Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. november 25., vasárnap

16.027 - Dr. Bokor Imre: ORVOSI VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ,- AGYREGENÁROLÓ (GYÓGYHATÁSÚ) TANULMÁNY

From: Dr. Bokor Imre
Sent: Saturday, November 24, 2012 10:55 PM
To: Kutasi József Antal 
Subject: ORVOSI VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ,- AGYREGENÁROLÓ (GYÓGYHATÁSÚ) TANULMÁNY

 

 

AKTUÁLIS, KÖZÉRDEKŰ, IGAZ!

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(SZÓRÓLAPJA)

 DIÓHÉJBA TÖMÖRÍTETT TÖRTÉNELMI DILEMMÁINK

JAVASLAT: kezdeti vagy középsúlyos ideológiai agybetegek részére ajánlott,  vény nélkül kapható szer.  Étkezés után, naponta maximum kétszer ajánlatos  (lassan)  elolvasni, de a hatékonyság fokozása

érdekében célszerűbb felolvastatni. Két hét elteltével, célszerű  egy hét szünetet  beiktatni.  Más gyógyszerekkel nincsen kölcsönhatása. Gépjármű vezetést nem  befolyásolja. Olvasás közben,

enyhe hányinger keletkezhet, de hamar el is múlik. Száz beteg közül egynél  előfordult kisebb  agygörcs vagy  arcbőr elszíneződés,  de egy deci  hideg víz elfogyasztása után  megszűnt. Ezer be-

teg közül, egynél okozott dührohamot, hallucinációt és víziót, mikor is  látni vélte, hogy Fábri műsorában,- Kádár-Horn-Gyurcsány-Bajnai elvtársak,  vörös színű, sarló-kalapácsos mintázatú jé-

geralsóban éneklik az Internacionálét,  a háttérben pedig  Lendvai- Vadai- Heller-Lamperth elvtársnők hajlongnak  csíkos rabruhában, amelyet villámgyors mozdulattal akkor dobnak le maguk-

ról, amikor a kórus a "RABSÁGODNAK VÉGE MÁR" strófához érkezik.  Hasonló szimptómát észlelve,  haladéktalanul forduljon gyógyszerészéhez vagy   pszichiáteréhez.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

          Legújabb kori történelmünk során, háromszor is érzékelhettük John Reed: TÍZ NAP AMELY MEGRENGETTE A VILÁGOT c. könyvében leírt oroszországi események (hazánkat is megfertőző) kisugárzását, Kun Béla, Rákosi Mátyás és Kádár János proletárdiktatúra címkét viselő éráiban.

Elsőként,-  az első világháborút követően, a trianoni tragikus békediktátumot  megelőző sorscsapásként  érkezett hozzánk Kun Béla, majd a második világháború utáni felszabadításnak nevezett szovjet megszállással egy időben   Rákosi Mátyás,  1956-ban pedig (Hruscsov ajándéka) Kádár János. Kádár halálát követő időszakban  sem szűkölködtünk az  elborult elméjű,   marxista-leninista-sztalinista (vörös vírussal fertőzött) káderekből  (Grósz, Horn, Medgyessy, Gyurcsány,  Bajnai), akik kihasználva azt, hogy  sokan sokat és sokszorfelejtenek, újra és újra megfizettették a "tanulópénzt" a  hiszékeny polgárokkal, elhitetvén velük a kígyók  vedléséhez  hasonló pártjuk és programjuk  megújulásától   várható Kánaán eljövetelét. Érdemes felfigyelni arra is, hogy az egykori szocialista tábor polgárai is, minden esetben "bedőltek" pártvezéreik  ígérgetéseinek.

Rendszerváltozásunkat követően, a   talajt vesztett  kommunisták – "haladó" hagyományuk szellemébe (és  a tömegek megtévesztésére) –, átkeresztelték  pártjuk nevét (az MSZMP-ből kicsípték a második "M'' betűt,  önmagukra pedig,  a bőség zavarával  küszködve,  a  reform-kommunista// szocialista// szociáldemokrata// demokrata jelzők egyikét aggatták.   Mivel az  ország tönkretétele  miatti  felelősségre vonásuk   elmaradt,  ezért vérszemet kaptak, felbátorodtak és arra készülnek, hogy  a tanulópénzt a jövőben is megfizettessék velünk!  Abban bíznak, hogy  a történelem megismétlődhet, mert a nosztalgia, a feledékenység, a naivitás, az elfogultság, az elégedetlenség és a tudatlanság őket segíti, annak ellenére, hogy mindenki megismerhette a Lenin/Sztalin-féle szocialistának nevezett rendszer nyújtotta különleges "csemegéit": a kitelepítéseket, a kisajátításokat, a GULAG szigeteket, a tömeges kivégzéseket (különös tekintettel az akasztásokra), a kivégzettek meggyalázását, a hátradrótozott kezű holttestek ismeretlen helyen történő „elkaparásának" újszerű temetkezési módszereit, az áldozatok hozzátartozóinak  meghurcolását, ingóságuk és ingatlanjaik eltulajdonítását, a KGB-t utánzó ÁVO/ÁVH szadista verőlegényeinek orgiáit,az örömteli felvonulásokat, az érdekfeszítő (kötelező) röpgyűléseket és pártnapokat, a munkaversenyeket, a munkásőröket, a kulákveréseket és irtásukat, a csengőfrászt, a határoktüskés-dróthálóit, aknamezőit és a menekülőkre vadászó – éber - határőrök céllövészeteit, a nem létező útleveleket, az osztályharc élesedését, a nemzetközi helyzet „fokozódását", az elvtársak egymás közti (életre-halálra menő) marakodását, a krónikus áruhiányt, a selejtes árúk tömegét, a bülbül-szavú (foxi-maxi gyorstalpalót végzett) párttitkárok nyüzsgését, abesúgók, a beszervezők és a  tartótisztek, valamint a felhasználó főguruk szüntelen szorgoskodását.

 

ITT > Érkezett egyéb írások  < ITT