Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. június 23., szombat

15.055 - Magyar Nemzeti Világtanács > Az ország bajban van. Külső ellenségei az utolsó két évben megújult erővel támadnak bennünket.

Feladó: botoslaszlo1935

Dátum: 2012. június 23. 1:24
Tárgy: Az ország bajban van
Címzett:Kutasi József Antal

Kedves Barátaink!

Az ország bajban van. Külső ellenségei az utolsó két évben megújult erővel támadnak bennünket. A kisebbségek helyzete egyre romlik. Idén a Trianoni Diktátum ellen Párisban tüntető honfitársainkat precedens nélküli módon zavarta a francia lovasrendőrség. Benn a nemzetellenes érdekek már Árpád Apánkat is kikezdték azzal, hogy zsidó volt, és mi is zsidók ivadékai vagyunk. Külpolitikában, belpolitikában, a gazdasági életben folyó háborúhoz most kultúr-háborút kezdtek, még jobban, szinte arcátlanul meghamisítani történelmünket, aláásni nemzettudatunkat, hogy a nemzet visszavonhatatlanul a megsemmisülés gödrébe zuhanjon.

 

Legújabb támadás egy nagyszabású, nyilván jól pénzelt Magyar Világtalálkozót hirdettek meg július elejére, ahol mindent lehet: enni, inni, szórakozni, előadásokat hallgatni, csak politizálni nem. Nem lesz program Trianonról, nem lesz program a napi problémákról, csak a rómaiak által is gyakorolt panem et circenses, kenyér és cirkusz, másba a nép ne szóljon bele. Nyilván az augusztusi, fontos magyar témákkal foglalkozó VIII. Világkongresszus elé rendeznek, hogy a külföldi látogatok, akik egyszer mennek haza a nyár folyamán, erre menjenek, ne az MVSZ által rendezettre.

 

Mint tudjátok, a Magyarok Világszövetsége az egyedüli magyarországi aktív szervezet, amely a világ magyarságát képviselve küzd a nemzeti érdekekért. Az MVSZ-t anyagilag lesemmizte az első Orbán kormány, és baloldali ellenségei azóta is többször perbe fogták, amit az MVSZ mind megnyert, és az utolsó döntés, formai szabálytalanságokra hivatkozva, új választást rendelt el. Azonban lényeges szabálytalanságot nem állapítottak meg, és senkit nem sújtottak büntetéssel.

 

Az új, bíróságilag előírt és ellenőrzött választáson a tagság lényegében visszaválasztotta a régi vezetőket. Azonban a vezetőséget és lecsökkentett személyzetet annyira lefoglalja az augusztusban tartandó VIII. Magyarok Világkongresszusa előkészítése, hogy a tagtoborzás a háttérbe került. Ezért, mivel Dr. Nádas Gyula elhalta után, mint a Magyar Nemzeti Világtanács fő tisztségviselője és főtitkára elhatároztam, hogy a nagy múltú Magyar Nemzeti Világtanács, és annak elődje, a Szabad Magyarok Világkongresszus szerepének és feladatának átvételére és folytatására felkérem az MVSZ elnökségét. Egyben, mint a MNVT utolsó akciója, felajánlom, hogy segítünk az MVSZ-nek tagokat és támogatókat toborozni a Magyar Nemzeti Világ Tanács tagjai és támogatói között. Egyben javaslom és kérem, hogy a nemzeti emigráció kiváló elhunyt képviselőit az MVSZ vegye figyelembe és állítson emléket nekik.

 

A Nemzeti Világtanács történetét és eddigi fontosabb tevékenységét alább ismertetem.

 

Első lépésünk egy nagyszabású közvélemény kutatás, hogy a világ magyarsága hogy vélekedik az MVSZ-ről és a problémáiról.

 

Ezért szeretnénk, ha válaszolna az alábbi kérdéseinkre, és a választ visszaküldené címemre. Ugyancsak kérem, hogy jelen akciót ismertesse barátai körében, akik esetleg ezt nem kapják meg.

 

Tisztelettel,

 

Dr. Balogh Sándor,

A Magyar Nemzeti Világtanács főtitkára.

Blueskies346@aol.com

 

  • * * * *

 

Kérem az alábbi kérdésekre szavazni, és esetleges véleményét megírni.

 

Igen nem  1. Támogatja-e hogy a Szabad Magyar, illetve a Magyar Nemzeti Világ Tanács szerepét és feladatát az MVSZ átvegye?

 

Igen nem  2. Ismeri az MVSZ munkáját, a trianoni kérdésben kifejtett tevékenységét, vagy a könyveket amit az MVSZ adott ki?

 

 Igen nem  3. Óhajt-e bővebb információt az MVSZ-ben való egyéni vagy szervezeti tagságról, könyvekről, vagy egyéb MVSZ kiadványról?

 

Igen nem  4. Ismeri-e a Magyarok Világkongresszusait amit idén nyolcadszor rendez meg a Világszövetség? Érdekli-e bővebb információ? Tervez-e részt venni?

