Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. június 23., szombat

15.060 - A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége > TILTAKOZÁS A szégyentelen magyar egyházi vezetők magyart tagadásért

From: NyuMaEgy 
Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgála

Date: 2012. július 10. 
Subject: Szégyen,gyalázat
To: Kutasi József Antal

TILTAKOZÁS

A szégyentelen magyar egyházi vezetők magyart tagadásért 

                A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége ma, a Trianoni úgynevezett ‘békeszer-ződés’ aláírásának 93. gyászos emléknapján szerzett tudomást arról, hogy a magyarországi római katolikus, református és evangélikus egyház vezetői elutasítóan válaszoltak a Magyar Kormány kérésére, hogy ezen a Nemzeti Összetartozás Napjának tekintett napon az ország összes templomában egyperces harangzúgással kapcsolódjanak be a megemlékezésekbe. Érvük, hogy a templomi harangok csak istentiszteleti és liturgikus alkalmakkor szólalhatnak meg.

                Ezt a nyilatkozatot minden magyar nevében az egész világon a leghatározottabban elutasítjuk! Ez, sajnos látszatérv és nem is igaz. Reformátusok számára minden bizonnyal nem. Ehhez a magyar reformátusoknak semmi köze sincs. Fáj, hogy magyarországi keresztyén egyházaink vezetői képesek ilyen nyilatkozatot aláírni és kiadni. A templomi harang-szóban a magyarság szíve kondul meg évszázadok óta. Benne egyben a magyarság és a keresztyénség összeötvöződése kerül kifejezésre. A harangszó azonban mindenkié. A nem-keresztyéneké is, mert benne lelkünk legszentebb értékeire gondolunk, melyek túlszárnyalják a mindennapok gondját-baját. A déli harangszó pedig 1456 óta számunkra mindmáig a nándorfehérvári győzelem emlékezetére csendül. A harangszó az egész magyarságé, bárhol a föld kerekén. Miért fáj az egyházaink vezetőinek, hogy a magyarság legnagyobb tragédiája emléknapján, mint a nemzeti összetartozás napján a közös harangszóban a magyarság és a keresztyénség szeretet-közössége kerül kifejezésre templomaink harangkondulásában?

                Jézus Krisztus keresztje alatt az egész világra kiterjedő Magyar Szellemi Hazában konduljon meg szívünk harangja e napon s legyen valóban az egész magyarság összetartozásának emléknapja. Érted és értem is, szóljon, lelkünk harangja Szólítson fel szívünk harangszava a hit fegyvereivel való ellenállásra, lelkiekben gyarapodásra, mert nekünk nincs más menedékünk ebben a világban, mint az az Úristen kegyelme. Számunkra, magyarok számára ez az 1100 éves történelmünk alapvető ténye és tanulsága mind e mai napig.

Nürnberg-Lund–Felsőőr-Párizs-Hága, 2012. június 4

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége

Lázárné Zahn Enikő lelkészi elnök                     Békássy N. Albert világi elnök

A kiadvány hiteléül Tóth Miklós, titkár.

Előzmények

                Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár - a levél szerint - május 25-én kereste meg a történelmi egyházakat azzal, hogy június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután 1 perces harangzúgással kapcsolódjanak be a megemlékezésekbe. Ezt utasították el a történelmi egyházak azzal, hogy „a templomi harangjaink istentiszteleti alkalmakkor, illetve az egyházliturgikus rendjéhez kapcsolódva szólnak”. Az elutasító levelet Erdő Péter, bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke írta alá.

15.060 - A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége > TILTAKOZÁS A szégyentelen magyar egyházi vezetők magyart tagadásért