Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. március 28., hétfő

8.997 - Magyarok Világszövetsége > NIPPON KOKU BANZAI! - Felhívás a világ magyarjaihoz, Japán megsegítésére

From: MVSZ Sajtószolgálat
Date: 2011. március 25.
Subject: NIPPON KOKU BANZAI! - Felhívás a világ magyarjaihoz, Japán megsegítésére
To: Kutasi József

NIPPON KOKU BANZAI!
ÖRÖKKÖN ÉLJEN JAPÁN!

Felhívás a világ magyarjaihoz, Japán megsegítésére

Először megrengett a föld. Történelmünk legnagyobb földrengése széttépte az emberek házait és az ipari létesítményeket. Ezt követte az özönvízszerű tengeráradat. A fekete, gyilkosan tomboló ár ereje autóbuszokat, hajókat és házakat repített fel a még álló, több emeletes épületek tetejére. A válság az atomerőművek megsérülésével és nukleáris katasztrófával fenyeget. Japán rémálma folytatódik. Azóta több mint hétszázszor rengett a föld. A testileg-lelkileg megrokkant túlélők ezrei vesztették el családtagjaikat és földi javaikat, betegek, éheznek, fáznak és tanácstalanok.

Segítenünk kell!
Ilyen szavakkal kezdeményezett gyűjtést a Magyarok Világszövetségének a Kárpát-medencétől legtávolabb eső, Ausztráliai Országos Tanácsa, amit ezennel egyetemes magyar üggyé teszünk.

Összmagyar gyűjtést indítunk Japán megsegítésére!
A magyar emberek emlékezetében még sajgóan friss a vörösiszap okozta szörnyűség. Ahhoz, hogy a Japánt ért csapás valós méreteit felfoghassuk, állítsuk egymás mellé a két borzalom adatait: a 10 magyarországi halálos áldozat mellé a szökőárban elpusztult és eltűnt több mint 20 ezer japánt, az összedőlt vagy lebontásra ítélt 400 devecseri, kolontári és somlóvásárhelyi ház mellé a közel 100 ezer Japánban megsemmisült házat, a párezer hajléktalanná vált magyar testvérünket a 600 ezer japánnal! Ha mindennek összegzéseként az 55 milliárd forintos vörösiszap-kárt a közel 50 ezer milliárd forintnyi kárt okozó földrengéssel és szökőárral vetjük össze, rádöbbenünk, hogy jóllehet a japánok tízszer annyian vannak, mint mi magyarok, az egy főre eső kár százszor nagyobb a mienknél! Ezért felhívással fordulunk a világ minden magyarjához, minden magyar cégéhez, egyesületekhez, alapítványhoz és önkormányzathoz:

Adakozzunk a nagy bajban levő japán nép megsegítésére!
 Az adományok fogadására a Magyarok Világszövetsége elkülönített számlát nyitott, amely minden pénznemben fogad átutalásokat:

Belföldi átutalás esetén a bankszámla:
10300002-20102159-70213285
                                                            Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 83 10300002-20102159-70213285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB

Vállaljuk, hogy a teljes beérkezett összeget hiánytalanul eljuttatjuk a rászoruló japán közösségekhez.
Vállaljuk, hogy honlapunkon – www.mvsz.hu – naponta feltüntetjük a beérkezett adományokat és az adakozók névsorát. Az adakozóknak – kérésükre – adóigazolást adunk.
Vállaljuk, hogy a gyűjtéssel nyilvánosan elszámolunk.

Kérünk minden magyar újságot, hírportált és levelezőlistát, minden magyar nyelvű rádiót és televíziót, hogy ismertessék emberbaráti felhívásunkat!
Kérjük a külhoni magyarokat, hogy szólítsák meg nem-magyar barátaikat és ismerőseiket, és biztassák őket adakozásra!
Kérjük a magyar közösségeket, hogy készüljenek fel – amennyiben a helyzet Japánban rosszabbodna – japán gyermekek és felnőttek átmeneti befogadására!

Japán tragédiája még nem ért véget!

Minket, magyarokat különösképpen megérint és cselekvésre késztet Japán tragédiája. A ködbevesző, sok ezer éves történelmi múltban, japánok és magyarok egyazon kultúrkörhöz tartoztak. Ékes bizonyítéka e kapcsolatnak vezetéknevünket elsőként mondó és író névhasználatunk. Kazár Lajos japán-magyar nyelvészeti kutatásai és Hideo Matsumoto orvosprofesszornak a vér marker-génjeire vonatkozó megállapításai, japánoknak és magyaroknak a kulturális kapcsolatokon túlmutató, azoknál szorosabb emberi kapcsolataira utalnak.

