Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. november 18., vasárnap

15.978 - Prof. Dr. Bokor Imre: Martonyi János külügyminiszter Úrnak!

 From: Dr. Bokor Imre
Sent: Sunday, October 28, 2012 10:00 PM
To: Kutasi József Antal
Subject: : AKTUÁLIS ÉSZREVÉTELEK

 

                                                                                                                                                

               

 AKTUÁLIS, KÖZÉRDEKŰ, IGAZ!

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(SZÓRÓLAPJA)

 

NAPI AKTUÁLIS ÉSZREVÉTELEINK

Martonyi János külügyminiszter  Úrnak!

                       Martonyi János úr  múlt heti nyilatkozata szerint:  "Nem fogjuk rehabilitálni Horthy Miklóst vagy a rendszerét. Sehol sem fogunk emlékművet állítani neki",  indoklásul pedig az 1944. október 15-i  nyilas hatalomátvétel  után játszott szerepére hivatkozott.

                        Ezúton  szeretnénk felhívni  a külügyminiszter úr szíves figyelmét arra, hogy Horthy Miklós rehabilitálása nem lehetséges, mert  őt senki sem ítélte (marasztalta) el!  Még Sztalin  sem kívánta felelősségre vonni,  és a Nürnbergi Perben  sem szerepet a vádlottak között!  Ami pedig   1944  október idusa utáni szerepét illeti, a német megszállás és a nyilas hatalomátvétel után,-   kényszer helyzetben volt,  ha más lett volna a helyében, az sem tehetett volna semmit!  Semmit!

                       Mindezek   mellett, Horthy elévülhetetlen  érdeme, hogy az első világháborút lezáró  igazságtalan és tragikus  kihatású trianoni  békeszerződéssel  megcsonkított és megalázott, a győztesek által kirabolt, majd a vörös terrorral  megfélemlített országot talpra állította,  rövid idő alatt konszolidált helyzetet teremtett,   és  életünk minden területén (kultúra, egészségügy, iskolarendszer, pénzügy, kereskedelem, iparfejlesztés,  közlekedés,  nyugdíjrendszer, építkezés-és közműfejlesztés,  közbiztonság/!/, művészet, sport,  mezőgazdaság-és állattenyésztés, stb.) felzárkózhattunk  a közép európai államok szintjéhez.

                   Horthy volt az egyedüli európai államfő, aki  nemet mert mondani Hitlernek!  Horthynak köszönhetik a magyar, osztrák, román, szlovák, szerb és  lengyel zsidók tömegei, hogy életben maradtak!Még a nemzetközi zsidó szervezet is  ellenezte Horthy (korai)  kiugrási szándékát,  mert itt látták a legvédettebb helyzetben  a zsidókat, és  ez a helyzet csak a német megszállást  követően  változott meg.  A német haderő ellen  viszont  hazánknál  sokkalta nagyobb és gazdagabb államok sem  voltak képesek ellenállni. Ennek  ismeretéhez viszont  egyeseknek (talán Martonyi úrnak is)  többet kellene foglalkozni a történelemmel (ezen belül a hadtörténelemmel), mert az 1945 utáni történészektől  és  Rákosi, Kádár foxi-maxi tanfolyamot végzett politikusaitól,  igaz értékelést nem olvashattak  vagy hallhattak az emberek, ezért sokak emlékezetében  csak a  sárdobálók véleménye maradt  meg.

                 Horthy  minden hibája elenyésző  Rákosi és/vagy Kádár  mérhetetlen bűnei,  gonosztettei,  hazaárulásuk, gerinctelenségük, magyarellenességük, valamint primitívségük  mellett.   Horthy  legfőbb  hibájának  kikiáltott szovjetek elleni hadjárat  is  alapos elemzést érdemel.  A második "világháborúban"  a fél világ  harcban állt(!),  hazánk  körül minden állam  csatlakozott a szovjetek ellen,  mi voltunk az utolsók, akik  proklamáltuk a  hadiállapotot.

                Vis maior helyzetben voltunk!  És ez akkor is igaz, ha  egyes szemellenzősöknek vagy  az átlagnál alacsonyabb IQ-val rendelkezőnknek   ez nem tetszik!   Ha Horthy  kivonta volna magát ebből a küzdelemből, akkor  a német megszállás minden logikus és sokoldalú értékelés szerint  2-3 évvel korábban bekövetkezett volna, akkor  veszteségeink exponenciális növekedéséről, valamint  zsidó honfitársaink és az idemenekült idegen nemzetiségű  zsidó állampolgárok teljes likvidálásáról elmélkedhetnénk. Aligha maradt volna mutatóba  olyan, aki most  Horthyra  nyújtogatja a nyelvét!

                 Horthy következetes volt és mindig nyílt kártyákkal játszott. Kádár például,-  a miniszterek és a parlament tudta nélkül adta áldását szovjet nukleáris eszközök  Dunántúlra történő   felhalmozására (telepítésére),  mint a haderő főparancsnoka. Ha  létrejött volna egy  (küszöbön álló) konfrontáció a NATO és a VSZ  között, akkor  Magyarország ma nem létezne  bolygónkon, mert   geostratégiai helyze-tünkből kifolyólag,   mi kaptuk volna az első tömeges nukleáris csapásokat.  Tízmillió magyar soha nem tudta volna meg, hogy a  nagy kacsingatós primitív  műszerészsegédnek köszönhető  hazánk pusztulása.

