyett társadalmi
differenciálódás ment végbe. Világválságon megyünk keresztül. Minden második
honfitársunk a rendszerváltás vesztesének vallja magát. Előre kell néznünk.
A nosztalgia világképe vállalhatatlan. Korrekcióra van szükség a
feszültségek újratermelődése ellen. A hibák el- és beismerése vezethet az
igazság felleléséhez. Ez az új mozgalom nem azért jött létre, hogy valami
ellen, hanem hogy a baloldalért küzdjön. A társadalmi baloldal segítheti a
politikai baloldalt. De nem csak baloldalról van szó, hanem Magyarországról
is. Felelősséggel tartozunk egymásért, a magyar társadalomért. Szolgálnunk
kell. Meg kell szavazni a költségvetést. Nem a költségvetés a kérdés, hanem
a jövő. Nem szakítanunk kell, hanem építkeznünk. Nem a lista a kérdés.
Feladatunk: javítani a baloldal megítélését, növelni a társadalmi
támogatottságot, politikai tartalmat adni. A hibákkal való bátortalan
szembenézés gátolni fog a politizálásban. Számos eredményt büszkén
vállalhatunk. Mégis akkor miért fogy körülöttünk a levegő? Azért, mert a
neoliberális politikát baloldalinak állítottuk be; hazudtunk; nemzetietlenül
viselkedtünk; a párton belül nem volt demokrácia.

Az új politika alapjai: fenntartható fejlődés; élhető társadalom; értelmes
munka és munkásképviselet; a tulajdonformák egyenlősége; a nemzet fontossága
(ebből nem lehet senkit sem kirekeszteni); együttműködő társadalom kell, nem
többségi, konszenzusos, befogadó, nyitott, nem pedig hatalom-centrikus.

A társadalom fogja visszaigazolni, hogy egyetért-e a megjelölt úttal.
Alakítsuk meg azokat a közösségeinket, amelyek felelősséget vállalnak a
baloldal jövőjéért.

Róna Péter korreferátumából

A magyar baloldal cserbenhagyta, majd elárulta a szegényeket. A szegények
felemelése fog minket kivezetni ebből a borzalmas állapotból. Kötelességünk
ilyen gazdaságpolitikát előterjeszteni. Nem szabad a jövőt mások pénzére
építeni. Történelmi hagyományainknak, kultúránknak megfelelő fejlődésre kell
berendezkednünk: víz, föld. Nem az összeszerelő üzemek jelentik a jövő
útját.

Szöllősy Istvánné korreferátumából

Minden továbblépés előfeltétele a múlttal való szembenézés: választ kell
adni arra, hogy

- szükség volt-e az SZDSZ-szel kötött koalícióra,

- szükség volt-e arra a kapitalizmusra, amely ciklikus válságok
sorát éli át,

- hogyan jutottunk el oda, hogy a döntésekből kikapcsolták a népet,
a párt tagjait, és dezinformálták őket,

- nem elég a hibákkal szembenézni, le kell vonni a konzekvenciákat
is,

Választ kell adni arra, hogy mit akar a baloldal társadalmi, politikai,
ideológiai tekintetben. Pl. arra a kérdésre, hogy meghaladható-e a
kapitalizmus. A baloldalnak sokszínűnek kell lennie, beleférnek mindazok,
akik nem értenek egyet azzal, ami most itt elhangzik, sőt, rájuk van igazán
szükség.

A vitában szót kaptam két-három perc erejéig. Megköszöntem a meghívást,
amit annak tulajdonítottam, hogy a szervezőket érdekli a Magyar Szociális
Fórum társadalmi harcok terén felhalmozott nyolc éves gazdag tapasztalata.
Megfigyelőként vagyok itt - mondtam -, mert óvatosak vagyunk, és nem akarunk
takarójává válni egy hiteltelenné vált politikának, mely elvesztette a
társadalom túlnyomó többségének bizalmát. Nem elég baloldalban gondolkodni,
tágra kell nyitni ajtót és ablakot, széles demokratikus összefogásra kell
törekedni, mert a társadalmi problémák oly súlyosak, hogy csak széles
összefogással lehet orvosolni őket - mondtam. Mi erre törekszünk az MSZF
keretében: bal- és jobboldaliak, kommunisták és keresztény-szociálisok, TPT
és VÉSZ, szocdemek és ellenzéki népjóléti kabinet közös társadalmi célokért.
Hiszen a megélhetés, a lakhatás, az egészség tekintetében közös a célja
ugyanazon gép mellett dolgozó mindkét melósnak, akik közül az egyik balra, a
másik jobbra szavaz. Közösen buktattuk meg a TB privatizációs törvényt, most
pedig küzdünk a kilakoltatások ellen, és a szegénység megfékezéséért. Mivel
olyanokkal is kezet fogunk, akikhez világnézetileg esetleg nincs sok közünk,
egyesek az önök soraiból, az előttem felszólalók közül is egyesek, akik
fennhangon hirdetik antifasizmusukat, lefasisztáztak minket. Ők ennyit
tanultak a történelemből. Nem értik, hogy a felbátorodó szélsőjobboldallal
szemben nem elég a baloldali összefogás, hanem a demokratikus erők széles
összefogására van szükség. Ennek az összefogásnak a szempontjából valóban
zászló Szili Katalin személye. Ő volt az egyetlen az önök politikusai közül,
aki kiállt a kilakoltatások ellen, és felkarolta az Otthonvédők követelését.
Egyszersmind hívő ember is. Ez különösen fontos a társadalmi összefogás
szempontjából. Aki ismer engem, tudhatja, hogy életem jelentős részét
Olaszországban éltem le. Megtapasztalhattam, micsoda nagyszerű eredményekhez
vezethet a nyitott szövetségi politizálni tudás. Ma ezt a képességet a
Demokratikus Pártban (PD) látom. Szimbóluma két fénykép egymás mellett a PD
helyiségeiben: a kommunista Enrico Berlingueré és a kereszténydemokrata Aldo
Moróé. Demokratikus társadalmi koalícióra van szükségünk rendszerkorrekciós
politikával. Ennek érdekében készek vagyunk megosztani elméleti,
társadalompolitikai eredményeinket, és konkrét harci tapasztalatainkat
mindazokkal, akiket érdekel.

