Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. március 28., hétfő

9.002 - Dr. Kósa Ádám > Politikai összefogás a látáskorlátozottak támogatására az Európai Parlamentben > 2011. március 23

Politikai összefogás a látáskorlátozottak támogatására az Európai Parlamentben

dr. Kósa Ádám és négy európai parlamenti képviselőtársa közös képviselői indítvány keretében kívánja felhívni a figyelmet vak embertársaink önálló életvitelének támogatására.Az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézésének önkéntes rendszerének támogatásáról szóló írásbeli nyilatkozatot az Európai Vakok Uniója (EBU) is teljes mértékben támogatja, a szöveg megalkotásában és az írásbeli nyilatkozatot népszerűsítő kampányban részt is vesznek.A kezdeményezők az Európai Unió Alapjogi Chartájára, a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, és a gyógyszerek közösségi kódexéről szóló EK-rendeletre is figyelemmel, négy cél elérésére tesznek kezdeményezést a közös indítvány keretében.

Az EP képviselők megerősítenék azt, hogy a látásukban korlátozottaknak is joguk van az önálló életvitelhez. Az Európai Parlament támogatásával felszólítanák az Európai Bizottságot, hogy a Braille-írásos termékcsomagolás ügyében kezdeményezzen széleskörű konzultációt és teremtse meg a megfelelő és hatékony garanciákat az európai ipar és a vállalkozások számára a témával kapcsolatos tudatosság növelése érdekében. Ezen felül ezt a közös nyilatkozatot eljuttatnák a tagállami parlamentek és az ENSZ illetékes szerve részére.

Az Európai Parlament egyik különleges, igen érdekes eljárását választották a képviselők a figyelem felkeltésére. Az írásbeli nyilatkozat egy maximum 200 szóból álló szöveg, melynek elfogadásához a képviselők többségének aláírása szükséges, és ennek megszerzéséhez 3 hónap áll rendelkezésre. A 2009 óta tartó ciklusban eddig 128 nyilatkozatot terjesztettek elő, ám közülük csak 15 zárult elfogadással, a folyamatban lévő 19 indítvány kivételével a többi 94 elévült, elegendő mennyiségű aláírás hiányában. Amennyiben egy nyilatkozat elfogadásra kerül, úgy az az Európai Parlament hivatalos állásfoglalásának minősül, így az Európai Unió intézményeinek kötelességük vele foglalkozni.

dr. Kósa Ádám szerint nagyon fontos, hogy a javaslat mögött ezúttal négy európai frakció képviselői sorakoztak fel. Az Európai Néppártból Kósa Ádámon kívül a görög Konstantinos Poupakis, a liberálisoktól a svéd Cecilia Wikström, a szocialisták részéről a brit Richard Howitt, míg a zöldektől az osztrák Eva Lichtenberger aláírása szerepel a nyilatkozaton, mint társkezdeményező.Kiemelendő, hogy mivel Wikström és Howitt a Disability Integroup (Fogyatékosságügyi Frakcióközi Munkacsoport) alelnökei, itt is megmutatkozik a Kósa Ádám elnökletével vezetett munkacsoport szerepének fontossága. Az összefogásnak köszönhetően a legnagyobb frakciók részéről várhatóan sok aláírás érkezik majd, de a remények szerint más frakciókból érkező képviselők is támogatni fogják azt. A nyilatkozat elfogadási eljárásának ideje alatt kerül az Európai Parlament elé a következő tíz év fogyatékosságügyi stratégiájáról szóló európai parlamenti állásfoglalás, melynek jelentéstevője dr. Kósa Ádám lesz.