                  Horthy a XX.  század Európájának   egyik legkiemelkedőbb államfője volt!  Talán még az "egyik" jelző-szavacska el is hagyható, mert Horthy nem volt egy "súlycsoportban"  a többiekkel, mivel   tettei, eredményei,  bátorsága, korrektsége toronymagasan fölötte állt  bármelyik "kollégájának",  Rákosiról és/vagy Kádárról nem is beszélve. Martonyi úrnak nincs miért exkuzálni magát ebben a kérdésben. Különben is: egy  politikus mindig tartózkodjon a kategorikus kijelentésektől...

 

SZOBORÁLLÍTÁSOK ÉS ELTÁVOLÍTÁSUK 

          Lassan, lassan az utolsó helyre szorulunk az egykori  ún. "szocialista tábor" tagállami között, a sztalini diktatúrát tükröző emlékművek eltávolításában.  A balti-államokban, Grúziában, Ukrajnában,  Romániában, Lengyelországban, és a napokban kapott információ szerint, a Koreai Népköztársaságban is  elpaterolták  V. I. Lenin bronzszobrát.

          A Szabadság téren lévő szovjet emlékmű eltávolítását ellenzők  (többek között) azzal érvelnek, hogy nemzetek közti egyezmény rögzíti az objektum   korlátlan ideig tartó   fennmaradását.  Az ellenzők  viszont elfelejtkeznek arról, hogy az emlékművet engedély nélkül építették fel,   egyben megalázva  (szembeköpve) a magyarságot, eltávolították a térről az ereklyés országzászlónkat. Meg kell említeni, hogy  az emlékmű alatt semmilyen  elesett katonákra utaló maradványok nincsenek, továbbá az államközi egyezmény  megkötésekor  hazánk megszállás alatt volt, tehát korlátozott mértékű cselekvési szabadsággal rendelkezett ebben a kérdésben is.

          Ami pedig az oroszok gázcsaplezárási fenyegetésére vagy más  kereskedelmi szankciók bevezetésére utal(na),  ezt a blöffölést Putyin már "eljátszotta" az észtekkel szemben, mégsem lett belőle semmi.  Az  pedig hab az észtek tortáján, hogy  az oroszok nyomasztó közelségében élnek, és állampolgárik 30-35%-a  Sztalin által áttelepített  orosz-szovjet gyökerekkel rendelkezik!

          Nem akarásnak,- nyögés a vége!   A rozsdás piszkafák eltávolítása  nem fenyegetne  gázcsap lezárással, mégsem "lépnek" az ILLETÉKESEK!

          A szoborpark felállítása és fenntartása is kizárólag az ortodox balosok görcsös - az egykori  proletárdiktatúra véreskezű prominensei iránti –, imádatukat szolgálja. A létesítmény "önzetlen" támogatója és kivitelezésének katalizátora  az a  Zsigmond Attila, aki  1985-ben nyakig    benne volt  ("csendestársként"), a Budapest II. kerületi  MSZMP és a Hazafias Népfront (HN) által szervezett  kékcédulás  választási csalásban,   elégedetten konstatálva, hogy a parlamenti képviselő jelölési gyűlésekre autóbuszokkal  szállították számára a munkásőröket egyik rendezvényről a másikra, biztosítván számára (mint az MSZMP és a HN  jelöltjére) a szavazatok  elsöprő többségét. Így lett országgyűlési képviselő, és  bábáskodott a szoborpark létrehozásánál.  Alighanem  ezeket a tetteit is elismerve,-  2002-ben kitüntették  a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével.

 

IVÓVÍZRŐL ÉS GYÓGYVIZEINKRŐL

            Ma már sokak előtt  ismert, hogy az ivóvíz  hamarosan  ugyan olyan stratégiai anyag lesz, mint az olaj vagy a gáz.  Hazánk ivóvízkészlete  Európa legjobb minőségű, egyben  leggazdagabb  mennyiségű természeti kincsének számít.  Nem  véletlen tehát  a franciák, egyes afrikai államok és Kína  érdeklődése a magyar ivóvíz iránt.