 

Igen nem  5.Gondolja-e hogy az MVSZ-nek és az MSZ-nek (Magyarok Szövetsége) és minden nemzeti társadalmi szervnek össze kellene fogni, hogy a hazai magyarságot egységesen képviseljék?

 

Igen nem  6. Az MVSZ foglalkozzon-e napi és párt politikával?

 

Igen nem  7. Az MVSZ csak nemzetpolitikával foglalkozzon?

 

Igen nem   8. Egyetért-e azzal, hogy a magyar emigráció hőskorának kiváló munkásait az MVSZ elismerje, és megfelelő módon megemlékezzen róluk?

 

Egyéb megjegyzések:

 

Kérem szíveskedjék a kitöltött válaszokat e-mailben visszaküldeni Blueskies346@aol.com címre.

 

Köszönettel,

 

Dr. Balogh Sándor

* * * * *

 

A Magyar Nemzeti Világ Tanács rövid háttere: A hetvenes években megalakult a Szabadvilági Magyar Világkongresszusa, és 1975-ben tartották első világkongresszusukat Torontóban, amelyet háromévenként követtek a 2., 3., es 4. Világkongresszusok. Az utolsón, Clevelandban, 1985-ben, én is resztvettem. Majd az otthoni enyhülés és változások miatt a következő Kongresszus, 1988-ban elmaradt, illetve a XXVIII Clevelandi Magyar Találkozó kereteiben lett megtartva. Azóta is az évi Magyar Találkozó alkalmával találkozott a még életben lévő Elnökség.

 

Mikor 1989-ben az első Bush elnök hivatalba lépése alkalmából Kissinger előjött újra javaslatával, hogy Amerika engedje a közép európai országokat beolvadni, a Világtanács nevében Dr. Nádas János, mint elnök, én mint főtitkár, készítettünk egy beadványt, amire két hónappal később kaptunk választ, hogy beadványunk nagyon fontos és hasznos volt, és megnyugtattak bennünket, hogy a Kissinger javaslatot elvetettek. Levelek csatolva.

 

Az 1990-es évek elején elhatároztuk, hogy új név alatt mint Magyar Nemzeti Világtanács tovább folytatjuk a tevékenységet. Mivel a résztvevők kezdtek kiöregedni, Világkongresszusok helyett a novemberi Magyar Találkozók alkalmával jött össze az elnökség.

 

1999-ben Nt. Dömötör Tibor Elnök kéréssel fordult a magyar külügyminisztériumhoz, hogy a belső romboló munkát magakadályozandó, hozzák nyilvánosságra az emigrációs csoportokba beépített ügynökök névsorát.

 

Egyik talán legjelentősebbnek szánt, de sajnos nem sok sikerrel járó lépésünk volt 2000-ben egy NYILT LEVEL HAZANKHOZ felhívás szerkesztése (lásd alább). Ezt elküldtük a Magyarországi illetékeseknek, az Orbán kormánynak és a sajtónak, és rátettem az Internetre. A kezdeményezés sajnos, minden eredmény nélkül maradt kivéve néhány konzervatív folyóiratot, amelyek leközölték. Pedig a magyarországi helyzet nem javult, csak romlott, és nagy szükség lett volna a mi támogatásunkra.

 

Az elnökség tíz tagból állt, saját országuk magyar szervezeteit képviselve. Az USA-ból általában 3, és a többiek országonként egy-egy tag. Én mint a Dr. Nádas János által kinevezett főtitkár vettem részt. János halála után Dömötör Tibor Ref. Püspök vette át az elnökséget. Az Elnökségben az évek során az emigráció szine-java szerepelt, mint pl. Bozsóki János,  Böröcz József, Dr. Chászár Ede, Dr.Czettler Antal, Helcz Tibor, Farkas László, Fazakas Ferenc, Dr. Gyallay-Pap Domokos, v. Hetyey Sándor, dr. Jajczay Frigyes, Major Tibor, v. Martonfalvay Hugó, dr. Nádas Gyula, Dr. Nádas János, Pásztor László, Szén József, Vass Albert, Walter István, Zolcsák István, hogy az ismertebbeket említsem.

 

2001-ben Dr. Nádas Gyula, aki Tibor halála után ellátta az elnöki teendőket, felkért, a többi elnökségi tag jóváhagyását előlegezve, hogy mint “elnökségi tag, lendülj teljes aktivitásba.”  Viszont közben az MVSZ munkája fellendült. Egyik barátom szerint Csoóri S. elnöksége alatt az MVSZ káderátmentő volt. Csak példának: Pálffy Picur, Pozsgai, vagy a felvidéki Dobos, akinek a neve rajta van a csehek ügynöklistáján kulcsfigurák voltak Csoóri S elnöksége alatt. Mivel ez megváltozott, úgy éreztem, hogy a megváltozott MVSZ támogatása nagyobb eredménnyel jár, így Gyula Bátyánk tudtával és jóváhagyásával, aktívabb lettem az MVSZ-ben és időmet egy autonómiáról szóló tanulmányra szenteltem, aminek magyar fordítását az MVSZ adta ki. Most is úgy érzem, hogy a Világszövetség fontos szerepet tud betölteni, ezért mellé kell állnunk.+

 
 
MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org