2009. november 30. Simó
Endre


Bóna Mária Ilona:

Elérkezett Magyarország (az egész emberiség) ahhoz a ponthoz, amikor TABULA
RASA-ra, tiszta fehér lappal való kezdésre van szükség.
Nehezíti helyzetünket, hogy egy un. társadalmi formációt le kell tudnunk
bontani, miközben meg kell szerveződnünk egy új paradigma (tudományos
eszmeiség)alapján...
Ebben több, mint 20 éves késésben vagyunk. Mert minden pártkatona csak azt
szajkózza, hogy reformokra van szükség, meg változásra!!!
Csakhogy, egyik sem tudta eddig megfogalmazni azt, hogy pontosabban, milyen
változásra is gondolnak?

A LEBONTÁSA egy meglévő, de minden szerkezetében összedőlni látszó
társadalmi "építmény" össze fog dőlni magától is és Sziliék most az
aládúcolással vannak elfoglalva, miközben senki nem gondoskodik egy új
társadalmi "építményen". Sajnos, az egész országot nem lehet
szükségorszáégba költöztetni, míg az új "építmény" felépül. Meg kell
tanulnunk szakszerűen bontani, miközben szorgosan nekilátunk az
ÉPÍTKEZÉSHEZ!!!
Meg kellene tudnunk osztani a feladatokat!!!
Csakhogy, itt ez az EU a maga Lugano-i tanulméányában megfogalmazott
módszereivel, amelyből világosan kitűnik, hogy az EU-nak nincs szüksége erős
nemzetállamokra!

Márpedig, ha ez továbbra is így marad... Magyarország nem fog tudni
nemzetállamiság mentén önszerveződni és akkor kész az összeomlás... Ez az
érdeke a VILÁGKORMÁÉNYZÁSRA KÉSZÜLŐDŐ globalizátor nagyhatalmaknak és az
őket pillanatnyilag teljes mértékben kiszolgáló parlamenti képviselőinknek.

NINCS TOVÁBB SZILI KATALINOK!!!! HA NEM TUDJÁK MEGOLDANI A PROBLÉMÁT, FÉLRE
KELL TUDNI ÁLLNI ÉS A FELADATOK KÖZELÉBE ENGEDNI AZOKAT, AKIK MÁR
MEGFOGALMAZTÁK AZT AZ ÚJ PARADIGMÁT ÉS AMELY MELLÉ A MAGYAR EMBERT ODA LEHET
ÁLLÍTANI DOLGOZNI!!!

Van még egy nagyon nagy teher rajtunk és ez a holokauszt kárpótlás...amit
nyögünk még mindig, miközben a szőnyeg alá söpörjük a bolsevik terror és
népirtás magyar áldozatainak az erkölcsi kárpótlását. A tiszta fehér lappal
való kezdést ezzel kellene kezdeni!!!
A bolsevista üldözöttek és utódaik - LEGALÁBB ERKÖLCSI KÁRPÓTLÁSÁT -
nyílvános bocsánatkéréssel egybekötve kell kezdeni!!!

Mi magyarok mindenkit kárpótlunk még az el nem követett bűneinkért is,
miközben évszázadok óta mi vagyunk a nyugat védőbástyája és minket ki fog
kárpótolni?????

Nem működik az egészséges nemzeti összetartozás érzése sem, mert ha működne
nem csitítgatnánk azokat akik erről írnak, vagy beszélnek.

Ez lesz a magyarság veszte pedig!!!!

Bóna Mária Ilona
---------------------------