Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. március 28., hétfő

9.005 - A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség Második Országos Értekezletének Felhívása

Feladó: kunavar
Dátum: 2011. március 28. 16:06
Tárgy: TAHSZ 10 PONTOS FELHÍVÁSA
Címzett: Kutasi József

AZOKHOZ SZÓLUNK, AKIK EGYET TUDNAK ÉRTENI A TAHSZ 10 PONTOS FELHÍVÁSÁVAL.

Kérünk Benneteket, akik az értekezleten ezt nem tudtátok megtenni, azonban a TAHSZ nevében a Magyar Országgyűléshez és minden közméltósághoz eljuttatandó és Közindítványként benyújtandó (csatolt) 10 pontos Felhívásunkhoz, mint aláíró magánszemélyek és/vagy szervezetek is kívántok csatlakozni, neveteket és a képviselt egyetértő szervezeteitek pontos megnevezését e levélre válaszul írjátok meg legkésőbb szerdán 12 óráig!

Alkotmányos Rend a Cél
A levél tárgyába írjátok be vagy hagyjátok bent: ARC ! Csatolva láthatjátok a későig velünk maradt fogalmazók és aláírók aláírásait, az eddig csatlakozott szervezeteket pedig a felhívás alatt.

Testvéri szeretettel:
TAHSZ Sajtószolgálat

ui: Egyúttal tájékoztatunk Benneteket, hogy a TAHSZ nevében Dr. Boór Ferenc helyreigazítást kért a Magyar Szociális Fórum által szervezett Szociális Kerekasztal közleményével szemben (lásd: http://fejerszovetseg.blogspot.com/2011/03/fejer-szovetseg-sajtokozlemenye.html
)

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
Második Országos Értekezletének
Felhívása

1. Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van.

2. Nem „alkotmányozni” kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar Alkotmányt kell helyreállítani.

3. Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.

4. Minden magyar érzelmű személyt, választott képviselőt, helyi közösséget, szervezetet, mozgalmat, nemzetfenntartó erőt történelmi Alkotmányunkat helyreállító szövetségek létrehozására hívunk.

5. Felszólítjuk a Magyar Országgyűlést, közjogi méltóságokat, közhatalmi ágak közszolgáit, hogy az Alkotmány és Törvény (alap-, fő-, sarkalatos törvény, …) fogalmát megnyilatkozásaikban, indítványaikban és különösen a köztájékoztatásban egyértelműen különböztessék meg!

6. A jogfolytonosság értelmében a Magyar Országgyűlés törvényben állítsa helyre Magyarország történelmi alkotmányát!

Az országgyűlés abban a törvényben, amelyet a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása céljából hoz, egyidejűleg helyezze hatályon kívül az 1949. évi XX. törvényt!

7. Amennyiben a Magyar Országgyűlés valóban helyre kívánja állítani a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát, akkor ki kell mondja, hogy az 1944. március 19. óta létezett politikai és alkotmányos rendszerek, így az 1989-90-ben megalakított rendszer is máig törvénytelenek, illetve az elmúlt bő 20 évet tekintve azt, hogy törvényességében nem megalapozott.

8. A Magyar Országgyűlés a jelenlegi törvényességében megalapozatlan (illegitim) helyzetében egyet tehet, hogy megállapítja átmeneti és korlátozott jogkörű állapotát és tényleges hatalmi helyzetéből kinyilvánítja, hogy Magyarország visszatér ősei jogrendjéhez, az 1944. március 18.-i jogállapothoz, és kimondja az azóta napjainkig terjedő időszak minden köz- és magánjogi aktusának elvi érvénytelenségét.

9. A Magyar Országgyűlés külön jogszabályokban biztosítsa, hogy a széleskörű társadalmi részvétellel felállítandó közhatalom: az alkotmányozó nemzetgyűlés döntsön arról, hogy az elmúlt közel 67 éves időszak jogszabályaiból melyeket minősít a történelmi alkotmányunk alapelveivel – a Szent Korona Értékrendjével – összeegyeztethetőnek!

10. A Magyar Országgyűlés addig is átmeneti jogszabályokban biztosítsa a meg nem újuló természeti kincsek eladásának tilalmát, a nemzeti vagyon és közszolgáltatások nemzeti tulajdonba vételét, megőrzését és működtetését, valamint a magyar élet, nemzet, haza védelmében a szociális és létbiztonsághoz, munkához, lakhatáshoz és egészséghez való alapvető jogokat!

Követeljük, hogy e Felhívást, mint közindítványt, az átvételét követő első nyilvános országgyűlési ülésnapon a házelnök olvassa fel!

Agárd, 2011. március 26.

Aláíró és csatlakozó szervezetek (2011. március 26.):

1956 Magyar Nemzetőrség, Áldott kéz 2000 NASZ, Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés, Családi Nevelésért Alapítvány, Egerszalóki Borvirág Férfias Dalárda, Fejér Mag Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Felvidéki Magyar Sziget, Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Hun Fokos Szövetség, Hun-Kor Társadalmi Fejlesztő Egyesület, IJÁSZ - Igazságos Jogállamért Szövetség, Jog = Erkölcsi Minimum Baráti Kör Budapest, Konzervatív 56'-os Antibolsevista Szövetség, Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága Szeged, Magyar Felelős Nemzeti Kormány, Magyar Hadigondozottak Szövetsége, Magyar Királyi Lovagrend, Magyar Mátrix Szövetség Föderáció, Magyar Nemzeti Gárda,Magyarok Nagyasszonyának Szent Korona Lovagrendje, Magyarok Szövetsége Heves Megye, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom, Magyarok Szövetsége Szolnok, MSZ Óbudai Baráti Kör, Magyarok Világszövetsége Piliscsabai szervezete, Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör, Nemesi Rendi Mozgalom, Nemzeti Koordinációs Testület, Nemzeti Társaskör, Nobilitas Carpathiae társulás Érsekújvár, Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Szent Korona Szövetség, Szilágyi Erzsébet Független Nőegylet, Történelmi Vitézi Rend, Trianon Társaság Fejér megye Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Magyar Szent Korona Alapítvány,

 

http://youtube.com/watch?v=QhnYux4f3ek