Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. november 18., vasárnap

15.968 - ÖSSZEFOGÁS A MAGYAR FÖLDÉRT ÉS VIDÉKÉRT

From: Fejér Szövetség
Sent: Friday, November 16, 2012 11:33 PM
To: Kutasi József Antal
Subject: Felhívás - Igazságot Kajászónak

 

Igazságot Kajászónak,
lehetőséget a magyar gazdáknak és a vidéknek!

A kajászói Gazdatanács FELHÍVÁS

Törvénytelenség jogot nem alapít (Ex turpi causa non oritur actio)

Az állami területek földbérleti pályázatai, a nemzeti földvagyon alig 1 százalékáról szóltak, mégis világosan megmutatták, hogy hova vezet, ha megtévesztve hisszük tovább, amit harsognak a kiváltságosok: „Civilek, ne politizáljatok!"

Odavezetett, hogy Kajászón egyetlen talpalatnyi területhez sem jutottak a helyiek, nem kevesebb, mint 20 évre. Azonban Kajászó, a Váli völgy csak kiemelt példái azoknak az eseteknek, amelyek Ángyán József részletes tanulmánya révén kirajzolódnak országszerte, hiszen ugyanúgy folytatódott a vidéki gazdák földfosztása Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megyében. Kajászó csak egy példa, egy kivételes példája annak, mikor az igazság és jog találkozhatott. Az „Őszi határszemle", majd az „Őszi szántás" eseményekkel országos hírűvé váltak a törvénytelenségek, s a helyiek összefogtak azért, hogy ennek véget vessenek.

A föld az élet. A föld a vidéknek értelmes, egészséges munkahelyeket és életfeltételeket terem, ha a helyiek, az ott élők kezelése, felügyelete alatt művelik a földművesek. A földről csak azok rendelkezhetnek, akik ott élnek, akik a földdel együtt élnek.

A "föld" sorskérdése talán az egyetlen, amely megértetheti a városi és vidéki emberekkel, hogy ide nem párt, vagy pártok kellenek, hanem tisztesség a tisztségbe, törvényesség a közéletbe, jogbiztonságban szabadság, pártokon felülemelkedett erkölcsi-közéleti felügyelet, rend kell.

A kormány által meghirdetett program helyes volt, hiszen nem vett volna részt annak alakításában és hitelesítésében Ángyán József, az államtitkári szerepet is vállaló, majd arról lemondani képes közember! A Nemzeti Földalapkezelő szervek tevékenysége viszont azzal nyilvánvalóan ellentétes. A Vidékfejlesztési Minisztérium a törvénytelenségeket és a „titkosított" pályázati rendszert megváltoztatni nem volt képes. A kormány szervei a kormányprogrammal ellentétesen cselekednek. Ez tovább így nem mehet.  Kajászó ezért kiált most az igazságtalanság, a megtévesztés ellen, s áll ki a törvényesség helyreállítása mellett.

2012. november 15-én a kajászói Gazdatanács úgy döntött, hogy az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Fejér Szövetség támogatásával 2012. december 1-én

ÖSSZEFOGÁS A MAGYAR FÖLDÉRT ÉS VIDÉKÉRT
MUNKAÉRTEKEZLETET és szolidaritási NAGYGYŰLÉST rendez Kajászón,

melyre meghívja az országgyűlési képviselőket, akik eddig is kiálltak ügyünk mellett, s mindazokat, akik a jövőben kiállnak a helyi, vidéki, családi gazdák, a kis- és középgazdaságok mellett.

1.      Tisztelt vidéki gazdák és a gazdákkal együttműködni szándékozó városi emberek! Alakítsanak településeiken földbizottságokat, amelyek kezelésbe veszik a törvénytelenül, vagy érdemtelenül bérelt földterületeket! Felderítik a szabálytalanságokat és felvállalják a nyilvánvaló és fojtogató korrupció felszámolását a földgazdálkodásban! A földbizottságok tagjai ne legyenek párfunkcionáriusok! Legyenek mezőgazdászok, megbecsült gazdák és helyi termelők, feldolgozók, s legyen tagja egy-egy szakjogász, a vidék mellett elkötelezett köztiszteletben álló mérnök- vagy közgazdász személy! Válasszanak képviselőket és jöjjenek december 1-én pártolóikkal, együtt érző honfitársaikkal Kajászóra, hogy közös erővel számoljuk fel a törvénytelenségeket országszerte – nem csupán a kajászói gazdák, hanem – a magyar vidék érdekében!

2.      Tisztelt Rácz Sándor, a Földvédő Mozgalom történelmi időkben választott elnöke! Legyen e nagygyűlés vezérszónoka! A Százak Tanácsának és a legkülönbözőbb földmozgalmak tisztelt tagjai! Tisztelt Honfitársaink, akik több országos értekezleten is egyetértettek abban, hogy a földkérdést a helyiek nélkül rendezni nem lehet! Önökhöz szólunk Kajászóról, Fejér megyéből, hogy álljanak mellénk! Sorakozzanak fel a kajászói Gazdatanács küzdelme mellett, s tiszteljék meg részvételükkel, tanácsaikkal a december 1-re meghirdetett rendezvényünket! Mikor, ha nem most, akarnak összefogni, miközben az országgyűlés egy teljesen elhibázott földtörvény tervezetet tárgyal, s miközben nyertes és vesztes egyaránt szenved a Nemzeti Földalapkezelő szervek nyilvánosságot és a helyi gazdákat kizáró pályázati rendszerétől, miközben ugrásra készen állnak a földdel kereskedők, hogy rátegyék kezeiket a magyar földre, s mindenre, amit az magában rejt? Kérjük, csatlakozzanak a helyi kezdeményezésekhez, erősítsék a helyi földbizottságokat és képviseljék őket a decemberi szolidaritási nagygyűlésen!

3.      Tisztelt Ángyán József! A magyar társadalmat kell tetszhalott állapotából felrázni. A társadalmi közéletet kell igaz, erkölcsös alapokra visszahelyezni. A vidék parasztságát és városi értelmiségét kell összefogni, egyszerre képviselni. Legyen az összegfogásnak pártatlan szakértője! Folytassa Tanár Úr! Legyen a magyar vidékért aggódó társadalom élő lelkiismerete és fogadja el meghívásunkat a helyi földbizottságok értekezletére!

Kérjük Önöket és minden csatlakozni és részt venni szándékozó szervezetet, magánszemélyt, hogy november 26.-ig jelezzék előzetes részvételi szándékukat a fejerszovetseg@gmail.com címen!

Kajászó, 2012. november 16.
A kajászói Gazdatanács nevében
az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Fejér Szövetség