Ezt a szolidaritást szépen példázzák a magyar jégkorong válogatott tagjai, akik szívhez szóló üzenetet küldtek japán sporttársaiknak:

A világ magyarsága kifejezésre juttatta együttérzését: http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110322_japan.html .

Legyen ez a gyűjtés együttérzésünk méltó bizonysága!
Örökkön éljen Japán!
Budapest, 2011. március 25
A Magyarok Világszövetsége
 MVSZ Sajtószolgálat
7178/110325

NIPPON KOKU BANZAI!
LONG LIVE JAPAN!

To all the Hungarians of the World
Appeal for help for Japan

First of all, there was the earthquake.  The strongest earthquake in the history of the world destroyed homes and workplaces.  This was followed by the tsunami and flood.  The strength of the black, murderous flood tossed busses, boats and houses on top of the apartment houses.  This crisis threatened to cause a nuclear catastrophe in the damaged nuclear plants.  Japan’s nightmare continues.  Since that time, there have been 700 smaller earthquakes.  The physically and spiritually shaken thousands of survivors have lost family members and all their worldly goods.  They are ill, hungry, cold and helpless.

We must help!
With these words, the Australian Council, the farthest member of the World Federation of Hungarians, calls for a collection from all Hungarians to help the victims of the catastrophe in Japan, which we consider to be a united Hungarian effort.
We initiate a collection from all Hungarians to help the people of Japan!
The tragedy of the red sludge is still vivid in the minds of the Hungarians.  So that we may understand the scope of the Japanese tragedy, let us examine, side by side, the data from the two catastrophes:
Ten people died from the flood of red sludge in Hungary; whereas, in Japan, twenty thousand people have died or are missing.  In Devecser, Kolontár and Somlóvásárhely, 400 houses were destroyed or condemned; whereas, in Japan, about 100 thousand houses were destroyed.  In Hungary, there were a couple of thousand people made homeless; whereas, in Japan, 600 thousand are homeless!  If, in addition to this, we compare the damages caused by the red sludge, which were about 55 billion forints (275 million dollars), with the 50 thousand billion forints (250 billion dollars) caused by the earthquake and tsunami in Japan, we will come to the conclusion that, although the Japanese population is ten times greater than the Hungarian population, the loss per person is a hundred times greater than ours.  Therefore, we are appealing to all the Hungarians in the World, to every Hungarian company, organization, institution, and local government to help the Japanese people:
Let us come to the aid of the Japanese people who are in extreme need!
The World Federation of Hungarians has opened a special account to receive the contributions from the Hungarians of the World, which may be transferred by electronic transfer in any denomination:
Within Hungary, please send to the following bank account:
10300002-20102159-70213285

From abroad please send to the following bank account:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 83 10300002-20102159-70213285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB
 
We pledge that all the monies we receive will be sent to the needy Japanese communities.
We pledge that on our webpage: www.mvsz.hu – we will make daily postings of the contributions and the list of donors.  We will issue a receipt for tax purposes on the request of the donor.
We pledge that we will publicly render an account of all the contributions.

We ask that every Hungarian newspaper, news agency, e-mail list and every Hungarian language radio and television station publish our charitable appeal!
We ask that the Hungarians abroad inform their non-Hungarian friends and acquaintances about the appeal and urge them to donate to the Japanese people!
We ask that the Hungarian communities be prepared – in case the situation in Japan becomes worse – to welcome Japanese children and adults temporarily into their homes!
Japan’s tragedy is not yet over!
We Hungarians are particularly impacted by Japan’s tragedy and we are compelled to take action.  In the far-distant past, several thousand years ago, the Japanese and Hungarians (Magyars) belonged to the same cultural circle.  One proof of this is our custom of writing and speaking our family name first, as do the JapaneseThe linguistic research of Lajos Kazár and the genetic research of Dr. Hideo Matsumoto demonstrate the cultural connections between the Japanese and Hungarian people and their even closer human relations.

This solidarity is also evident among the members of the Hungarian National Ice-hockey Team, who sent a heartrending message to their Japanese counterparts:

The Hungarians of the World expressed their sympathy:

Let this collection be the proof of our sympathy!
 
Long live Japan!

Budapest, March 25, 2011
The World Federation of Hungarians

MVSZ Press release:
7178e/110326


japan12.jpgjapan1.jpgjapan2.jpgjapan3.jpgjapan4.jpgjapan5.jpgjapan6.jpgjapan7.jpgjapan8.jpgjapan9.jpgjapan10.jpgjapan11.jpg