            Megítélésünk szerint gyógyvizeinkről is hasonló  jókat lehet mondani, kiegészítve néhány  gondolattal. A gyógyvizek felett diszponáló szervezetek  figyelmen kívül hagyják, hogy  a földben lévő  természeti kincs, minden magyar ember tulajdonát képezi!  Természetesen  (és érthetően) a gyógyvizekhez nem lehet  ingyen hozzájutni, az már viszont érthetetlen, hogy  sem az Egészségügyi Miniszter, sem a gyógyfürdőket üzemeltetők nem  gondolnak arra,  hogy  célszerű lenne a rászoruló kispénzű embereket  is segíteni a gyógyfürdők  igénybevételére.  Ennek egyik  megoldását már többször  javasoltam  az  ILLETÉKESEK  , mégpedig azt, hogy (megfelelő előzetes felmérést követően) tegyék lehetővé  a 60, 65, 70, 75, és 80 év feletti  nyugdíjas  rászorulók számára (esetleg  az életkor szerinti differenciált mértékben), pl.   egy-egy alkalommal napi (3-4 órára) 500, 600 vagy 700 forinttért a gyógyfürdő használatát.  Évtizedes tapasztalatom szerint, egyes gyógyfürdők kihasználtsága  a 20-30 %-ot sem el,  a gyógyvíz  felbecsülhetetlen mennyiségben  ömlik a Dunába, a gyógyfürdő vezetői pedig a kormány segítségét kérik (több száz milliós tételben) a hiányok pótlására, illetve a fürdő üzemeltethetőségének fenntartására.

            Mivel  a látogatók semmilyen többletköltséget, gondot  és munkát  nem okoznak az   üzemeltetőnek, ezért felháborító,  hogy ezreket zárnak ki a gyógyulásból, és még az sem érdekli őket, hogy  (becslés szerint)  egy-egy  objektum  minimum napi 18 ezer, havi 540 ezer, évi 6,48 millió többlet bevételt eredményezne az üzemeltetőnek, semmiért! Évi  10 800 betegnek pedig  részlege gyógyulást, fájdalmaik enyhülését és pihenést. A pusztába kiáltott  észrevételre törtként  hallgatás  azért sem érthető, mert ez a becsült  összeg  nem elhanyagolható az év végi  alamizsnáért könyörgő  üzemeltetőknek,  ún. újítási díjra sem tartottam igényt, de   jogosan sérelmezem,  a gyógyvizek  ilyen jellegű "kisajátítását", amelyen   még akkor sem hajlandók változtatni, ha hasznot hozna számukra. Azt már meg sem merem említeni, nehogy szélhűdést kapjanak a  gyógyfürdős főguruk, hogy  a 65 éven felüli nyugdíjasok ingyenes BKV  használatához hasonlóan, legalább 70 vagy 75 "évjáraton"  felülieknek  engedélyezzék  térítés mentesen, hogy  gyógyítsák magukat a saját tulajdonukat  képező   gyógyvízzel.

 

GONDOLATOK A SZEMÉLYISÉGI JOGOKRÓL

            Változtatni kellene azon a gyakorlaton, hogy  a gyilkosok, tolvajok, garázdák, csalók és más  törvény és társadalomellenes  "tevékenységet" űzők  arcát "letakarják" a lebukásuk vagy a felelősségre vonásuk  közhírré  bocsátása  során (fényképen vagy mozgóképen).  Ezek a gazemberek mit sem törődnek mások személyiségi jogával,   de  szemérmesen  takargatják az arcukat, ha  a közvélemény látókörébe kerülnek.

            Mindez azt is mutatja, hogy a várható (vagy  elnyert) büntetésük mellett a nyilvánosságtól is félnek (tartanak), mert (többek között)  esetleges szabadlábra helyezésüket  vagy kiszabott büntetésük letöltését követően,   felismerhetik őket és nehezebben ismételhetik meg bűnös (törvényt sértő, szabályt sértő,  erőszakos, megtévesztő, stb., stb.) tevékenységüket.

            A személyiségi jogokra való hivatkozással,  az ILLETÉKESEK  bizonyos mértékben segítik a  visszaesésre hajlamos  elkövetőket,  és  rontják a vétlenek (áldozatok) esélyeit   a megelőzés,  a vagy a  védekezés  vonalán.

            Külföldön  láttam néhány   filmhíradóban (vagy annak mellékletében), hogy rejtett kamerákkal figyelték a tolvajokat, randalírozókat,   grafitozókat és  "közkinccsé" tették a felvételeket, ezzel jelentősen  lecsökkentették   az elkövetők számát.  Moszkvában egyes gyárakban  a faliújságra tették ki a  "szarkák" fényképeit,  és ezzel több eredményt értek el, mint a büntetéssel. Hazánkban (is)  szinte 100 %-os eredményt hozott  az "itt a piros, hol a piros" köztereken folyó "játékokról"  felszámolására készült felvételek bemutatása.

           Összegezve: sokak számára nagyobb büntetés a nyilvánosság előtti  megjelentetésük, mint egy bírósági  elmarasztalás (ítélet). Ezzel kellene számolni azoknak, akik hajlamosak  bűnelkövetésre! Számoljanak  azzal, hogy  megismerik  (megismerhetik vagy felismerhetik) őket az emberek, kalkulálják be ezt is a várható ítélet mellékletébe.    A  személyiségi jogok elszánt  védelmezői  pedig gondolkodjanak a nyilvánosság  visszatartó erejére, az arctakargatás miatti  felderíthetetlen bűntettek sokaságára, s  az arcukat nem takaró  vétlenek (áldozatok) személyiségi jogaira.

                                                                                                                                                                    Közreadta:

                                                                                                                                                                                        (Prof. Dr. Bokor Imre)